Menu

Šta se krije iza bioenergije (drugi dio)

Pripremio dr. Hakija Kanurić
Tema AkidaČitanje 1 minut
Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokušava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog čovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tumači se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti naučni put ljudskih znanosti i sačuvati čovječanstvo od bajki i zabluda. Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kušnja od Allaha, šejtansko poigravanje i uljepšavanje zablude ili placebo-efekt. Vijeću za fetve pod upravom šejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu šerijata spram liječenja bioenergijom, a odgovor je glasio: ''Spomenuto liječenje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta mušričkih obreda prisutnih u zemljama istočne Azije...“