Menu

Post i zekat

Tema Da'vaČitanje 19 minuta

U ovome mubarek mjesecu podijeli svoju hranu sa drugima, porodicom, prijateljima i komšijama postačima, pravi im iftare kako bi dobio i nagradu njihova posta. Dobro vodi računa o obaveznim namazima. Obavljaj ih redovno u džematu u džamiji, kako bi postigao obećanu nagradu i kako bi te Uzvišeni Allah čuvao na Sudnjem danu sa svojim namazima. Što više možeš, udjeljuj sadaku jer je sadaka u ramazanu najbolja sadaka. Dobro se čuvaj besposlice u ramazanu. Znaj da se tvoja stopala neće pomjeriti na Sudnjem danu sve dok ne odgovoriš na određena pitanja između kojih je i kako si iskorištavao svoje vrijeme na dunjaluku. Za sve ćeš biti obračunavan i pitan na Sudnjem danu. Ne gubi to iz vida!


Post predstavlja obožavanje Allaha, subhanehu ve te'ala, ustezanjem od jela, pića i spolnog odnosa, od pojave prave zore do zalaska sunca, u mjesecu ramazanu. U ovom blagoslovljenom mjesecu otpočela je objava Kur'ana. U njemu se nalazi Noć kadr koja je bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Džennetska vrata se otvaraju u mjesecu ramazanu, džehennemska zatvaraju, šejtani se vezuju u lance. U mubarek mjesecu ramazanu Allahova milost se spušta, grijesi brišu i dova se prima. Meleki dove za postače, traže oprosta za njih sve dok se ne iftare, a tokom posta zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska. I koliko se još bereketa i dobrih djela nalazi u mubarek mjesecu ramazanu koji sve vjernike podstiču da najbolje iskoriste ovu godišnju priliku. Podstiču nas da se iskreno pokajemo Uzvišenom Allahu i što više Mu se približimo dobrim djelima! Ramazanski post četvrti je temelj islama i obavezan je svakom muslimanu, punoljetnom, umno sposobnom, koji je u mogućnosti da posti, muškarcu i ženi. Dakle, nemuslimanu, umno poremećenoj osobi, koja nije pri pameti, post nije obavezan ni validan. Također, post nije obavezan djetetu, ali se ono podstiče na post kako bi se do godina punoljetstva naviklo da posti. Djetetov post je ispravan i imat će dobro djelo za njega ukoliko bude postilo u vrijeme kada može raspoznavati, dok prije tih godina njegov post nije ispravan. Isto tako, post nije obavezan osobi koja nije u mogućnosti da posti zbog svoje starosti ili neizlječive bolesti, ali će takve osobe za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Što se tiče onih koji boluju od lakše bolesti i onih koji su na putovanju, oni će isti broj dana kasnije napostiti. Kada su u pitanju ženske osobe, ispravnost posta se još uvjetuje čistoćom od hajza i nifasa. Sve spomenute osobe dužne su svaki dan prije nastupanja zore zanijetiti, donijeti odluku da će naredni dan postiti. Zatim, vjerniku i vjernici preporučuje se da što je god moguće više odgode sehur do pred pojavu prave zore, da se sehure lijepom i dozvoljenom hranom, te da svoje dane posta ispune brojnim dobrim djelima, poput: dobrovoljnih namaza, sadake, učenja Kur'ana, zikra, dove, traženja oprosta. Ukoliko ih neko bude psovao, grdio i želio da se svađa s njima, neka mu pojasne da oni poste i na njegovo loše ponašanje neka uzvrate dobrim, pa će uz Allahovu dozvolu postići nagradu i sačuvati se grijeha. Zatim, pred sami zalazak sunca neka povećaju svoje dove, svoj istigfar i spomen Uzvišenog Allaha. Kada nastupi akšamsko vrijeme, neka nimalo ne odgađaju sa iftarom, već neka požure s njim i neka znaju da će neprestano biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom, kako nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ako su u mogućnosti da i drugim postačima, iz svoje familije ili iz komšiluka, pripreme iftar pa da zajedno iftare, neka se zalažu u tome jer će i oni imati nagradu tih postača kojima pripreme iftar. Neka ne gube iz vida činjenicu da se dobra djela u mjesecu ramazanu mnogo više vrednuju! Zatim, ukoliko su u mogućnosti, trebaju otići u džamiju i nakon jacija-namaza klanjati teravih-namaz u džematu s imamom i ostalim komšilukom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ko ramazan provede u namazu vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, njegovi prethodni grijesi bit će mu oprošteni.“ (Muttefekun alejhi) Mjesec dana nije mnogo, pa neka se potrude u obavljanju teravih-namaza i neka ne prestaju s teravijom prije negoli imam završi. To je uvjet da im se, između ostalog, upiše i ibadet cijele noći, tj. kao da su cijelu noć proveli u ibadetu. Nema smetnje da i žene klanjaju teravih-namaz u džematu u džamiji, pod uvjetom da ne dolaze namirisane, u zavodljivoj odjeći i da postoji sigurnost od smutnje.

Ramazanski nasihati

Dragi brate muslimanu i sestro muslimanko:

● Posti mjesec ramazan u ime Uzvišenog Allaha vjerujući i nadajući se nagradi ne bi li ti prethodni grijesi bili oprošteni.

● Dobro se pripazi da neki od ramazanskih dana ne prekineš bez opravdanog razloga, jelom ili pićem. Znaj da je to strogo zabranjeno! To ne dolikuje muslimanu, onome koji je predan svome Gospodaru. Ako ti se to ipak desi, iskreno se pokaj Allahu i naposti propušteni dan.

● Provedi, Allah ti se smilovao, ramazanske noći u obavljanju teravih-namaza i noćnog namaza, naročito u zadnjoj trećini ramazana jer se u njenim neparnim noćima nalazi Noć kadra koja je bolja od hiljadu mjeseci. Budete li sve ramazanske noći proveli u namazu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, budite radosni i obradovani na dan Bajrama, ako Bog da, vaši prethodni grijesi bit će oprošteni.

● Neka tvoje piće i jelo, odjeća, budu halal, kako bi se tvoja djela primila i dova uslišala. Pripazi se dobro da postiš od halala, a da se ne iftariš haramom, tj. da ti opskrba bude propisno zarađena!

● U ovome mubarek mjesecu podijeli svoju hranu sa drugima, porodicom, prijateljima i komšijama postačima, pravi im iftare kako bi dobio i nagradu njihova posta.

● Dobro vodi računa o obaveznim namazima. Obavljaj ih redovno u džematu u džamiji, kako bi postigao obećanu nagradu i kako bi te Uzvišeni Allah čuvao na Sudnjem danu sa svojim namazima.

● Što više možeš, udjeljuj sadaku jer je sadaka u ramazanu najbolja sadaka.

● Dobro se čuvaj besposlice u ramazanu. Znaj da se tvoja stopala neće pomjeriti na Sudnjem danu sve dok ne odgovoriš na određena pitanja između kojih je i kako si iskorištavao svoje vrijeme na dunjaluku. Za sve ćeš biti obračunavan i pitan na Sudnjem danu. Ne gubi to iz vida!

● Ako si u mogućnosti, obavi 'umru u ramazanu jer obavljena 'umra u ramazanu ravna je hadždžu.

● Za post tokom ramazana potpomozi se sehurom, jelom pred samu zoru. Ovaj sehur ne propuštaj, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Sehurite, jedite pred zoru! Uistinu, u sehuru je bereket!“ (Muttefekun alejhi)

● Predvečer požuri sa iftarom, to će biti znak tvoga dobra o kojem govori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ljudi će neprestano biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom!“ (Muttefekun alejhi)

● Svoje vrijeme tokom posta iskoristi u dobrim djelima, a posebno u učenju Kur'ana, jer se u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navodi da će se Kur'an i post zauzimati za svoje sahibe, one koji su učili Kur'an i postili, pa će se njihovo zauzimanje i primiti. Stoga, dok postite, ma šta radili od posla, možete učiti ono što znate od Kur'ana napamet. Ne zaboravite zauzimanje na Sudnjem danu, onda kada nam dobra djela i zauzimači budu najpotrebniji. I ne zaboravite posebnu nagradu za učenje Allahove Knjige: za svaki harf imate jedno dobro djelo! Pa, suru El-Fatiha, Majku Kur'ana, najveličanstveniju suru u Kur'anu proučite za pola minute ili minutu, a, ako Bog da, kod Allaha imate oko 1.500 dobrih djela, jer sura El-Fatiha ima oko 150 harfova. Pa ne zaboravite ovu Allahovu blagodat kojom vas je počastio!

● Svoj jezik čuvaj od laži, proklinjanja, ogovaranja i trača jer sve to umanjuje nagradu tvoga posta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ko se ne ostavi lažnog govora, rada po njemu i nepromišljenih postupaka, pa (neka zna da) Allah nema potrebu za njegovim ostavljanjem hrane i pića!“ (Buharija i Ebu Davud)

● Uči dovu za sebe i svoje roditelje, za svoju porodicu i djecu i sve muslimane općenito. Allah je naredio da Ga dozivamo dovom, a Sebe je iz Svoje blagodati obavezao da će je primiti.

● Mnogo donosi salavat i selam na Allahovog Poslanika. Znaj da onaj koji donese jedan salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišeni Allah će na njega donijeti deset salavata.

