Menu

Vjernik je poput pčele

Tema Da'vaČitanje 9 minuta
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista je mu’min – vjernik poput pčele, koja jede samo ono što je dobro, daje samo dobro i kada sleti (na cvijet), ne polomi niti pokvari.” (Ahmed, hadis je vjerodostojan)
Imam Munavi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Suština poređenja jest: oštroumnost pčele, njena dosjetljivost, neznatno uznemiravanje drugih, korist pčele, njena skromnost i rad do noći, sustezanje od nečistoće, čistoća hrane, ne jede od privređivanja drugih osoba, pokornost pretpostavljenom. Pčela ima prepreke na putu svoga rada: tmina, oblačnost, vjetar, dim, voda, vatra i sl. Isto tako, mu’min ima prepreke u svom djelovanju: tmine ravnodušnosti i nemarnosti, maglovitost sumnje, vjetrovi iskušenja, harama i vatra strasti.” (Fejdul-Kadir)

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u potpunosti je mu’mina uporedio sa pčelom i to u kontekstu sveopće koristi. Sve pohvalne karakteristike koje se nalaze pri pčeli, nalaze se pri mu’minu, s tim, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu spomenuo one osobine koje više zaslužuju da se spomenu, a ostavio je slušaocu i čitaocu hadisa mogućnost poređenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usporedo je mu’mina sa pčelom zato što je to poznato svim ljudima, blizu njihovim pogledima, da svi mogu razmisliti i razumjeti poređenje.

Najvažnije spomenute osobine u hadisu jesu hranjenje dobrim, proizvodnja lijepog i nepričinjavanje štete. Spomenute osobine predstavljaju jasno obilježje koje pčelu čini posebnom i drugačijom od ostalih insekata.

Hranjenje dobrim

Pčela ne konzumira osim polen, prah i nektar najboljih i najmirisnijih cvjetova. Prelazi kilometre da bi našla najbolju i najčistiju ispašu. Sama sebi odabire cvjetove. Ne postoji, mimo pčele, insekat koji tako pažljivo odabire mjesto na kojem će se nalaziti i djelovati.

Isto tako mu’min mora da se hrani kao pčela. Mora konzumirati samo dobro, odnosno halal i svojim trudom stečeno. Njegovo privređivanje, opskrba, hrana, odjeća, piće moraju biti halal i dobro: “...koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti” (El-A’raf, 157). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O ljudi, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, te je rekao: ‘O poslanici, hranite se dozvoljenim i lijepim jelima i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!' (El-Mu’minun, 51); ‘O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!’ (El-Bekara, 172). Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo čovjeka koji je dugo putovao, raščupane i prašnjave kose, koji ruku dignutih prema nebu govori: ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram, i sav je ogrezao u haramu, pa kako da mu se dova usliša.” (Muslim)

Proizvodnja lijepog

Med izlazi iz unutrašnjosti tijela pčele, kao najbolji i najkorisniji produkt, a spominje se u plemenitom Kur’anu i na blagodat meda Uzvišeni Allah podsjeća Svoje robove: Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (En-Nahl, 69)

Ne postoji insekat čiji je proizvod koristan kao proizvod pčele. Međutim, da li je lahko napraviti med? Da bi pčele proizvele jedan kilogram meda, pčele treba u košnicu da unesu 3–4 kg nektara, što zavisi od sadržaja vlage u zraku i nektaru. Iz jednog cvijeta pčela usisa oko 0,02 mg nektara. Jedna pčela u minutu posjeti oko 10 cvjetova, a jedan izlet iz košnice traje oko 10 minuta. Za vrijeme jednog leta pčela posjeti oko 100 cvjetova. Izvan košnice pčela radi dnevno 6–7 sati. Za to vrijeme napravi oko 40 letova i posjeti oko 4.000 cvjetova. Ako je paša jedan kilometar udaljena od pčelinjaka, pčele će se s punim tovarom vratiti u košnicu za 3–5 minuta, dok će tri kilometra preletjeti za 20–25 minuta. Za 1 kg meda pčele treba da donesu oko 140.000 tovara nektara. Za preradu jednog kilograma nektara potreban je prostor u koji bi moglo da se smesti 2,5–3 kg meda. U nektaru ima 40–80% vode koju treba smanjiti na oko 18% koliko je ima u zrelom medu. Pčele odstranjuju vodu tako što kapi nektara raspoređuju na ćelije saća i premještaju ih sa ćelije na ćeliju više puta, sve dok suvišna voda ne ispari.

Pčela može odletjeti od košnice skoro osam kilometara i bez greške će naći put nazad. Pri letu bez tereta pčela razvija brzinu do 65 km na sat. Za jednu minutu preleti preko jednog kilometra. Natovarena nektarom i polenom pčela smanjuje brzinu leta za 18–36 km na sat, zavisno od smjera i pravca vjetra. Na jedan kilometar puta pčela troši 0,43 mg šećera sadržanog u nektaru. Pri letu krilo pčele napravi preko 400 zamaha u sekundi. Prosječna dužina jezika pčele je 6–7 mm.

Mu’minov proizvod treba da bude kao med. Njegov govor, djela, ponašanje, islamsko bratstvo, komšiluk, bračna zajednica, trebaju biti kao med.

Nepričinjavanje štete

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao je pčelu u kontekstu ne pravljenja štete: “i kada sleti (na cvijet), ne polomi niti pokvari.”

Pčela na krajnje pažljiv i milostiv način obilazi latice cvjetova i pupoljke. Ne nasrće na njih, kao što to čine skakavci, niti navaljuje na njih kao što to čine stršljenovi i ose. Njen obilazak cvjetova i bašča rezultira oprašivanjen, a potom plodovima. Opstanak jedne trećina biljnog svijeta, Allahovim htijenjem, ovisan je o pčelinjem oprašivanju. Pčela nije insekat koji pričinjava štetu kao skakavci i ose. Štaviše, pčela svoje naseobine pravi daleko od ljudskih pogleda i dohvata kako ne bi nikoga povrijedila. Pčela po svojoj prirodi ne ujeda, osim onoga koji je uznemirava i želi povrijediti. Kreće se po svim mjestima. I ukoliko vidi ljude ili životinje, udalji se od njih, a ne kao ose koje napadaju i na najmanji pokret.

Isto tako mu’min ne čini štetu drugim osobama niti iz uznemirava. Mu’min je kao pčela, ne dolazi u dodir sa lešinom. Nije kao muha koja kruži oko nečistoće i prljavštine. Ne istražuje pogreške drugih osoba i ne uhodi ih. Kada vidi mahanu i nedostatak, nastoji to otkloniti i poraviti, a ne fokusira se na istraživanje, kao što pčela traga samo za polenom i ne gubi svoje vrijeme u beznačnajnim stvarima.

Prolazi pored mahana i ne zadržava se kod njih isto kao pčela koja, kada sleti na laticu ili pupoljak, ne polomi ga. Jer, ona je lahkoga slijetanja i nježnoga kretanja, isto kao što je to mu’min. Kada popravlja određenu nepravilnost, ne uvećava je. Naprotiv, nježno liječi probleme, kao što čini pčela sa laticama, cvjetovima i pupoljcima. Mu’min liječi problem kao što to čini pčela kada sakuplja cvjetni prah i polen: stoji na cvijetu i ne polomi ga. I kada ostvari svoj cilj, udalji se od cvijeta, a on je korisniji jer je oprašen. Isto tako mu’min ne ispravlja određenu nepravilnost, a da ne izađe iz nje sa svakim dobrom.

Pčela ne pričinjava štetu u svom kretanju. Isto tako mu’min ostvaruje korist prilikom popravljanja nepravilnosti, kao što se i drugi okoriste od njega. Koristi ljudima i pomaže im, a okoristi se od njih nagradom.

Isto tako pčela se odlikuje neprestanim radom i ulaganjem truda. Strpljiva je cijeli dan u gradnji svoje košnice, naseobine. Pažljivo čuva svoje potomstvo. Smjela je i hrabra. Žrtvuje sama sebe zbog izgradnje svoje košnice. Voli zajednicu i kolektivni rad.

Pčela je strpljiva, snažna i izdržljiva isto kao i mu’min. Mu’min je jake volje i vizije. Prevladava prepreke, a one njega ne nadvladavaju. Voli zajednicu kao što to voli i pčela. Ojačava se i potpomaže svojom braćom. Zajedno sa njima gradi budućnost ummeta. Ne zamara se i ne prepušta dosadi. Mu’min se žrtvuje kao pčela. Žrtvuje svoj život, imetak, vrijeme, trud, uživanje, sve dok njegova zajednica ne postane jaka i zaštićena.