On je s vama' (prijevod značenja El-Hadid, 4), ne znače da je On pomiješan sa stvorenjima, jer to (značenje) ne podrazumijeva arapski jezik. Štaviše, Mjesec, koji je jedan od Allahovih, subhanehu ve te´ala, znakova i od Njegovih najmanjih stvorenja, i koji se nalazi na nebu, uvijek je sa putnikom i sa drugima, gdje god se oni nalazili."" />
Menu

Tumačenje Allahovog prisustva sa Njegovim stvorenjima

Tema AkidaČitanje 1 minut
Ovo prisustvo ne znači da se Allah, subhanehu ve te´ala, miješa sa stvorenjima ili da se nalazi na njihovom mjestu. Ispravno poimanje prisustva ne ukazuje na to, ni na bilo koji način, jer je to neispravno značenje i nemoguće u odnosu na Allaha, subhanehu ve te´ala, a značenje Allahovog govora ili govora Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne može biti nemoguće i neispravno. Šejhul-islam Ibn Tejmijje rekao je: "Njegove riječi: 'On je s vama' (prijevod značenja El-Hadid, 4), ne znače da je On pomiješan sa stvorenjima, jer to (značenje) ne podrazumijeva arapski jezik. Štaviše, Mjesec, koji je jedan od Allahovih, subhanehu ve te´ala, znakova i od Njegovih najmanjih stvorenja, i koji se nalazi na nebu, uvijek je sa putnikom i sa drugima, gdje god se oni nalazili."