Menu

Upozorenje na skretanje s Pravog puta

Pripremila Eldina Kolić
Tema AkidaČitanje 23 minute

Šejtan neprestano nastoji da skrene roba s Allahovog puta na jedan od dva načina: ili putem sumnji i nedoumica ili putem strasti. Putem sumnji čovjek uvodi novotarije u vjeru, a preko strasti se odaje grijesima i onome što je zabranjeno. Šejtan obmanjuje čovjeka, smišlja zamke i spletke, planira i traži način kako da ga izvede s Pravog puta. Analizira stanje i sklonosti čovjeka, razmatra kojim će putem lakše u tome uspjeti, putem sumnji ili putem strasti. Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: "Doista šejtan promatra srce roba i iskušava ga" (Ibn Kajjim, Medaridžus-salikin, 1/107.), tj. posmatra čemu čovjek teži.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike