Menu

Spavanje u kojem je bereket

Tema Da'vaČitanje 1 minut
Prirodno je da se na spavanje ide u prvom dijelu noći. Rano se ide na spavanje i rano ustaje. Taj prvi dio noći je onaj period kada se tijelo mnogo bolje odmara nego u nekom drugom periodu dana ili same noći. Rekao je Uzvišeni: ”Mi smo noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili…” (Prijevod značenja An-Naba’, 10 i 11.) Ali, izmijenili se ovaj prirodni zakon – kao što je to danas praksa kod mnogih – doći će do mnogih  psihičkih, nervnih, zdrastvenih, ekonomskih i drugih poremećaja koji će ozbiljno dovesti u pitanje MIR današnjeg čovjeka. Naravno, čovjek u početku te poremećaje neće tako lahko primjetiti. Ali kada ta praksa kasnog odlaska na spavanje i kasnog ustajanja postane nešto o čemu se postane ovisno, onda se zlu počinje nazirati trag i otarasiti ga se postaje jako teško jer je to neka vrsta ovisnosti, poput droge. Savremena tehnika (kompjuter, televizor, internet, mobiteli…) tome itekako ide u prilog i čovjeka odvodi u lavirint neostvarenih želja gdje svaka normalna komunikacija sa svijetom biva podređena komandama ovih naših sada već, slobodno možemo tako reći, bliskih kućnih ljubimaca i misionara šejtanove strategije.