Menu

Voliš li Allahovog Poslanika?

Tema AkidaČitanje 4 minute
Ako voliš Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda nastoj da budeš onakav kakav je bio i on:
●  On nikada ničemu nije našao mahanu.

●  Nikada nije kudio hranu, ako je imao potrebu za njom, jeo bi, u protivnom bi je ostavio.

●  Kada bi se susretao s drugima, prvi bi nazivao selam.

●  Sjedio bi sa siromasima.

●  Sjedao bi na zadnje mjesto gdje bi završavao red onih koji bi sjedili na skupu.

●  Bio je najdarežljiviji čovjek.

●  Bio je najhrabriji čovjek.

●  Stidio se više od djevojke u svojoj kući.

●  Nikada ništa nije zatraženo pa da je rekao: „Ne.“

●  Bio je blag prema neznalicama, strpljiv na uvredama.

●  Davao je prednost desnoj strani koliko god je mogao, prilikom čišćenja, oblačenja, češljanja i svim drugim stvarima.

●  Smiješio bi se svome sagovorniku, uzimao bi ga za ruku i ne bi je prvi puštao.

●  U potpunosti bi se posvećivao svome sagovorniku tako bi on pomislio da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, najdraži čovjek.

●  Kada bi primijetio da nekoga raduje da mu se obrati, zastao bi i saslušao ga.

●  Prezirao je da neko ustaje pred njim, kao što je prezirao da se pretjeruje u njegovom hvaljenju.

●  Kada bi nešto prezirao, to bi se primijetilo na njegovom licu.

●  Nikada nikoga nije udario svojom ruku osim u borbi na Allahovom putu.

●  Nikada se nije uzdizao ni hvalio nakon pobjede, već je bio ponizni Allahov rob.

●  Bio je skroman po pitanju dunjaluka.

●  Prezirao je laž.

●  Najviše je volio ustrajno djelo pa makar ono bilo i malo.

●  Kada bi predvodio namaz u džematu, klanjao bi najkraći namaz, ali kada bi klanjao sam, klanjao bi najduži namaz.

●  Kada bi mu došla lijepa vijest kojoj bi se obradovao, pao bi na sedždu zahvalnosti Allahu.

●  Kada bi završio s ukopom umrle osobe, stao bi nad kaburom i rekao: „Tražite oprosta od Allaha za svoga brata i molite Ga da vašeg brata učini postojanim, jer se on, uistinu, sada ispituje.“

●  Kada bi se pobojao nekog naroda, proučio bi: „Allahu naš, molimo Te da im vratiš njihove spletke i utječemo Ti se od njihova zla.“

●  Kada bi otišao na spavanje, stavio bi desnu ruku pod svoj desni obraz.

●  Odlazio bi na spavanje, a misvak bi bio pored njegove glave, tako da, kada bi se probudio, prvo čime bi otpočinjao dan bilo je čišćenje zuba misvakom.

●  Kada bi htio da spava, a bio bi džunub, oprao bi svoj spolni organ i abdestio se kao što se abdesti za namaz.

●  Jeo bi sa tri prsta svoje desne ruke i na kraju bi oblizao prste, prije nego što ih obriše.

●  Spominjao je Allaha u svakom stanju.

●  Kada bi dovio, počinjao bi od sebe.

●  Kada bi vidio nešto što voli, rekao bi: „Sva hvala pripada samo Allahu sa čijom se blagodati završavaju sva dobra djela!“ Međutim, kada bi vidio nešto što bi prezirao, govorio bi: „Sva hvala pripada samo Allahu na svakom stanju!“

●  Iako je bio najljepšeg morala, i to na posebnom stepenu moralu, dovio je Uzvišenom Allahu da mu uljepša njegov moral i da ga sačuva prezrenog morala.

Nakon svega ovoga, pitam te brate muslimanu: Voliš li svoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem? Zar ne želiš da pomogneš njegov sunnet?! Zašto ne slijediš njegovu uputu koja je najbolja?! Zašto ne slijediš njegov sunnet koji je najčišći?! Pokoravaj se njegovim naredbama i kloni se onoga što je zabranio, kako bi tvoja ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila iskrena i kako bi bio od njegovih iskrenih sljedbenika koji će piti s njegovog Havda (izvora) na Sudnjem danu!

Pripremila: