Menu

Srebrenica – otvorena rana

Tema Ummet danasČitanje 1 minut
Ako će biti pitan onaj kome je nepravda nanesena, kako li će tek biti ispitivan onaj koji je nasilje učinio?! Šta može da kaže i čime da se pravda zločinac?! Nesumnjivo da će žrtva tražiti da se kazni onaj ko je prolio njenu nedužnu krv pred Onim koji upravlja svim i kojem ništa ne može izmaći. Zločinci se boje da ih ne dostigne ovosvjetska djelimična ljudska kazna. Čak i kada bi se sa njima postupilo isto onako kako su oni činili sa svojim žrtvama, to ne bi bilo uzvraćanje istom mjerom, samim tim što su svoje žrtve ubijali bespravno i bez razloga, a oni bi, u ovom slučaju, bili kažnjeni pravedno i sa razlogom. Ko će odagnati bol ucviljenoj majci i u njene neprospavane, nemirne i brižne noći donijeti smiraj? Zar se ubijeno dijete može majci vratiti, ili ženi muž pojaviti, ili sestri brat nestali odnekud doći…?! Zar je žrtvi satisfakcija to što će zločinac odležati nešto vremena u zatvoru ili što će ostatak kostiju žrtve biti sahranjen i njegovi najbliži znati gdje je ukopan?! A koliko i koliko je onih neznanih a još uvijek traženih od svojih dragih, za koje se neće nikada na ovom svijetu naći nekog traga.