Menu

Spavanje u kojem je bereket

Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Prirodno je da se na spavanje ide u prvom dijelu noći. Rano se ide na spavanje i rano ustaje. Taj prvi dio noći je onaj period kada se tijelo mnogo bolje odmara nego u nekom drugom periodu dana ili same noći. Rekao je Uzvišeni: ”Mi smo noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili…” (Prijevod značenja An-Naba’, 10 i 11.) Ali, izmijenili se ovaj prirodni zakon – kao što je to danas praksa kod mnogih – doći će do mnogih  psihičkih, nervnih, zdrastvenih, ekonomskih i drugih poremećaja koji će ozbiljno dovesti u pitanje MIR današnjeg čovjeka. Naravno, čovjek u početku te poremećaje neće tako lahko primjetiti. Ali kada ta praksa kasnog odlaska na spavanje i kasnog ustajanja postane nešto o čemu se postane ovisno, onda se zlu počinje nazirati trag i otarasiti ga se postaje jako teško jer je to neka vrsta ovisnosti, poput droge. Savremena tehnika (kompjuter, televizor, internet, mobiteli…) tome itekako ide u prilog i čovjeka odvodi u lavirint neostvarenih želja gdje svaka normalna komunikacija sa svijetom biva podređena komandama ovih naših sada već, slobodno možemo tako reći, bliskih kućnih ljubimaca i misionara šejtanove strategije. 


Nema sumnje da je čovjek kao Allahovo stvorenje i kao djelić sveopćeg stvorenog samo jedan od mnogih Njegovih znakova kroz koje vidimo savršenstvo Njegova stvaranja, potpuni sklad i simetričnost milionskih i milionskih operacija koje se odvijaju, ne samo u kosmosu, već i u nama samima. Kaže Uzvišeni Allah: ”Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima – zar ne vidite? A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!” (Prijevod značenja Ad-Darijat, 20-23.) Čovjek je stvoren po jednom modelu, modelu kakav je želio Uzvišeni, Onaj koji najbolje zna šta mu je potrebno i nužno, šta mu je korisno ili štetno, a šta preporučeno ili pokuđeno … Kaže Uzvišeni: ”Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo.“ (Prijevod značenja Ta-ha, 50.) Ovo su riječi koje je časni Allahov poslanik Musa, alejhisselam, rekao Faraonu onda kad je sa svojim bratom Harunom, alejhisselam, otišao ovom zulumčaru da ga pozove da se vrati Allahovoj vjeri. Sam islam je vjera prirode. Svaki njegov propis odiše prirodnošću, jednostavnošću i razumljivošću. Uzvišeni je rekao: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna -,“ (Prijevod značenja Ar-Rum, 30.) S toga, svako kršenje te prirode po kojoj je Uzvišeni Allah, stvorio ljude dovodi do ogromnih poremećaja, zapleta i nereda na Zemlji. Iako bi se ovdje moglo navesti mnoštvo primjera kao potrvda tome šta je prouzrokovalo narušenje PRIRODE, ja ću se za sad skoncentrisati na jednu, možda, za mnoge nebitnu stvar. Želim da ukažem na to do čega je čovječanstvo dovelo nepoštivanje Allahove prirode po kojoj je stvorio ljude kad je u pitanju odmor, odnosno spavanje. Prirodno je da se na spavanje ide u prvom dijelu noći. Rano se ide na spavanje i rano ustaje. Taj prvi dio noći je onaj period kada se tijelo mnogo bolje odmara nego u nekom drugom periodu dana ili same noći. Mnogo je kur’anskih ajeta koji ukazuju na to radi čega je Uzvišeni Allah stvorio noć. Evo nekih: ”Mi smo noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili…” (Prijevod značenja An-Naba’, 10 i 11.), ”Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje.” (Prijevod značenja An-Naml, 86.), ”On vam je dao noć da u njoj počinak imate, a dan da gledate. To su dokazi za ljude koji čuju.” (Prijevod značenja Junus, 67.), ”On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.“ (Prijevod značenja Al-Furqan, 47.) i ”I jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju; “ (Prijevod značenja Ar-Rum, 23.)

Ali, izmijenili se ovaj prirodni zakon – kao što je to danas praksa kod mnogih – doći će do mnogih psihičkih, nervnih, zdrastvenih, ekonomskih i drugih poremećaja koji će ozbiljno dovesti u pitanje MIR današnjeg čovjeka. Naravno, čovjek u početku te poremećaje neće tako lahko primjetiti. Ali kada ta praksa kasnog odlaska na spavanje i kasnog ustajanja postane nešto o čemu se postane ovisno, onda se zlu počinje nazirati trag i otarasiti ga se postaje jako teško jer je to neka vrsta ovisnosti, poput droge. Savremena tehnika (kompjuter, televizor, internet, mobiteli…) tome itekako ide u prilog i čovjeka odvodi u lavirint neostvarenih želja gdje svaka normalna komunikacija sa svijetom biva podređena komandama ovih naših sada već, slobodno možemo tako reći, bliskih kućnih ljubimaca i misionara šejtanove strategije. Mnoge od tih žrtava budu prinuđeni da se priklone korištenju raznih tableta za spavanje i umirivanje… To nakon što nervi više nemaju svoju uobičajenu ulogu i što želja da se makar jednom lijepo odmorimo i naspavamo postaje nešto nama tako teško dokučiva. Ne treba sumnjati ni u to da se nervna poremećenost i grčenje jako negativno odražavaju na srce, probavni sistem, pluća i ostalo. Primjera radi, samo u Sjedinjenim Američkim Državama pola amerikanaca pati od nesanice i noćne more. Ovaj postotak je u konstantnom porastu. Doktor Alen Back – direktor “Državnog zavoda za traume“ koji je nadzirao ispitivanje koje je došlo do prethodno spomenutih rezultata – pojašnjava uzrok ove bolesti i kaže: „Priroda uobičajenog života u savremenom društvu uništila je mnogima moć na naslađivanje snom (spavanjem)... razlog tome je tjeskoba posla i nervna napetost.“ (Vidjeti: „Al-Šerq Al-Auswet“ br. 6247.) A doktor Sabry Al-Qabany u svojoj knjizi “Tvoj doktor sa tobom” kaže: “Nema sumnje, i to niko ne poriče, da nije moguće naći kompenzaciju onom što je prošlo od spavanja u noćnim satima. A kako je samo velika razlika između vlasti mirne i spokojne tame i između rasprostranjene svjetlosti koja otima poglede i pobuđuje nerve. I obično spavač iskoristi veći dio svog odmora u tim prvim satima svoga sna. Zbog toga je korist koja se požanje spavanjem u prvoj polovici noći mnogostruko veća od koristi koja se stiče spavanjem nakon prve polovice noći.” Doktor Džordž Alfred Tejnis, jedan od sljedbenika njemca Fjodora Stokmanna zagovarača teorije “PRIRODNI SAN” – koja kaže da je spavanje koje se odvija u prvoj polovici noći duplo spremnije i moćnije na povratak zdravlja, u odnosu na spavanje koje se odvija nakon polovice noći – kaže: “Jutro (zora) je najbolji i najprikladniji termin za rad. Jer smo mi tada spremili svoju živahnost i postali više elastičniji, aktivniji i podložniji oprezu. Ili, drugačije rečeno, mi dobijamo mnogo više udjela našim naslađivanjem osobenostima mladosti”.

Pa hvala Allahu koji nas je naputio na ono što nam donosi hajr na oba svijeta. I neka je Njegov blagoslov na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je uputio na to da je “U ranjenju bereket”. Na njega, sallallahu alejhi ve sellem, koji je prvu polovicu noći koristio za spavanje, a drugu (pogotovo njenu zadnju trećinu) za ibadet Allahu Uzvišenom. Na njega, sallallahu alejhi ve sellem, koji je zabranjivao sijelenje nakon jacije, osim ako je radi nekog hajra. Na njega, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Neka je Allahov rahmet na čovjeka koji ustane kasno noću pa klanja. Zatim probudi svoju ženu da i ona klanja. Pa ako ne bude mogla ustati on je polije vodom. I neka se Allah smiluje ženi koja ustane kasno noću da klanja. Zatim probudi svoga muža da i on klanja. Pa ako ne bude mogao ustati ona ga polije vodom”. (Od Ebu Herejre, radijallahu anhu, bilježe ga Ahmed, Ebu Davud, Al-Nesa'ijj, Ibn Hibban i Hakim. Šejh Albani, rahimehulahu te'ala, ocijenio ga je “sahihom”.)