Menu

Sastavni dio vjerovanja ehli-sunneta jeste i to da u Kur'anu i sunnetu nema kontradiktornosti

Tema AkidaČitanje 4 minute

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullahu teala, u svojoj knjizi o vjerovanju ehli-sunneta, na kraju govora o temelju svih temelja, vjerovanju u Uzvišenog Allaha, kaže:

"Ubijeđeni smo da je istina sve što je objavljeno u Knjizi našeg Gospodara, plemenitom Kur'anu, i sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da u njima ni na jednom mjestu nema proturječnosti zbog toga što Uzvišeni Allah kaže: 'A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti' (En-Nisa, 82). Proturječnost ukazuje na netačnost jednog od dijelova koji se proturječe, a to je nemoguće kada su u pitanju Kur'an i sunnet. Onaj koji tvrdi da u Kur'anu, ili u sunnetu, ili među njima ima proturječnosti, to čini ili zbog loše namjere ili zbog bolesti srca, pa neka se pokaje Uzvišenom Allahu i ostavi se svoje zablude. Onaj koji tvrdi da u Kur'anu, ili u sunnetu, ili među njima, ima kontradiktornosti, to tvrdi ili zbog malo znanja koje ima, ili zbog svog slabog shvatanja, ili zbog nedovoljnog razmišljanja."


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike