Menu

Pazi na svoj nijet i svoju završnicu

Tema Ostale temeČitanje 9 minuta

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Arša uzvišenog, i neka su najljepši i najpotpuniji salavati i selami na Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike i vjernice koji ga slijede na putu istine do Sudnjega dana. Allahumme amin!

Draga braćo, poštovani vjernici! Uzvišeni Allah nagrađuje nas mnogostruko za svako naše dobro djelo i toga treba da budemo svjesni u svakom trenutku. Uzvišeni kaže: "Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (El-Bekara, 261)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike