Menu

Ogledalo vjernika

Tema HadisČitanje 10 minuta

Jedan od primarnih ciljeva dini-islama jeste izgradnja čvrste veze među muslimanima. Ta veza se postiže, učvršćuje i održava nastojanjem svakog muslimana da bude od koristi svome bratu, drugom muslimanu: da mu pomogne ostvariti svaku moguću korist i odagnati od njega svaku moguću štetu.


Kako se savjetuje i prihvata savjet, te koje su koristi savjetovanja govori nam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu: “Vjernik je ogledalo vjerniku!”

Prenosilac hadisa

Abdurrahman b. Sahr, poznat po nadimku Ebu Hurejra, radijallahu anhu, plemeniti je ashab Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islam je primio 7. h. g., a na bolji svijet preselio je 59. h. g. Nakon primanja islama, mnogo se družio s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, skoro da se nije odvajao od njega, što je rezultiralo da Ebu Hurejra zapamti i prenese najveći broj hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bio je mnogo pobožan i učen. Jedno vrijeme bio je i kadija u Medini. Allah bio zadovoljan njime i svim drugovima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Izvod i ocjena hadisa

Hadis su zabilježili: Ebu Davud, Sunen, broj 4918; Buhari, El-Edebul-mufred, broj 239; Bezzar, Musned, broj 8109; Taberani, El-Mu’džemul-evsat, broj 2114, i Mekarimul-ahlak, broj 92; i Ibn Vehb, El-Džamiu, str. 67. Na sličan način zabilježio ga je i Tirmizi u svome Sunenu, broj 1929. Ovaj hadis prenosi i Enes b. Malik, radijallahu anhu.

Hadis su dobrim ocijenili: Iraki u djelu El-Mugni an hamlil-esfar, 1/479, kao i u svojoj valorizaciji hadisa iz djela Ihjau ulumud-din, 2/227; i Ibn Muflih u djelu El-Adabuš-šer’ijja, 1/307. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim u svom djelu Sahihul-džamia, broj 6656, kao i Šuajb el-Arnaut u valorizaciji hadisa Ebu Davudovog Sunena, broj 4918.

Verziju ovog hadisa koju prenosi Enes b. Malik, radijallahu anhu, šejh Albani ocijenio je vjerodostojnom u Sahihul-džamiu, broj 6655.

Komentar i poruke hadisa

Ovaj hadis jedan je od sveobuhvatnih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Na sasvim jednostavan način, ilustrativnim primjerom, Vjerovjesnik, alejhis-salatu ves-selam, u ovom hadisu pojasnio je:

• kakav odnos prema savjetovanju mora da ima osoba koja ima znanje i iskustvo, a vidi da je drugim ljudima potreban savjet;

• kakav odnos prema savjetovanju treba da ima osoba koja nema znanje i iskustvo i kojoj je potreban savjet, i kako da se odnosi prema savjetu koji joj se uputi;

• te kako da se praktično osoba posavjetuje.

Svima nam je poznato da ogledalo, kada se stane ispred njega, sve pokaže, ništa ne skrije: onako kako zaista izgleda, tako će čovjek vidjeti svoju sliku u ogledalu. Ova činjenica pojašnjava nam da vjernik musliman, naročito onaj koji ima znanje i iskustvo, treba da savjetuje svoga brata, da mu ukazuje na njegove manjkavosti i propuste, da mu ih polahko, na istinit i iskren način, sve predoči, te ništa od njih ne skrije.

Kao što osoba ne može znati kako izgleda sve dok ne stane pred ogledalo, tako isto osoba ne može znati svoje nedostatke sve dok je druga osoba ne obavijesti o njima. I kad god se desi izmjena njenog izgleda, ona će tu izmjenu uočiti tek kada se pogleda u ogledalu, isto tako kada god se desi neki propust, mahana, grijeh ili prijestup, osoba to može uvidjeti najbolje samo kada joj druga osoba skrene pažnju na to.

Ovo nam govori o tome koliko je važno i neophodno da u svojoj blizini imamo ljude koji će nas savjetovati. Zar u svakoj kući ne postoji ogledalo? Postoji. Isto tako i mi moramo imati savjetnika! Štaviše, mi ih moramo sebi tražiti! Da li ogledalo izlazi pred nas ili mi pred ogledalo? Mi izlazimo pred ogledalo. Tako isto i mi sebi moramo tražiti iskrene i dobronamjerne savjetnike. Ne trebamo mi čekati da se oni sami pojave i da nam ukažu na nedostatke, već mi njih treba da tražimo i pitamo da li su uočili nešto na što bismo mi trebali da obratimo pažnju.

Osoba koja nema znanja i iskustva, pa griješi i čini propuste, treba, kad god se posavjetuje i ukaže joj se na propust, da prihvati savjet. Zar svaka osoba, kada stane pred ogledalo i primijeti na sebi nekakvu mrlju ili nečistoću, neće požuriti da otkloni tu mrlju sa svoga lica ili odjeće?! Hoće, sigurno. Zašto? Zato što vjeruje ogledalu, sve što vidi u ogledalu na sebi, bit će ubijeđena da doista na sebi ima sve to. Isto tako, kad god je iskrena osoba posavjetuje, ona treba da prihvati njen savjet i da odmah ispravi svoju nepravilnost.

Kako se savjetuje?

Kada osoba stane pred ogledalo, ogledalo je šutke, blago, bez ikakve buke vjerodostojno obavještava o njenom izgledu. Tako isto, kada osoba savjetuje drugoga, treba ga savjetovati blago, smirenim glasom, i ukazati mu na propuste onakvi kakvi doista i jesu: ne uvećavati ih, niti umanjivati.

Također, osoba koja savjetuje treba imati na umu da ogledalo ne prikazuje samo mahane i nedostatke, već i lijepe pojedinosti. Stoga, kada savjetuje drugoga i želi mu ukazati na propuste koje vidi pri njemu, tada mu treba spomenuti i njegove vrline. Sigurno je da će zbog prethodne pohvale onaj koji pri sebi ima manjkavosti, požuriti da što prije te manjkavosti i otkloni.

Na drugoj strani, osoba kojoj se upućuje savjet, neće odbijati savjet, utjerivati u laž savjetnika, psovati i grditi, već će širokih prsa prihvatiti savjet i zahvaliti se na ukazanim propustima, kako je u takvom stanju drugi ne bi više viđali. Upravo na takav način, svako od nas prihvata sliku koju vidi u svom ogledalu i otklanja svoje mahane.

Pouke i poruke hadisa

Pored navedenih smjernica, u ovom sveobuhvatnom, kratkom ali sadržajnom, Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu nalaze se i druge brojne poruke:

• Osoba koja se gleda u ogledalu, vidi samo sebe, iza svoje slike ona ne može da vidi ništa drugo i nikoga drugog. Ovo znači da osoba treba tražiti osobu za svoga savjetnika, kako će spoznati svoje mahane i otkloniti ih, a ne da traži osobu s kojom će pronalaziti mahane drugih. Kao što u ogledalu vidi svoju sliku, isto tako treba da se posveti otklanjanju svojih mahana, a ne da gleda u mahane drugih.

• Svima nama, bez izuzetka, potrebni su savjeti i savjetnici, ali je činjenica da bi se one osobe koje više stoje ili sjede pred ogledalom, kako bi se uljepšale i od sebe otklonile mahane, trebale i više savjetovati.

• Ko god se pogleda u ogledalo, ogledalo će mu pokazati njegov izgled. Ovo znači da osobe koje savjetuju treba da savjetuju sve, bez izuzetka. Tako se na propuste, greške i mahane ukazuje i bližnjem i daljnjem, i osobi od koje imamo koristi i osobi od koje nemamo koristi. Nema pravljenja razlike. I svakom od njih daje se potpuna i tačna slika njegovog stanja.

• Kako smo ranije naveli, kada osoba savjetuje drugu, činit će to blagim i lijepim riječima, neće prilikom savjetovanja podizati glas na grješnika, ne samo zbog toga što bi grješnik odbio savjet, već i zbog toga kako ga ne bi drugi čuli pa se tako upoznali s mahanama grješnika. U tom smislu, isto tako i poslije, kada se udalji od osobe koju je savjetovala, ona neće drugima govoriti o njenim mahanama, kao što i ogledalo, kada se osoba udalji od njega, više ne pamti njenu sliku, slika ne ostaje u ogledalu. I ukoliko neko drugi dođe da se posavjetuje sa istom osobom, ona mu neće prenositi kakve su bile mahane prethodne osobe koju je savjetovala, kao što ni ogledalo neće pokazati sliku prethodne osobe koja se u njemu ogledala.

• Kada se osoba savjetuje zbog svojih propusta, te neke od njih ispravi, to joj treba priznati i pohvaliti je, upravo kao što i ogledalo, kada osoba koliko-toliko odstrani mrlju sa svoga lica, sve to prikazuje i “priznaje” popravljanje stanja. Ali i pored toga, ipak pokazuje da ima još za očistiti. Ono što je bitno jeste da se ne kasni s pohvalom i ispravkom, baš kao što ogledalo ne kasni s prikazom bilo koje izmjene.

Poruke ovog kao i svih drugih Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa brojne su i neiscrpne. Ono što je vrijedno spomenuti jeste da, ukoliko bismo s ovim ciljem iščitavali životopis Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, zasigurno bismo uvidjeli da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ovakav način ophodio kada je riječ o savjetovanju: kada bi on savjetovao druge i kada bi njemu nešto bilo prigovoreno, ne bi se oholio, već bi učtivo saslušao savjet.

Uzvišenog Allaha molim da podari da nam Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, budu vodiči u životu na ovom svijetu! Molim Ga, Svevišnjeg, da nam olakša njihovo razumijevanje i postupanje u skladu s njima, a Uzvišeni Allah je Svemogući!