Menu

Titulizam i populizam

Tema Ummet danasČitanje 8 minuta

"...pitajte učenjake ako to vi ne znate." (En-Nahl, 43)

Ovaj kur'anski ajet dao je jasnu smjernicu kada je u pitanju rješavanje određenih dilema i nejasnoća onima koji dovoljno ne poznaju tematiku kojom se bave ili imaju potrebu da saznaju kako da pravilno postupe. Prije svega, ovo je pravilo u vjeri, a potom važna smjernica u životu za sve one koji žele da što više postupaju ispravno i da što manje griješe. Važno nam je i osvrnuti se na ovo pravilo kada je u pitanju naš društveni aktivizam. S obzirom na to da sve svoje pokrete želimo uskladiti sa islamskim načelima, i naš aktivizam treba da bude utemeljen na istim načelima i vrijednostima.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike