Menu

Savremeni pokušaji iskrivljenja značenja tekstova objave imaju uporište u prošlosti

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Nakon što smo u prošlom broju govorili o primjerima iz života ashaba i učenjaka prvih generacija: na koji su se način ophodili prema tekstovima objave (Kur'ana i sunneta), s kojim uvažavanjem i kojom predanošću, u ovom tekstu ćemo spomenuti one koji nisu kao oni, one koji su postupali suprotno njihovoj praksi, a koji su se naročito počeli isticati u novijoj i nama bližoj historiji; postkolonijalizmu, kada se muslimani suočavaju s raznim izazovima, novonastalim situacijama i problemima. Oni se dijele na dvije skupine:


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike