Menu

Strah od samodopadljivosti

Tema Da'vaČitanje 0 minuta
● Prenosi Mamer od Ejjuba, a on od Nafia, da je neki čovjek rekao Abdullahu b. Omeru, radijallahu anhuma: ''Ti si najbolja osoba'', ili: ''Ti si sin najbolje osobe'', pa je Ibn Omer rekao: ''Nisam ja najbolja osoba, niti sam sin najbolje osobe. Ja sam jedan od Allahovih robova, nadam se Njegovoj milosti i bojim se Njegove kazne.“