● Neka ti post bude štit od srdžbe, razlog tvoga smiraja i spokojnosti.

● Neka se na tebi primijete tragovi ibadeta: namaza, posta, sadake i zekata, učenja Kur'ana, kao i ostavljanje zabranjenih djela i običaja koji su suprotni Allahovom zakonu.

● Nakon mjeseca ramazana ustraj u imanu, bogobojaznosti i dobrim djelima, ustraj u pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala, sve do svoje smrti: ''Obožavaj svoga Gospodara sve dok ti ne dođe smrt.“ (Prijevod značenja El-Hidžr, 99.)

Zekat u ramazanu

Zatim, brate muslimanu i sestro muslimanko, u mjesecu ramazanu, uglavnom, dolazi do prakticiranja još jednog obaveznog ibadeta. Najčešće se u mjesecu ramazanu izdvaja zekat, pa je vjernik u potrebi da se poduči propisima ovog značajnog ibadeta. Zekat je jedan od temelja islama, naprotiv, najbitniji temelj nakon dva šehadeta i namaza. O njegovoj obaveznosti govori Allahova Knjiga, sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka. Onaj koji porekne obaveznost izdvajanja zekata, taj je nevjernik, dok onaj koji ne izdvaja zekat iz svoje škrtosti, taj je od nasilnika koji zaslužuje da bude kažnjen na drugom svijetu kako kaže Uzvišeni Allah: ''I neka nikako ne misle oni koji škrtare u onome što im je Allah dao da je to dobro za njih, ne, to je loše za njih. Na Sudnjem danu oko vrata će ih stezati ono čime su škrtarili! Allah će naslijediti nebesa i Zemlju i Allah je dobro obaviješten o svemu što radite.“ (Prijevod značenja Ali Imran, 180.) Također, Uzvišeni Allah je rekao: ''A one koji gomilaju zlato i srebro i ne udjeljuju ga na Allahovom putu, njih obraduj bolnom patnjom na danu kada se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njihova čela i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala: 'Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!'“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 34-35.)

Koristi davanja zekata

U izdvajanju zekata na propisani način nalaze se brojne koristi kako za onoga koji izdvaja zekat tako i za onoga koji ga prima. Od tih koristi su i sljedeće:

● Ispunjavanje temelja islama vjere koja je garant čovjekove sreće na dunjaluku i ahiretu.

● Izdvajanje zekata približava Allahu, subhanehu ve te'ala, utječe na povećavanje imana, čak štaviše, izdvajanje zekata dokaz je imana.

● U izdvajanju zekata nalaze se brojne nagrade Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: ''Allah poništava kamatu, a uvećava sadaku.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 276.) Također je rekao: ''A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi, kod Allaha se neće uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilostivili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.“ (Prijevod značenja Er-Rum, 39.)

● Zekatom i sadakom općenito brišu se loša djela, kako o tome govori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Sadaka gasi loše djelo kao što voda gasi vatru.“ (Buharija i Muslim)

● Onaj koji izdvaja zekat upisuje se u Allahove darežljive i plemenite robove, milostive i osjećajne prema svojoj braći muslimanima, što ih čini širokogrudnim, smirenim, voljenim od strane onih koje pomažu, čistim od lošeg morala, škrtosti i pohlepe, kao Uzvišeni Allah i kaže: ''Od njihovih imetaka uzmi sadaku kojom ćeš ih očistiti.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 103.)

● Zekatom se ispunjavaju potrebe siromašnih muslimana, učvršćuju bratski odnosi između muslimana, iz prsa siromašnih i nemoćnih otklanja se zavist.

Na što izdvajamo zekat

Zekat se izdvaja na određenu imovinu i pod određenim uvjetima. Što se tiče imetka na koji se izdvaja zekat, to je: zlato i srebro, žitarice i usjevi koji se uberu s polja, stoka i trgovačka roba.

● Što se tiče uvjeta, na zlato se izdvaja zekat od 2,5% ukoliko ga bude više od 85 gr, u protivnom se ne izdvaja zekat. Na srebro se izdvaja zekat od 2,5% ukoliko ga bude više od 595 gr, u protivnom se ne izdvaja zekat. Za zlato i srebro se uvjetuje da spomenuta količina pregodini. Ako ta količina ne bude stalna tokom godine, tj. bude manja ispod spomenute količine, tada se na zlato i srebro ne izdvaja zekat.

● Na žitarice i usjeve zekat se izdvaja odmah po njihovom ubiranju, ali pod uvjetom da ih ima više od 612 kg i da se mogu skladištiti. Ukoliko ovi uvjeti budu zadovoljeni, tada se na one žitarice i usjeve koji nisu obrađivani od strane čovjeka izdvaja 10%; na žitarice i usjeve koje je čovjek tokom njihovog razvoja obrađivao, okopavao i zalijevao, navodnjavao, izdvaja se 5%; dok, ukoliko je oboje zastupljeno, kao što je slučaj na većini naših prostora da se žitarice i usjevi navodnjavaju kišom s nebesa, ali ih i čovjek obrađuje, tada se na žitarice izdvaja 7,5% od njihovih ukupnih prihoda.

● Što se tiče stoke, neophodno je da nje bude određeni broj, pa tako neophodno je da deva bude najmanje 5, krava 30, a ovaca 40. Ovaj broj mora biti prisutan cijele godine, ne smije ga biti manje. Također, neophodno je da stoka bude na ispaši tokom cijele godine ili veći dio godine i stoka mora biti namijenjena za rasplodnjavanje, ne za rad ili trgovinu.

● I što se tiče trgovačke robe, u to ulazi sve što je pripremljeno i određeno za trgovinu: stanovi, automobili, roba u trgovini i sl. Obaveza je na svu tu robu, nakon što se izvrši godišnji popis, trenutno stanje sve robe, izdvojiti 2,5%, svejedno da li tadašnja cijena robe bila veća ili manja od one po kojoj je robu nabavljena.

Kategorije primatelja zekata

U svrhu zekata imetak se daje osobama određenim od strane Allaha. Uzvišeni Allah lično je odredio kategorije ljudi koje zaslužuju da im se udijeli zekat kako se time ne bi manipuliralo i kako bi izdvajanje zekata postiglo svoj cilj. Sve te kategorije Uzvišeni Allah spomenuo je u 60. ajetu sure Et-Tevbe: ''Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.“

● Siromasi su oni koji nemaju ni polovinu neophodnog za normalan život, poput onih koji imaju sredstava za život samo za pola godine.

● Nevoljnici su oni koji imaju više od polovine normalnih uvjeta za život, ali nemaju sve, poput onih koji imaju sredstava za život više od pola godine, ali ne i za cijelu godinu.

● Što se tiče onih koji skupljaju zekat, ovdje se misli na one koji su određeni od strane vladara ili imama muslimana da obračunavaju, skupljaju i brinu se o zekatu. Njima se izdvaja određeni dio iz zekata makar oni bili i bogatiji.

● Oni čija srca treba pridobiti jesu predstavnici naroda ili porodice i sl., dakle ugledne osobe u narodu za kojima bi se u prihvatanju islama poveli i drugi.

● Pod otkupom iz ropstva misli se na otkup i oslobađanje roba muslimana ili robinje muslimanke koji će nakon oslobođenja moći slobodno i u potpunosti ispoljavati Allahovu vjeru, koji će biti korisni članovi muslimanske zajednice. Danas je isti slučaj s muslimanskim zarobljenicima.

● Prezaduženi su one osobe koje imaju dugove i nemaju nikakvih sredstava kojima bi mogli isplatiti te svoje dugove, svejedno da li ti dugovi bili veliki ili mali, međutim, u tim dugovima ne smije biti grijeha prema Uzvišenom Allahu.

● Pod svrhom na Allahovom putu prije svega misli se na borbu na Allahovom putu, pa se borcima izdvaja iz zekata makar oni bili i bogati.

● Putnik-namjernik je onaj putnik kojem je nestalo sredstava na putovanju. Takvoj osobi se iz zekata daje onoliko koliko joj je potrebno da nastavi svoje putovanje i dođe do svoga odredišta.

Uzvišeni Allah odredio je ove kategorije da im se izdvaja zekat i nije dozvoljeno u nešto drugo izdvajati zekat. Pogledamo li spomenute kategorije, primijetit ćemo da su neke od njih lično u potrebi za zekatom, dok su za nekima od njih potrebni muslimani pa im se izdvaja zekat da bi se priključili muslimanima, iz čega jasno uviđamo mudrost propisivanja zekata, a ona je izgradnja dobre, potpune, jake i složne muslimanske zajednice. Saznajemo da islam ne zapostavlja imetak i ne gleda na njega s prezirom, već daje smjernice kako ga koristiti da bi na kraju ↵vi ljudi imali koristi od njega, kako bi svi uživali u dobru i blagostanju, zdravoj i složnoj zajednici. Uzvišenog Allaha molimo da nas okoristi Svojom Knjigom i sunnetom Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nas poduči Svojoj vjeri, da nas učini od onih koji slušaju i slijede najbolje, uistinu, to su oni koje je Uzvišeni Allah uputio i koji imaju razuma. Od Uzvišenog Allaha tražim oprosta za sebe i vas, a tražite i vi, jer je On Uzvišeni, Onaj koji mnogo prašta i koji je svemilostan. Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.