Menu

Osvrt na knjigu Razlozi jačanja i slabljenja imana

Tema Ostale temeČitanje 7 minuta

Abdurrezzak el-Bedr, Razlozi jačanja i slabljenja imana, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2021. godine, broj strana: 144.

Nema sumnje da vjerovanje ima najveće mjesto u životu muslimana. Na ličnom planu ispravnost vjerovanja donosi iskrenost, odlučnost i duševnu i ideološku smirenost, a na društvenom planu vjerovanje je garancija čvrste zajednice, izgrađene na stabilnim temeljima.

Upravo nam autor u uvodu ovoga djela ukazuje na to da "svako dobro na dunjaluku i Ahiretu vraća se na vjerovanje i njegovu ispravnost i skladnost. Koliko samo koristi proizlazi iz vjerovanja i koliko su njegovi plodovi zreli i ukusni! Doista su ishodi vjerovanja korisni i stalni... Ukoliko musliman želi da bude uspješan, njegova posvećenost vjerovanju mora biti veća od posvećenosti bilo čemu drugom".

Ovoj temi trebamo posvetiti posebnu pažnju jer "zaista u spoznaji razloga jačanja i slabljenja imana kriju se velike i mnogobrojne koristi. Svaki je pojedinac dužan da spozna uzroke jačanja i slabljenja imana i bude posvećen toj spoznaji, jer iman čini čovjeka potpunim. Iman je put uspjeha i sreće. Zbog imana Allah uzdiže deredže čovjeku na dunjaluku i Ahiretu. Iman je uzrok svakog trenutnog i budućeg dobra. Čovjek neće upotpuniti iman sve dok ne spozna uzroke i puteve njegovog jačanja".


Osnova ovog djela jeste poglavlje iz knjige koja nosi naziv Zijadetul-iman ve nuksanihi ve hukmu el-istsnai fihi / Povećavanje i smanjivanje vjerovanja i propis izuzimanja jer se, zbog važnosti teme, javila potreba da se štampa zasebno.

Knjiga se sastoji iz uvoda, dva poglavlja i zaključka

U uvodnom dijelu autor ukazuje na značaj vjerovanja u životu vjernika, razumijevanje prvih generacija i na njihovu posvećenost vjerovanju, kao i na potrebu spoznaje razloga jačanja i slabljenja imana.

Prvo poglavlje tretira razloge jačanja imana od kojih su:

• stjecanje korisnog znanja,

• učenje Kur'ana plemenitog i razmišljanje o njemu,

• spoznaja Allahovih najljepših imena i uzvišenih svojstava,

• razmišljanje o životu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

• razmišljanje o ljepotama vjere,

• čitanje životopisa dobrih prethodnika ovog ummeta

• razmišljanje o Allahovim kosmičkim dokazima,

• marljivost u dobrim djelima.

Potom u drugom poglavlju navodi unutrašnje i spoljašnje razloge slabljenja imana i predanja od prvih generacija koja nam ukazuju na bitnost ove teme. Unutrašnji razlozi slabljenja vjerovanja, koje je autor naveo, su:

• neznanje koje je suprotno znanju,

• nemar, okretanje glave od istine i zaborav,

• griješenje prema Allahu,

• duša koja je sklona zlu.

Spoljašnji faktori su:

• šejtan,

• dunjaluk i njegova iskušenja,

• loše društvo

Plodovi druženja sa ovom knjigom

Svakom ko želi da ostvari svoje ciljeve Uzvišeni Allah ukazao je na jasan put i obznanio kako da stigne do onoga što je zacrtao.

Znanje je dobilo bitnu ulogu, jer je sredstvo za najvažniji cilj, a to je pokornost Uzvišenom Allahu, Jedinom, Koji nema sudruga, i uspostava apsolutnog monoteizma na ispravan način.

Znanje je osnova svakog dobra, dok je neznanje osnova svakog zla.

Učenje Kur'ana predstavlja najbolju mogućnost jačanja imana i njegove postojanosti i čvrstine.

Spoznaja Allahovih lijepih imena i svojstava, koja je On spomenuo u Svojoj Knjizi, a koja je potvrdio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svom sunnetu, ukazuje nam na Allahovo apsolutno savršenstvo sa svakog aspekta. Ovo znanje predstavlja najbolju vrstu znanja putem koje se može ostvariti jačanje imana.

Zaista jedan od razloga jačanja vjerovanja jeste proučavanje života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i razmišljanje o njegovim lijepim osobinama, plemenitim karakteristikama i potpunim vrlinama.

Iman u srcu predstavlja dragocjenost i jedini je način da čovjek osjeti slast vjere: osnovama imana i njegovom suštinom uljepšat će svoju nutrinu, a dobrim djelima ukrasit će svoje organe.

Mnogo je drugih dokaza u Kur'anu u kojima Uzvišeni Allah poziva Svoje robove da posmatraju Njegove dokaze i ono što je On stvorio. To predstavlja jedan od najvećih dokaza Allahove jednoće, Njegove moći, jedinstvenosti, Njegove apsolutne volje i Njegovog znanja i sve to ukazuje nam na Njegovu blagost i plemenitost. Ovo predstavlja jedan od najvećih uzroka ljubavi prema Allahu, uzroka veličanja Njega Uzvišenog, konstantne zahvalnosti, pokornosti i čestog spominjanja Njegovih lijepih imena.

Nemar, okretanje glave od istine i zaborav predstavljaju jedan od najvećih razloga slabljenja vjerovanja. Ko se bude prepustio nemaru, ko bude sklon zaboravu i ko okrene glavu od istine, njegovo vjerovanje će se smanjiti srazmjerno veličini nemara i zaborava kojima se prepustio. Onaj kod koga se nađu ove karakteristike neminovno je da će njegovo srce biti bolesno ili mrtvo, shodno tome koliko slijedi sumnje i strasti.

Najštetnije za čovjeka jeste da bude nemaran, da ne svodi račun sa sobom i da bude ravnodušan, dakle olahko se postavlja prema obavezama i ih izvršava nepotpuno. Ovo čovjeka odvodi u propast, a to se dešava onima koji su obmanuti: oni zatvaraju oči pred posljedicama, idu nasumice, oslanjaju se na to da će im biti oprošteno, te zapostavljaju svođenje računa sa samim sobom i ne mare za posljedice. Kada tako postupi, čovjeku je lahko da čini grijeh, navikne se na njegovo činjenje, a teško mu bude da odustane od njega.

Šejtanova najveća ambicija i preokupacija jeste da poljulja i oslabi čovjekovo vjerovanje. Vjerovanje onoga ko se bude predao šejtanovim vesvesama i povinovao njegovim opasnostima, a pritom se ne bude sklonio pod Allahovo okrilje, oslabit će i smanjit će se u onoj mjeri u kojoj se odazove i prikloni tim vesvesama i opasnostima, a može ga čak i u potpunosti izgubiti.

Kada se poveća želja roba za dunjalukom, njegovo se srce veže za njega i tako oslabi njegova pokornost Allahu, što bude razlog slabljenja njegovog vjerovanja.

Čovjek treba da bira društvo u kojem će biti dobra i koristi, i da se čuva i bude veoma obazriv kada je u pitanju loše društvo.

Završit ćemo zaključnim riječima autora: Ovu mubarek studiju, koja se nalazi pred tobom, a koja nosi naziv Razlozi jačanja i slabljenja vjerovanja, priredio sam zbog tebe, plemeniti brate. Sakupio sam informacije iz mnogih knjiga i raznovrsnih drugih izvora. I to sve kako bih podstakao na dobro i upozorio na zlo. Allaha Plemenitog molim da podari meni i vama uspjeha i postojanosti na Njegovom putu. Naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka su salavati i selami na Allahovog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove drugove.