Menu

Šta se krije iza bioenergije (drugi dio)

Pripremio dr. Hakija Kanurić
Tema AkidaČitanje 16 minuta

Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokušava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog čovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tumači se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti naučni put ljudskih znanosti i sačuvati čovječanstvo od bajki i zabluda. Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kušnja od Allaha, šejtansko poigravanje i uljepšavanje zablude ili placebo-efekt. Vijeću za fetve pod upravom šejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu šerijata spram liječenja bioenergijom, a odgovor je glasio: ''Spomenuto liječenje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta mušričkih obreda prisutnih u zemljama istočne Azije...“


U prošlom broju govorili smo o historijatu i značenju reiki bioenergije i ideologiji za koju se veže, a u ovom broju govorit ćemo o načinu upotrebe bioenergije, prema tvrdnjama bioenergetičara, kamuflaži kojoj pribjegavaju, eventualnoj koristi bioterapija i na kraju slijedi rezime cjelokupne teme.

Kako se ''konektovati“?

Da bismo shvatili kako crpiti bioenergiju i kako ona ''sanira'' ljudske bolesti, pored spoznaje o univerzalnoj životnoj energiji, potrebno je razumjeti i druge ''stručne'' termine kao što su ''aura'', ''čakra'' i ''inicijacija'', kojima se barata u bioenergetskom žargonu. Evo šta o tome govore bioenergetičari:

● ''Aura je energetski omotač oko svih živih bića. U njenom središtu nalazi se fizičko tijelo. Ona je neraskidivo vezana za tijelo, postoji uz njega od trenutka rađanja sve do fizičke smrti. Tijelo i aura su dva podjednako važna elementa koji čine čovjeka. Tijelo je zgusnuti dio aure koji je potpuno prožet njenim energijama. Aura predstavlja naš osjećaj, misli i dušu. Sastav i funkcioniranje aure svojom složenošću prevazilaze moć ljudskog shvatanja. Njeni glavni zadaci su spoj sa univerzalnom energijom i ostvarivanje fizičkog, intelektualnog i duhovnog razvoj čovjeka.“ (Pogledati: El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, st. 34 i webstranica: seminar.rs/ljudska-aura)

● ''Čakre su energetski centri ili spojne tačke sa univerzalnom energijom. One zajedno sa energetskim kanalima predstavljaju energetski sklop u auri čovjeka. Čakra je aktivni centar koji prima, usvaja i oslobađa životnu energiju. Sama riječ čakra doslovce se prevodi kao kotač, disk ili vrtnja. Nazivaju se i lotosovi cvjetovi. Odnose se na vrteći konus bioenergije, koja izbija iz glavnog živca ganglia i iz kralješnice. Takvih je sedam čakri poredanih u nizu od temelja kralješnice do vrha glave. Prostiru se ispred i iza tijela. Najdonja i najgornja čakra nalaze se ispod i iznad tijela. Prema nekim istočnim shvaćanjima, čakre su stupnjevi svijesti, i stanje duše. U metafizičkom konceptu, to su energetska središta profinjene duhovne snage, koje djeluju na fizičkom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu.“ (hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakre)Snažne tajne čakri znaju samo isposnici koji se potčinjavaju teškim vježbama putem koji prevazilaze potrebe običnog čovjeka da bi postigli natprirodne moći liječenja običnim dodirom ili dolaze u stanje da ne osjećaju prirodne utjecaje, poput hladnoće, vrućine i sl. (El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, str.38.)

● Inicijacija (opunomoćenje) je metoda kojom se liječenje bioenergijom prenosi sa učitelja na učenika. ''Može biti neposredna ili na daljinu. Inicijacija je spiritualni doživljaj pri kome učitelj/majstor reikija određenim tehnikama i postupcima otvara duhovne centre (čakre) i energetske kanale u čovjeku. Inicijacije se često zovu i usklađivanja jer se osoba vibraciono usklađuje sa frekvencijom reikija. Kao što se podešava stanica na radiju, i čist zvuk dobijamo tad kad je tačno podesimo, tako i reiki možemo provoditi tek kad se sa njim vibraciono uskladimo. Svaka osoba može provoditi i koristiti reiki energiju kad se inicira.“ (funy.forumotion.com/ezoterija-i-perapsihologija-f37/reiki-medicina-t73.htm.)''Jedan od načina inicijacije je da učenik sijedi u molitvenom položaju, a učitelj u njegovoj auri iznad čakri crta simbole i izgovara njihovo ime. Prije inicijacije učeniku su pokazani simboli i dato mu je vrijeme da ih zapamti. Prilikom inicijacije energije svakog simbola silaze i ulaze u učenikov um i tijelo vežući se za prikladan simbol u mislima učenika. Nakon toga kad god učenik koristi simbol, iste energije koje su nastale prilikom inicijacije se aktiviraju i počinju teći. Simboli se mogu aktivirati crtajući ih na ruci, vizualiziranjem, izgovaranjem njihovog naziva na glas ili u sebi. Namjera je najbitniji sastojak u aktiviranju i moguće ih je aktivirati svjesno, ali samo sa namjerom za korištenje. Nadalje, drugi su mogli jednostavno ući unutar njih i zamisliti energiju simbola kojeg žele koristiti te tako postići pristup bez samog korištenja simbola.“ (vmagdic.htnet.hr/simboli.htm.)

Dakle, iscjeliteljem se postaje nakon što učitelj (raniji poznavalac te tehnike) pročisti energetske kanale i stanice na učeniku, odstrani od njega negativnu energiju i pouči ga tajnim simbolima i načinu prihvatanja i prenošenja univerzalne energije. Nakon toga spreman je liječiti sebe i druge. Liječenjem se saniraju devijacije na auri i energetskim kanalima i omogućava se novoj pozitivnoj energiji da putem čakri i energetskih kanala uđe u pacijenta i time duševne i tijelesne nedaće trebaju nestati. Musliman u ovakvo nešto ne može povjerovati, jer nije naučno dokazano i ne postoje vjerski argumenti koji bi to potvrdili.

Ni nauka nije ''sveta''

Promotori bioenergije ne žele kolidirati lokalnim ubjeđenjima, te prema tome nazivaju bioenergiju različitim imenima i tumače je na način koji odgovara ideologiji sredine u kojoj djeluju. Kada djeluju u muslimanskim sredinama, tumače je velikom silom koju je Allah stvorio i dao joj veliki utjecaj u našem životu, zdravlju, osjećaju, ponašanju i sl. Ponekad je, pak, nazivaju jednostavno bereketom koji čini da sve bude kako treba. U sredinama kojima prevladava materijalizam i racionalizam tumače je vibracijama i elektromagnetnim poljima koji teku određenim kanalima, a poremećaj u tom toku se odražava tjelesnom ili duševnom bolešću. Pokušavajući bioenergiji pronaći znanstvenu podlogu, upotrijebljen je izraz energija koji je poznat i prihvatljiv kod običnih ljudi, koji znaju da energije ima raznih vrsta i da se ona pretvara u različite odlike. Naučna podloga ipak zahtijeva i naučne dokaze, od kojih je mogućnost mjerenja, a pošto se bioenergija instrumentalno ne može mjeriti, tvrdilo se da su talasi te energije izrazito dugi tako da se ne može konstruirati instrument koji bi ih mjerio. Drugi su opet tvrdili da postoje posebni aparati koji mjere tu energiju i u tu svrhu je uređaj koji mjeri tjelesnu energiju (bioresonance electrography) ili uređaj koji mjeri nervne oscilacije, povezan sa bioenergijom. Konstruirani su i posebni uređaji ''Aura photography“ i ''Kirlian photography“, za koje se tvrdi da slikaju ljudsku auru. Stručnjaci u medicini i fizici znaju da ti uređaji nemaju veze sa bioenergijom, onakvom kako je tumače njeni promotori, nego ti uređaji pokazuju određene mjere na osnovu promjena u temperaturi, otkucajima srca, vlažnosti, mirisu i sl. Time se, ustvari, pokušalo povezati bioenergiju sa naukom i odvojiti je od vjerskih ubjeđenja. (drfouz.com/?p=9.) Ne prihvata se ništa za što se tvrdi da je bazirano na objavi sve dok se ne provjeri istinitost prenosioca i ispravnost prenesenog. Također se ne prihvata ništa za šta se tvrdi da je bazirano na nauci sve dok ne utvrdimo da odjeća znanja ne krije zabludu. Ruka prohtjeva obukla je rukavice nauke i tako se poigrala sa razumom i uspjela prodrijeti u brojne sredine bez da se kod ljudi probudi sumnja. Među naučnicima, u raznim disciplinama, postoje oni koji usmjeravaju nauku da služi njihovim ubjeđenjima, čak i čiste nauke, za koje se vjerovalo da su daleko od svakog poigravanja, nisu se sačuvale da postanu sredstvo u rukama pokvarenjaka. Prisjetimo se teorije evolucije, čija je sva naučnost samo u podesnosti svojevremeno vladajućoj ateističkoj ideji.

