Menu

Omladina i strasti

Pripremio Nazif Subašić
Tema AhlakČitanje 12 minuta

Sve veća nezaposlenost utjecala je na povećanje prosječne starosne dobi stupanja u brak i ovakva populacija je sve češća žrtva prepuštanja strastima. Ovo je ozbiljan društveni problem čijem je rješavanju potrebno pristupiti na jedan oprezan način izbjegavajući pretjerivanje koje je karakteristično za određene skupine koje grješnicima oduzimaju svaku nadu i dovode u stanje očaja, a također izbjegavajući i one koji zastupaju metodu olakšavanja čime samo dodatno otvaraju vrata griješenja. Obje ove skupine imaju lošu namjeru, a ispravno postupanje je sredina između toga. Potpuno smo uvjereni da je sva devijantna ponašanja moguće liječiti jedino kur’anskim i sunnetskim načinom, koji se zasniva na mudrom šerijatu i Objavi koja nema nikakvog nedostatka, s tim da se greška može naći samo u načinu i metodi primjene ovog programa.


Vrijeme u kojem živimo zorno svjedoči o sve većoj zastupljenosti nemorala na svim razinama društva, a jedna od posljedica takvog stanja svakako je izražena dominacija strasti, naročito kod omladine, prvenstveno one kojoj nedostaje kako vjerskog tako i kućnog odgoja. Socijalni razlozi svakako su među prvima koji su doveli do ovakvog stanja, jer sve veća nezaposlenost utjecala je na povećanje prosječne starosne dobi stupanja u brak i ovakva populacija je sve češća žrtva prepuštanja strastima. Ovo je ozbiljan društveni problem čijem je rješavanju potrebno pristupiti na jedan oprezan način izbjegavajući pretjerivanje koje je karakteristično za određene skupine koje grješnicima oduzimaju svaku nadu i dovode u stanje očaja, a također izbjegavajući i one koji zastupaju metodu olakšavanja čime samo dodatno otvaraju vrata griješenja. Obje ove skupine imaju lošu namjeru, a ispravno postupanje je sredina između toga. Potpuno smo uvjereni da je sva devijantna ponašanja moguće liječiti jedino kur’anskim i sunnetskim načinom, koji se zasniva na mudrom šerijatu i Objavi koja nema nikakvog nedostatka, s tim da se greška može naći samo u načinu i metodi primjene ovog programa.

Svaki sin Ademov griješi

Sklonost duše ka strastima i požudama nije sramota nego je to sunnet (prirodnost) u stvaranju i ne treba je smatrati sramotom, jer je Allah Uzvišeni učinio da svaki spol teži ka drugom isključivo u ovom dijelu, a u prirodu Svojih robova “utkao” je ljubav prema požudi i strasti uopćeno i to je ono o čemu govori Kur’an plemeniti: “Ljudima je uljepšana ljubav prema strastima” (prijevod značenja Ali Imran, 14). Međutim, ova težnja ne daje čovjeku opravdanje da čini razvrat i dolazak do spoznaje strasti zabranjenim putevima. Zbog toga nas je Allah, subhanehu ve te‘ala, obavijestio da je opiranje strastima i spoznaju grijeha nije nemoguće postići, nego ulazi u ono što čovjek može da ispuni, inače bi to bilo besmisleno, kada bi čovjek bio zadužen da uradi, a on to ne bi mogao da izvrši. Uzvišeni Allah to negira Svojim govorom i kaže: “Allah nijednu osobu ne opterećuje preko njenih mogućnosti” (prijevod značenja El-Bekare, 286). Strast kulminira kada se čovjek izloži njenom pozivu i udalji se od spoznaje puta koji mu je propisao Allah Mudri, kada se udalji od smjernica kojima regulira svoju percepciju strasti, tako da ukroćavanje strasti u tom slučaju za njega postane vrlo teško.

Vjerovjesnikov veliki lijek

Od Ebu Umame prenosi se da je rekao: “Neki mladić došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, dozvoli mi da učinim blud.’ Prisutni mu priđoše i počeše ga kritizirati i govoriti: ‘Ih, ih!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Približi se!’, pa mu ovaj mladić priđe i sjede. Upita ga: ‘Da li bi volio da se tvoja majka bavi bludom?’ Reče: ‘Ne, tako mi Allaha, Allah me učinio žrtvom za tebe.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ni drugi ljudi ne vole da se njihove majke time bave.' Upita ga: 'Da li bi volio to svojoj kćerki?' 'Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče, Allah me učinio žrtvom za tebe', odgovori on. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ni drugi ljudi to ne vole svojim kćerkama.' Upita ga: 'Da li bi volio da se tvoja sestra bavi bludom?' Reče: 'Ne, tako mi Allaha, Allah me učinio žrtvom za tebe.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ni drugi ljudi to ne žele svojim sestrama.' Upita ga: 'Da li bi volio da se tvoja tetka po ocu bavi bludom?' Reče: 'Ne, tako mi Allaha, Allah me učinio žrtvom za tebe.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ni drugi ljudi to ne žele svojim tetkama po ocu.' Upita ga: 'Da li bi volio da se tvoja tetka po majci bavi bludom?' Reče: 'Ne, Allah me učinio žrtvom za tebe.' Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, reče: 'Ni drugi ljudi to ne žele svojim tetkama po majci.' Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na njega stavio svoju ruku i rekao: 'Allahu moj, oprosti mu njegov grijeh, očisti njegovo srce i sačuvaj njegovo stidno mjesto.'“ Ebu Umame je rekao: “Poslije se ovaj mladić nije okretao ni prema čemu što je bilo ružno.” (Prenosi Ahmed, hadis sahih.)

U ovom hadisu su koristi koje su vezane za našu temu:

● Neki mladići u trenutku naviranja strasti ne razmišljaju ni o čemu drugom osim da ispune tu svoju strast misleći da će time prestati njihove tegobe i patnje, a uistinu to je stvarni početak patnji, a ne kraj.

● U ponoru strasti čovjek zaboravi na posljedice upražnjavanja zabranjenih strasti. Sasvim je moguće da bi se pojašnjavanjem kobnih posljedica prepuštanja strastima postiglo da omladina ne posrne na tom putu, kao što je navedeno u primjeru Poslanikovog, alejhis-selam, postupanja sa ovim mladićem.

● Grdnja i zastrašivanje nije istinski lijek, nego uvjeravanje otvara veća vrata za preusmjeravanje razuma i srca od neispravnih stvari. Ashabi su digli uzbunu kada su čuli zahtjev koji je Poslaniku, alejhis-selam, uputio mladić, rekavši: “Ih,Ih“, ali ga je Poslanik, alejhis-selam, izliječio na drugi način, a to je pojašnjenje i upoznavanje sa štetnosti i lošim posljedicama njegovog zahtjeva. U tom primjeru Poslanik je istakao i pojasnio da dozvola bluda povlači kobne posljedice: u to mogu biti uključene i naše majke, sestre, tetke, a niko od nas ne bi volio da se to događa u njegovoj porodici, a kako nešto ne volimo da se nama događa, isto to ne trebamo ni željeti raditi drugima.

Jačanje zgrade imana

Strasti u većini slučajeva su stvar koju traži tijelo i teži duša, pa ponekad lijek biva u upozorenju sa duševne i imanske strane, čak često to bude najučinkovitiji način liječenja. Odupiranje požudi duše zahtijeva snagu i ne dolazi osim jačanjem imanske (vjerske) strane, pa kad god se kod muslimana poveća iman, poveća mu se otpor strastima i sve lakše odbija njenu štetnost, pogotovo ako izgradi samoobračun u svom srcu. Možda na to upućuje hadis Ibn Mes‘uda, radijallahu anhu, da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Omladino, ko može od vas da podnese troškove braka, neka se ženi, jer će mu biti bolje za obaranje pogleda i čuvanje spolnog organa, a onaj ko ne može, neka posti jer mu je post najbolja zaštita.'' (Mutefekun alejhi) Ibn Kajjim, rahimehullah, upozorio je na stvari slične ovima u knjizi “Medaridžus-salikin“: “Znaj da zrake la ilahe illallah raspršuju maglu i oblake grijeha shodno jačini i slabosti tih zraka, i to je svjetlo, pa postoji različitost u jačini te svjetlosti koju poznaje samo Allah Uzvišeni. Tako postoje ljudi kojima su ove riječi obasjale srce poput sunca, nekima su obasjale poput sjajne zvijezde, nekima su obasjale poput velike baklje, drugima poput svijetle svjetiljke, a drugima kao slabe svjetiljke... dok nije rekao: Pa kada god se poveća i pojača svjetlost ovih riječi, ona spali sumnje i strasti shodno jačini i žestini, tako da se dođe do takvog stanja da mu se ne suprotstavi sumnja niti strast ili grijeh, a da ga ne spali.“

Jačanje imana u prvom redu postiže se održavanjem i čuvanjem propisanih ibadeta na čelu sa namazom i postom, a zatim sa nafilama (dobrovoljnim ibadetima) na čelu sa noćnim namazom, jer svaki ibadet povećava bogobojaznost i iman u čovjekovom srcu, kao što kaže Uzvišeni: “O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 21)

 Postavljanje brane smutnjama

U pokušaju udaljavanja od strasti i njenog liječenja moraju se zatvoriti vrata koja su joj bila otvorena, presušiti izvori sa kojih je dolazila i ne okretati se njenim uzrocima i pozivima. Na čelu toga stoji pogled, jer obaranje pogleda je od najvažnijih razloga odbacivanja smutnji i odupiranja strastima. Koliko je samo pogleda prouzrokovalo ubistvo ljudskih srca i to je Iblisova strelica, Allah ga prokleo, koja ako ne ubije, onda zasigurno teško rani. Nije nepoznato koliko puštanje pogleda u zabranjeno donese štete po vjeru, čast i moral jednog muslimana. Rekao je Ibn Dževzi, rahimehullah: “Neka se pripazi svaki pametan čovjek puštanja pogleda, jer pogled vidi ono što ne može sebi priuštiti, pa da se desi zaljubljenost i tako upropasti tijelo i vjera”, i također kaže: “Znaj da je osnova zaljubljenosti neobaranje pogleda, pa kao što se bojati za muškarca, isto tako se bojati za ženu. Koliko je pobožnjaka ostalo bez vjere pružajući i puštajući pogled i ono što on donosi, pa se čuvajte toga.” (Ahkamun-nisa', 265)

Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže: “Pogledaj u osnovu svih nesreća koje pogode insane; doista pogled rađa želju, zatim želja rađa razmišljanje, razmišljanje rađa strast, strast rađa nagon za ispunjavanjem želje, zatim njegova bogobojaznost definitivno određuje, da li će upasti u to djelo ili će ga spriječiti.

Zbog toga se kaže: ‘Strpljivost u obaranju pogleda lakša je od strpljivosti bola koji dolazi poslije.’

Od najvažnijih načina svakako je i upućivanje na vrijednost lijepog društva i udaljavanje od loših prijatelja.

Ključna stvar u zaštiti je ophođenje sa suprotnim spolom u skladu sa šerijatskim pravilima od kojih su:

● izbjegavanje rukovanja,

● izbjegavanje miješanja,

● ostavljanje govora bez prijeke potrebe.

Ukoliko se bude olahko odnosilo prema ovome, posljedice mogu biti katastrofalne. Na kraju, glavna stvar je početi sa traženjem pomoći od Allaha Uzvišenog, često učeći dove da ga sačuva lošeg društva, jer Allah je iza svačijeg srca, misli, razuma i pogleda.

Gospodaru, omili nam iman, uljepšaj ga u našim srcima, omrazi nam nevjerstvo, grijeh i nepokornost, i učini nas od Svojih dobrih robova... Amin!