Menu

Pazi na svoj nijet i svoju završnicu

Tema Ostale temeČitanje 8 minuta

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Arša uzvišenog, i neka su najljepši i najpotpuniji salavati i selami na Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike i vjernice koji ga slijede na putu istine do Sudnjega dana. Allahumme amin!

Draga braćo, poštovani vjernici! Uzvišeni Allah nagrađuje nas mnogostruko za svako naše dobro djelo i toga treba da budemo svjesni u svakom trenutku. Uzvišeni kaže: "Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (El-Bekara, 261)


Ovaj kur'anski ajet potvrđuje da nas Milostivi Allah za dobro koje činimo nagrađuje mnogostruko. Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže u hadisi-kudsiju, prenoseći riječi Uzvišenog Allaha: "Onaj ko učini dobro djelo bit će deseterostruko nagrađen, a Allah će nagraditi i preko toga." (Muslim)

Međutim, da bismo za dobra djela, draga braćo, imali ovu nagradu, potreban nam je iskren nijet, odnosno da to što radimo isključivo radimo u ime Allaha. Svima nam je poznat hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: "Doista se djela vrednuju prema namjerama i svako će biti nagrađen shodno onome što je namjeravao učiniti." (Buhari i Muslim)

Draga braćo, iz ovog hadisa vidimo da svako djelo koje radimo moramo vratiti na ovu vagu. Moramo izmjeriti i pogledati koliko je to što činimo u ime Allaha, a s druge strane, moramo biti svjesni da nam neće biti kabul, neće nam biti prihvaćeno ako nije u ime Allaha. Zbog toga je to jako važno.

U danu smo petka. Znamo da je to najodabraniji dan kod Uzvišenog Allaha, najodabraniji dan u sedmici. Dolazimo na džumu, hvala Uzvišenom Allahu, na taj veliki zikr koji je spomenut, da slušamo hutbu, da izrazimo pokornost Uzvišenom Allahu. Međutim, treba da se zapitamo da li nam je to postala sedmična navika. Eto, navikli smo da idemo na džumu pa se, možda, malo i sami sebe stidimo da to ne propustimo, ili smo svjesni da u tom danu imamo priliku da učinimo mnogo dobra. Da li se u danu džume pripremimo, okupamo, obučemo čisto, lijepo, namirisano, samo, eto, onako da lijepo izgledamo ili to sve radimo zato što smo svjesni nagrade? Svi mi u danu petka od sabah-namaza treba da imamo nijet da učinimo sve ono što nam je preporučeno činiti u tom danu: da se okupamo, da se namirišemo, da pješke dođemo u džamiju, ne na jahalici, da budemo blizu imama, da slušamo njegov govor -- zato što smo svjesni nagrade da za svaki korak koji napravimo do džamije imamo nagradu kao za godinu dana dobrovoljnog namaza i posta.  Ovo potvrđuje hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džuma-namaz idući pješice, ne koristeći prijevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, za svaki korak imat će nagradu godinu dana posta i namaza." (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madža, Ahmed i dr. Hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar.)

Dakle, razmislimo o tome zašto dolazimo na džumu, da li iz navike, a oni koji su zaposleni da li taj sat vremena pauze iskoriste da dođu na džumu kako bi se odmorili ili dolazimo zato što želimo da nam dolazak bude upisan kao dobro djelo, da dolazak pretvorimo u nagradu, da ovo dobro djelo pretvorimo u deseterostruku nagradu. Sve je pitanje nijeta, zato ga moramo stalno obnavljati. Nijet nam se haba i nijet nam se svakodnevno kvari. Moramo ga stalno obnavljati. Moramo biti svjesni riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nam Gospodar oprašta grijehe od ove džume do prethodne.

Često sa ovog minbera na kraju kažem da smo u danu petka i da donosimo što više salavata na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Treba da nam bude odmah na umu hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko na mene donese jedan salavat, Allah, džellešanuhu, na njega će donijeti deset salavata" (Muslim). Na taj način zaradit ćemo puno dobrih djela, a ona nam trebaju, draga braćo, na Sudnjem danu koji će trajati pedeset hiljada godina. Kada hoćemo da uradimo neki posao na ovom dunjaluku, kada hoćemo da se za nešto pripremimo, kada imamo neki ispit, razmislimo kako se tada pripremamo. Nastojimo da se detaljno pripremimo, ulažemo sve napore da se pripremimo za čas, za ispit itd. Međutim, kada je u pitanju pripremanje za ono za što ćemo biti pitani na ahiretu, razmislimo koliko se pripremamo i na kakav se način pripremamo i koliko smo spram toga nemarni. Takvi smo vjerovatno zato što smo sebi dali lažnu nadu i dali smo sebi vremena. A, vremena nemamo.

Draga braćo! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisi-šerifu kaže: "Kada Allah želi Svome robu dobro, On ga upotrijebi." Ashabi su upitali Allahovog Poslanika: "Kako ga upotrijebi?", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Allah, džellešanuhu, uputi ga da čini dobro djelo i na tom djelu ga usmrti" (Ahmed, Musned), odnosno da se Njemu vrati čineći to dobro djelo. U drugoj se predaji kaže: "Kada Allah, džellešanuhu, želi Svome robu dobro, očisti ga." Ashabi su upitali: "Kako ga očisti, Allahov Poslaniče?", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao im je: "Uposli ga da čini dobro djelo i na tom djelu ga usmrti" (Taberani), odnosno vrati se Uzvišenom Allahu, džellešanuhu, čineći dobra djela.

Zašto je ovo bitno, draga braćo? Ova zadnja djela dunjalučkog života bitna su svima nama, muslimanima vjernicima, prije edžela, zbog toga što su ona sažetak našeg života. Zato je dobro za svakog muslimana, vjernika, da mu dođe edžel dok klanja namaz ili zikri ili uči Kur'an. Zato je dobro da vjerniku dođe edžel dok se priprema za namaz, uzima abdest, priprema imetak, nešto novca što mu je Allah dao da udijeli sadaku na Allahovom putu. Dobro je da mu u trenucima dok čini ta djela dođe edžel zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao da će svaki Allahov rob biti proživljen na onome na čemu je preselio. Ako si se vratio Allahu na namazu, na sedždi, na Sudnjem danu bit ćeš u tom stanju proživljen. Islamski učenjaci govorili su: "Nadamo se da će onaj ko se bude vratio Allahu, džellešanuhu, čineći dobra djela biti od stanovnika Dženneta, Allahovom odredbom i voljom."

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji će činiti dobra djela na kraju ovog dunjalučkog života, da nas učini od onih koji neće čekati da čine dobra djela kad ostare!

Draga braćo, imamo jedan običaj da, kada čujemo da je neko mlad preselio i vratio se Allahu, kažemo: "Šteta, ode mlad!" Šteta je ako se vrati Allahu nepokoran, to je šteta! Zato, budimo svjesni da trebamo činiti dobra djela i, dok smo god živi na ovom dunjaluku, iskreno obnavljati svoj nijet, stalno, i truditi se da to naše djelo bude po sunnetu Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, to jest u skladu sa njegovom praksom.

Uzvišenog Allaha molim za riječi i djela koja vode ka Dženentu! Molim Njega Uzvišenog da nas učini od stanovnika Dženneta i podari da budemo u društvu poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iskrenih, šehida i svih dobrih ljudi!

Hatib: Ermin-ef. Murić, prof.

(Hutba je održana krajem godine 2021. u Ibarčanskoj džamiji, Rožaje, Sandžak)