Koristi bioenergije

Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: ''Postizanje koristi za koju se smatra da joj uzrok šerijatski nije ispravan ponekad se ostvari zbog prijeke potrebe nevoljnika i njegove iskrenosti, ponekad se radi samo o Allahovoj milosti prema njemu, ponekad, pak, to biva isključivo Allahovom odredbom a ne uzrokom, a ponekad to bude samo fitna – iskušenje. Kada se postizanje željenog cilja podudari sa nepropisnim uzrokom, onda je to fitna. Svjesni smo da se ponekad nevjernicima usliša dova, pa padne kiša, ostvare pobjedu, budu pomognuti ili im dođe opskrba, uz dove koje upućuju kod svojih kipova i njima se udobroljavaju. Rekao je Uzvišeni Allah: 'Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni' (prijevod značenja El-Isra', 20).Uzroci onoga što je Allah odredio su brojni i teško ih je izbrojati. Na stvorenjima je samo da slijede ono s čime je Allah poslao poslanike i da znaju da je u tome prosperitet na ovom i budućem svijetu.“ (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 186.) Desi se da bioterapije ponekad daju pozitivne rezultate, odnosno tjelesne ili duševne koristi. U naučnim krugovima to se najčešće tumači takozvanim placebo-efektom, a sa strane šerijata postoje i druga tumačenja, od kojih su:

● Poznato je da prokleti šejtan uljepšava zabludu. Jedan od načina uljepšavanja zablude je da je prikaže korisnom, a ponekad se batilom (neistinom) uistinu i ostvari određena korist. Na to je ukazao Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, rekavši svojoj supruzi, nakon što je osjetila poboljšanje u svom oku liječivši ga na nepropisan način: ''To je šejtansko djelo, napastvuje te svojom rukom, pa kada se liječiš (nepropisno) prestane. Dovoljno ti je da kažeš kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio:'Allahu, otkloni bolest, Gospodaru ljudi, izliječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka bez Tvog. Izliječi tako da ne ostane bolesti.'''(Bilježe Ahmed i Ebu Davud, šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim, Sahihu Ebu Davud)

● Mjerilo koristi kod muslimana nije svedeno samo na ovosvjetsku korist, nego je usklađeno općem poimanju života na ovom i budućem svijetu. Dunjalučka korist smatra se stvarnom koristi samo ako ne uzrokuje vjersku štetu. Nije sve što u sebi nosi određenu ovosvjetsku korist dozvoljeno, jer korist nije parametar prihvatanja i odbacivanja. Mjerilo je Allahov zakon. Ilustracije radi, sihr, koji ponekad definitivno daje tražene rezultate i dunjalučke koristi, ipak je zabranjen, kao i alkohol i kocka. Okosnica ovog pitanja je razlika između opće Allahove odredbe (kadera), u koju spada i uzročno-posljedični zakon, i šerijatskog određenja. U opću odredbu ulazi sve, svejedno bilo šerijatski dozvoljeno ili ne, bilo Allahu milo ili mrsko, dok u šerijatsku odredbu ulazi samo ono što je Allahu drago. Međutim, šerijatska odredba nije isključiva i ne ostvaruje se u svakom slučaju, za razliku od opće Allahove odredbe koja se neminovno ostvaruje. Rekao je Ibn Tejmijje, rahimehullah (Allah mu se smilovao): ''Stvari koje je Allah odredio univerzalnom odredbom, a On ih ne voli niti je njima zadovoljan, u njima je iskušenje nekim Njegovim stvorenjima. Od tih stvari su i zabranjeni uzroci koji donose određene koristi, a prihvatanje tih uzroka neminovno vodi Njegovoj kazni i srdžbi.“ (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 224.)

● Zatim, da bi se potvrdila korist određene pojave neophodno je slijediti naučnu metodu i precizno razumjeti zakon o uzrocima. Puko podudaranje, koje se desi pri postizanju koristi uz određeni uzrok, nije dovoljno za konstataciju da je to njen uzrok, jer uzroci su brojni i višestrani. Poznato je da naučna metoda počinje promatranjem i zapažanjem pojava. Zatim se na osnovu promatranja donesu pretpostavke. Zatim se pretpostavke ispituju, testiraju i provjeravaju. Pretpostavke koje ne daju fiksne rezultate odbacuju se, a prihvata se samo pretpostavka koja daje rezultate koji se konstantno ponavljaju. Ukoliko nijedna pretpostavka ne daje tražene rezultate, teorija ostaje nedokazana ili se poništava. Primijenimo li ovo pravilo na liječenje bioenergijom, vidjet ćemo da su rezultati nestabilni i raznoliki, te da se seansa bioenergetičara ne može tretirati uzrokom koristi.

Zaključak

● Bioenergija se temelji na filozofskoj doktrini o poimanju svijeta i njegovom nastanku. Ta energija je metafizička i naučno je neobjašnjiva i neprihvaćena.

● Prevladavajuće religije zemalja Dalekog istoka, kod kojih se prvi put pojavilo liječenje bioenergijom, vjeruju u spiritualno i nisu čisti materijalisti koji poriču sve što je neosjetilno poput današnjih materijalističkih shvatanja. Pokušavali su protumačiti oblike života i snage koji ukazuju na postojanje nečeg mimo fizičkog-materijalnog svijeta. U isto vrijeme oni su nevjernici u poslanice i nemaju nebeskih objava. Ne priznaju postojanje Boga koji stvara šta želi, odabire i opisuje se svim atributima savršenstva, kao što to islam jasno naglašava. Ne poznaju svijet šejtana, džinna i meleka. Vjeruju u ono što im njihovi vračevi kažu ili što razumom dokuče, a razum je nemoćan kada se radi o gajbu. Pretpostavili su da postoji opća energija koja se podijelila na dva dijela. Prvi se otjelovio i tako su nastala stvorenja, a drugi je ostao neotjelovljen i to je univerzalna energija, energija života ili bioenergija u kojoj svako stvorenje, pa i insan, ima svoj udio.

● Ta energija se poistovjećuje sa samim Bogom, uzvišen je Allah od toga, i pripisuju joj se božanska svojstva, kao što su stvaranje, davanje života i njegovo održavanje.

● Fenomen bioenergije se uklapa u koncept vahdetul-vudžud (jedinstvo postojanja) što je srž istočnjačkih religija i suština vjere brojnih filozofa kao i sufijskih fanatika.

● Bioenergija se naziva različitim imenima i tumači se različitim tumačenjima kako bi se izbjegli konflikti sa sljedbenicima nebeskih religija ili sa materijalistima, a njenu suštinu možemo razumjeti izučavajući religije zemalja u kojima je nastala.

● Način na koji je bioenergija otkrivena, ideologija onih koji su je otkrili i koji je promoviraju, njena suština, vjerovanje u postojanje aure i čakri, način inicijacije i upotreba simbola, liječenje na daljinu, komunikacija sa nepoznatim bićima sa drugih planeta, sve su tmine jedna iznad druge.

● Liječenje bioenergijom bazirano je na vjeri u gajb koja nema uporište u šerijatskim izvorima i naučno je nedokazana i neprihvaćena, a bioenergijske terapije, manje-više, samo su inicijacija u razne duhovnosti.

● Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokušava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog čovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tumači se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti naučni put ljudskih znanosti i sačuvati čovječanstvo od bajki i zabluda.

● Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kušnja od Allaha, šejtansko poigravanje i uljepšavanje zablude ili placebo-efekt.

● Vijeću za fetve pod upravom šejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu šerijata spram liječenja bioenergijom, a odgovor je glasio: ''Spomenuto liječenje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta mušričkih obreda prisutnih u zemljama istočne Azije...“ (Fetva br. 8055, El-Mektebetuš-šamileh, ili http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8055&Option=FatwaId)

Uzvišeni Allah najbolje zna.