Menu

Strah od samodopadljivosti

Tema Da'vaČitanje 3 minute
● Prenosi Mamer od Ejjuba, a on od Nafia, da je neki čovjek rekao Abdullahu b. Omeru, radijallahu anhuma: ''Ti si najbolja osoba'', ili: ''Ti si sin najbolje osobe'', pa je Ibn Omer rekao: ''Nisam ja najbolja osoba, niti sam sin najbolje osobe. Ja sam jedan od Allahovih robova, nadam se Njegovoj milosti i bojim se Njegove kazne.“
● Rekao je Muttarif b. Abdullah: ''Da provedem noć spavajući, te da se probudim kajući se, draže mi je nego da provedem noć klanjajući, te da osvanem smatrajući se boljim od drugih.“

● Rekao je Vehb b. Munebbih: ''Zapamtite od mene troje: ne slijedite strasti, čuvajte se lošeg društva, te čuvajte se samodopadljivosti.''

● Ebu Vehb el-Mervezi upitao je Abdullaha b. Mubareka o oholosti, pa je rekao: ''Oholost je da ponižavaš ljude.'' Zatim ga je upitao o samodopadljivosti, pa je rekao: ''Samodopadljivost je da misliš da imaš nešto što nemaju drugi, i ne znam lošiju stvar kod klanjača od samodopadljivosti.“

● Prenosi Ebu Abdullah el-Entaki da su se sastali Fudajl b. Ijad i Sufjan es-Sevri, te su ponavljali usvojeno znanje. Tada je Sufjan počeo da plače, a zatim je rekao: ''Nadam se da će ovo naše druženje nama biti milost i blagoslov.'' Na to Fudajl reče: ''O Ebu Abdullah, ja se bojim da nam ovo naše druženje ne naškodi. Zar nisi najiskrenije govorio i zar nisam ja najiskrenije govorio? I zar nisi svoj govor uljepšao, i zar nisam ja svoj govor tebi uljepšao?“ Ove Ijadove riječi rasplakale su Sufjana, te on reče: ''Oživio si me, Allah te poživio.''

● Imam Šafija, rahimehullah, rekao je: ''Ako se bojiš samodopadljivosti u svojim djelima, sjeti se čije zadovoljstvo tražiš, i čije blagodati želiš, i čije se kazne bojiš. Ko o ovome bude mislio, njegova će djela kod njega biti mala.“

● Ubejdullah b. Ebu Džafer rekao je: ''Ako osoba počne govoriti među ljudima te joj se to svidi, neka ušuti. A ako bude šutjela, te joj se to svidi, neka govori.“

● Imam Ez-Zehebi rekao je: ''Ko bude tražio znanje da bi postupao po njemu, plakat će nad sobom. A ko bude tražio znanje zbog pozicije, ili da bi izdavao fetve, ili da bi se spominjao i uzdizao nad drugima, takvog će uništiti samodopadljivost. Kaže Uzvišeni: 'Uspjet će onaj ko je (dušu) očisti'.'' (Prijevod značenja Eš-Šems, 9)

(Iz djela: ''Ejne nahnu min ahlakis-selef“)