Menu

Zadovoljstvo (Er-rida)

Tema AhlakČitanje 1 minut
O vrijednosti Allahovog zadovoljstva sa Svojim robom ne treba ni pitati jer Allahovo zadovoljstvo sa Svojim robom vrednije je od Dženneta i svega što je u njemu! Subhanallah!!! Da Uzvišeni Allah bude tobom zadovoljan, da ti podari Svoje

O vrijednosti Allahovog zadovoljstva sa Svojim robom ne treba ni pitati jer Allahovo zadovoljstvo sa Svojim robom vrednije je od Dženneta i svega što je u njemu! Subhanallah!!! Da Uzvišeni Allah bude tobom zadovoljan, da ti podari Svoje zadovoljstvo, to ti je bolje, ne od dunjaluka i svega što je na njemu, nego je bolje i od Dženneta i svega što je u njemu!!! Nakon spominjanja Dženneta obećanog vjernicima i uživanja u njemu, Uzvišeni Allah je rekao: ''A Allahovo zadovoljstvo od svega toga je veće.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 72.) Zašto je Allahovo zadovoljstvo veće od Dženneta? Zato što je er-rida' – zadovoljstvo Allahova osobina koja je s Njim oduvijek i zauvijek, nije postala niti će je nestati, dok je Džennet Allahovo stvorenje.