Menu

Osobine pobjedonosne skupine

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Pobjednike povezuje ljubav prema Allahu. Oni su prema vjernicima milostivi i ponizni, bore se za istinu. Njihova borba je čista od drugih ciljeva, jer je to borba na Allahovom putu. Borci za istinu primaju savjete od drugih, ali ne strahuju od prijekora onih koji istinu mrze.


Pomno proučavajući i prakticirajući kur’anske i hadiske smjernice, možemo otkriti svojstva onih ljudi kojima je pomoć i pobjeda obećana. Ukoliko se budemo držali kur’anskih principa i napajali svoja srca svojstvima pobjednika, nikada nećemo doživjeti poraz ni kao pojedinci, a ni kao zajednica.

Upućuju Istini

Istina je menhedž – pravac pobjednika: oni pozivaju na put istine, koji je osvijetljen svjetlom istine, koja ih vodi ka pravednosti. Uzvišeni Allah kaže: “A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude” (El-A’raf, 181); “Tako Mi vremena! Čovjek je, zaista, na gubitku – osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje!” (El-Asr, 1–3)

Za razliku od sljedbenika istine, koji pozivaju na put istine, Uzvišeni Allah opisuje licemjere i njihova međusobna pomaganja u neistini i poziv na njeno slijeđenje: “Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici” (Et-Tevba, 67).

Allah na potpuno drugačiji način opisuje sljedbenike istine i kaže: “A vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovom se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar” (Et-Tevba, 71).

Ljubav i uska povezanost sa Allahom

Pobjednike povezuje ljubav prema Allahu. Oni su prema vjernicima milostivi i ponizni, bore se za istinu. Njihova borba je čista od drugih ciljeva, jer je to borba na Allahovom putu. Borci za istinu primaju savjete od drugih, ali ne strahuju od prijekora onih koji istinu mrze. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne – pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Maida, 54)

Iskreni muvehhidi

U prvoj kur’anskoj suri El-Fatiha opisuju se iskreni muvehhidi: oni koji obožavaju Allaha, traže zaštitu samo od Njega i oslanjaju se na Njega uzimajući Ga za pomagača. Uzvišeni Allah kaže: “Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na Pravi put.” (El-Fatiha, 4–5)

Pobjednici, iskreni muvehhidi, najviše traže od Allaha da ih uputi na Pravi put, put poslanika, iskrenih, šehida i dobrih robova. Ovakav put je daleko od poraza, srdžbe i puta zalutalih. Oni koji izučavaju sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet će jasno pobjednike i njihova svojstva, jer ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao kao čiste i plemetite ljude. On je u njima vidio spašenu i pobjedničku skupinu koja će jedina biti spašena od sedamdeset i dvije/tri skupine. Oni se povode za svojim strastima, strasti ih prožimaju isto kao što zaraženog psa obuzme bjesnilo, i oni izlaze iz vjere kao što strijela izlazi iz luka.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Benu Israelićani podijelili su se na sedamdeset jednu skupinu – sedamdeset ih je propalo, dok se samo jedna spasila. Moj ummet će se podijeliti na sedamdeset dvije skupine, a sedamdeset jedna skupina će propasti a samo jedna će uspjeti.” Prisutni upitaše: “O Allahov Poslaniče, koja je to jedna spašena skupina?”, a on reče: “Džemat, džemat.” (Sahih bi ševahidihi. Musned, Ahmed, br. 12501)

Ebu Amir Abdullah b. Luhajj kazuje: “Otišli smo na hadž sa Muavijom b. Ebu Sufjanom, radijallahu anhuma, i kada smo stigli u Meku i klanjali podne-namaz, Muavija ustade i reče: ‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Sljedbenici dvije Knjige podijelili su se u svojoj vjeri na sedamdeset dvije skupine, a ovaj ummet će se, zaista, podijeliti na sedamdeset tri skupine, i sve će biti u Vatri, osim jedne, a to je džemat. I zaista će se u mom ummetu pojaviti ljudi koji će biti obuzeti strastima (vjerskim zabludama) poput psa kojeg je u potpunosti obuzelo bjesnilo, tako da će svaka njihova vena i svaki zglob biti prožeti time.’ Potom je Muavija rekao: ‘Allaha mi, o Arapi! Ako se vi ne budete pridržavali onoga s čime je došao vaš Vjerovjesnik, drugi su preči da to ne čine.’” (Hasen-sahih bi ševahidihi. Ahmed, Musned, br. 16 979; Taberani, El-Mudžemul-kebir, br. 16 249 i 16 250; Ibn Ebu Asim, Es-Sunna, br. 1 i 2; Mervezi, Es-Sunna, br. 51; Darimi, Sunen, br. 2518)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sljedbenicima istine, u iskrenim muvehhidima, u srcima ispunjenim ljubavlju, vidio je nosioce pobjede do Sudnjeg dana. Oni će biti potpomognuti od Uzvišenog Allaha, njihovim rukama bit će oslobođena Zemlja od nepravde i nepravednika, i dok budu oslobađali Palestinu od židova, cijeli dunjaluk će biti u borbenom safu, čak će ih i drvo i kamen učvršćivati i upućivati na neprijatelje riječima: “O muslimane, o Allahov robe, ovdje je židov, iza mene, dođi i uništi ga!” (Muttefekun alejhi)

Nastavit će se...