Menu

Poruka mladićima i djevojkama

Tema AhlakČitanje 8 minuta

Ne dozvoli da ti “većina” bude parametar u životu prilikom vrednovanja stvari kreirajući tvoj način oblačenja, razmišljanja i ponašanja. Većina nije nikakvo mjerilo. Mjerilo u životu vjernika su Allahova knjiga Kur’an i praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada se opisuje “većina”, u Kur’anu se kaže: “...ali većina ljudi neće da vjeruje” (El-Mu’min, 59)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike