Menu

U svijetu iluzija

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: "Doći će vrijeme kada će se ohalaliti pet stvari: alkohol, koji će ljudi nazivati drugim imenima, korupcija, koju će nazivati poklonom, ubistvo, koje će nazivati sumnjom, zinaluk, koji će nazivati brakom, kamata, koju će nazivati trgovinom!" (El-I'tisam, 2/90)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike