Menu

Osvrt na knjigu "Hasan ibn Alija"

Tema Ostale temeČitanje 8 minuta

(kroz predgovore dr. Fuada Sedića i dr. Hakije Kanurića)

Dr. Alija Muhammed es-Sallabi

Hasan ibn Alija

Stichting Hidžra, Sarajevo, 2023. godine

Broj strana: 616


Hvala Allahu, Milostivom, Samilosnom. Neka su salavati i selami, mir i spas na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika i odabranika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na vrle ashabe i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana.

Historija je jedna od najznačajnijih naučnih disciplina s obzirom na to da ima veliku ulogu u rješavanju problema sadašnjice i kreiranju svijetle budućnosti. Ona predstavlja svojevrsni registar iskustava pojedinaca i zajednica.

Knjiga koja je pred nama provest će vas kroz nevjerovatnu priču o životu Hasana, sina Alije, i pomoći će vam da bolje shvatite njegove odgojne metode i pouke koje možete primijeniti u svakodnevnom životu.

Ovo je, bez imalo sumnje, do sada najobimnije i najjasnije djelo koje je napisano o Hasanu b. Aliji, radijallahu anhuma, Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, unuku, koje je prevedeno na bosanski jezik.

Knjiga Hasan ibn Alija, kako naglašava i sam autor, nastavak je serijala djela o dobu poslanstva i pravednih halifa, a to su:

- Muhammed, život i djelo posljednjeg Vjerovjesnika;

- Ebu Bekr es-Siddik, život i djelo prvog pravednog halife;

- Omer b. Hattab, život i djelo drugog pravednog halife;

- Osman b. Affan, život i djelo trećeg pravednog halife;

- Alija b. Ebu Talib, život i djelo četvrtog pravednog halife;

Na knjigu Hasan ibn Alija nadovezuje se knjiga Muavija b. Ebu Sufjan, istog autora, što znači da ova knjiga spaja period četvrtog pravednog halife Alije b. Ebu Taliba, radijallahu anhu, sa periodom vladavine Muavije, radijallahu anhu, s kojim počinje monarhijski sistem vladavine i emevijsko razdoblje. Autor Alija Muhammed es-Sallabi, Allah ga sačuvao i nagradio najljepšom nagradom, kroz sedam biografija, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa do Muavije, radijallahu anhu, uspio je autentično prikazati period poslanstva, period pravednih halifa i period nastanka emevijskog hilafeta.

Sva ova djela, hvala Allahu, dostupna su na našem jeziku, što je rezultat hvale vrijednog truda džemata "Stichting Hidžra" iz Holandije.

Pored značaja same tematike, ovom djelu posebnu vrijednost daje metodologija autora i način prezentiranja historijskih događaja.

Epoha koju ovo djelo tretira prepuna je ideoloških razilaženja i političkih previranja te se o događajima iz tog perioda nerijetko navode apokrifne i slabe predaje, a događaji koji su se zbili često se krivo tumače i interpretiraju.

Doktor Alija Muhammed es-Sallabi već je u svojim ranijim djelima potvrdio da slijedi znanstveni metod u valorizaciji i ocjeni predaja, da uspijeva razlučiti apokrifne i slabe predaje od autentičnih i vjerodostojnih i prezentirati ih u realnom kontekstu vremena, a sumnje i nedoumice snažnim argumentima potisnuti.

Autor u knjizi jasno ukazuje na ono što nije pouzdano preneseno i to odbacuje, argumentujući to jasnim dokazima. Pojasnio je da postoje hutbe koje su lažno pripisane Hasanu. Također je naveo mišljenja učenjaka o nekim knjigama, kao što je knjiga El-Agani, Ebu Feredža el-Isfahanija, i Nehdžul-belaga, koja je pripisana Šerifu er-Radijju.

Oni koji siju smutnju među muslimane -- od munafika, nekih orijentalista i ostalih koji žele da islam prikažu u ružnom ruhu -- nastoje svim silama napraviti razdor među muslimanima i koriste svaki događaj koji se desio u historiji islama, a koji je mogao biti iskra za potpaljivanje vatre razdora i neprijateljstva. Upravo zbog toga su važne ove knjige koje je dr. Sallabi vrlo argumentovano napisao.

Hasan, radijallahu anhu, odrastao je u poslaničkoj porodici, okružen ashabima, najboljom generacijom ovog ummeta, a njegova biografija prepuna je dragocjenih pouka i poruka.

Djelo koje je pred nama ne nudi samo hronologiju historijskih događaja, već s velikim interesovanjem nastoji iz tih događaja izvući pouke i povezati ih s našom stvarnošću. Nakon što spomene detalj iz života Hasana, radijallahu anhu, i ukaže na pouke koje u sebi nosi, autor povlači paralele s našom zbiljom i nudi praktične savjete, podsjeća na islamske vrline, adabe i propise koji se tiču tog događaja.

Autor je u ovoj knjizi vrlo detaljno proučio Hasanov, radijallahu anhu, život u društvu i zajednici.

Uspješno je dokazao da se Hasanova ličnost smatra predvodničkom i da je imao urođene osobine lidera, da se odlikovao dalekovidnošću i razumijevanjem dešavanja oko sebe.

Hasan, radijallahu anhu, bio je iskreni i pobožni vjernik, dobro je poznavao Kur'an i sunnet.

Krasile su ga osobine skrušenosti i velika skromnost u pogledu vlasti i dunjalučkih potreba.

Pored porodičnog odgoja, također su i društvene okolnosti u kojima je Hasan živio, imale presudan utjecaj na njegovo ponašanje. Autor je u ovoj knjizi posebno poglavlje posvetio upravo tom segmentu, a to je život Hasana za vrijeme pravednih halifa.

U ovim školama, koje nije svako imao privilegiju pohađati, Hasan, radijallahu anhu, u svom bliskom odnosu s pravednim halifama, izgrađuje svoja shvatanja i razumijevanje principa i metoda koji su slijedile i koristile pravedne halife u svom sistemu vladanja.

Hasanovo ime upisano je zlatnim slovima u historiju islama zbog uspostavljanja mira i očuvanja muslimanskih života, čime je dostigao vrhunac svoga liderstva i dostojanstva.

Ovo je specifičan primjer u svijetloj historiji islama, gdje se opći interes stavlja ispred ličnih interesa, susteže se od hilafeta, bojeći se da ne dođe do krvoprolića.

Hasanov život je svijetla tačka u povijesti ummeta i jedan je od lidera za čijim se riječima i djelima ljudi treba da povode u praktičnom životu. Njegov životopis jedan je od najjačih izvora jačanja vjerovanja i podsticanja ispravne ljubavi prema islamu kao i pravilnog shvatanja vjere.

Čitatelj će u ovom djelu naći i brojne mudre izreke, kao što je oporuka Alije, radijallahu anhu: "Sinko moj, zlo i nedaća poslije kojih dolazi Džennet nisu zlo niti nedaća, a dobro poslije kojeg dolazi Vatra nije dobro..."; "Onaj ko bude mnogo pričao mnogo će i griješiti, a onaj koji mnogo griješio, ostat će bez stida, a kada postane bestidnik, ostat će bez vjere i znanja, a onome ko ostane bez vjere i znanja srce će umrijeti, a onaj kome srce umre, ući će u Vatru. Sinko moj, dobar odgoj je najbolje nasljedstvo, a lijepo ponašanje je najbolji prijatelj."

Hasan ibn Alija, radijallahu anhuma, govorio je: "Propast ljudi uzrokuju tri stvari: oholost, pohlepa i zavist. Oholost uzrokuje propast u vjeri, i Iblis je proklet zbog svoje oholosti. Pohlepa je veliki neprijatelj, i zbog nje je Adem izveden iz Dženneta. Zavist predvodi svako zlo, i Kabil je zbog zavisti ubio Habila."

Iskrene čestitke upućujemo prevodiocu i redaktoru, vrijednim Kanurićima, na izvanredno urađenom poslu, moleći Svemogućeg Allaha da najljepšom nagradom nagradi i sve one koji su na bilo koji način pomogli da ova istina bude dostupna našim uvaženim čitaocima.

Zahvala pripada Allahu i na početku i na kraju, Njega molim da primi ovo djelo od našeg uvaženog alima Sallabija, da mu podari bereket, da nas sve počasti druženjem s poslanicima, iskrenima, šehidima i dobrim ljudima.