Menu

Savjeti Voljenog

Tema Da'vaČitanje 1 minut
Sva hvala pripada samo Allahu, Onome koji je Svome robu objavio Furkan da svim ljudima bude opomena! Svjedočim da nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha, Jednog, Jedinog, koji nema sudruga, Onoga koji je smjenu noći i dana učinio poukom za onoga koji hoće pouku da primi i da bude zahvalan. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao kao upućivača, onoga koji je donosio radosne vijesti i opomene, koji je Allahovom voljom pozivao Allahu i bio svjetionik budućim pokoljenjima, neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.
Sva hvala pripada samo Allahu, Onome koji je Svome robu objavio Furkan da svim ljudima bude opomena! Svjedočim da nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha, Jednog, Jedinog, koji nema sudruga, Onoga koji je smjenu noći i dana učinio poukom za onoga koji hoće pouku da primi i da bude zahvalan. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao kao upućivača, onoga koji je donosio radosne vijesti i opomene, koji je Allahovom voljom pozivao Allahu i bio svjetionik budućim pokoljenjima, neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.