Menu

Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima

Tema AkidaČitanje 15 minuta

U ovome hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijeda nam o trojici Izraelćana koje je Uzvišeni Allah iskušao određenim bolestima: jedan je bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. Nakon toga, Uzvišeni Allah htio je da ih ispita kako će se ophoditi prema Njegovim blagodatima. Uzvišeni Allah ponekad Svoga roba iskušava nedaćom kako bi ga ispitao hoće li biti strpljiv ili će se rasrditi na Allahovu odredbu, a ponekad ga iskušava Svojim blagodatima kako bi ga ispitao hoće li Mu na njima biti zahvalan ili nezahvalan. Trojici Izraelćana Uzvišeni Allah je poslao jednog od Svojih meleka koji je svakog od njih upitao: ‘’Šta bi ti najviše želio?“ Prvo je došao gubavcu, pa ga je upitao: ‘’Šta ti bi ti najviše želio?“ Gubavac je rekao: ‘’Lijepu boju i lijepu kožu, i da se otkloni od mene ono što kod ljudi izaziva odvratnost kada me pogledaju.“ Rekao je ovo jer je većini ljudi u njihovom životu najbitnije zdravlje, naročito u pogledu bolesti koje su prezrene od strane ljudi. 


Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: ''Allah je htio iskušati trojicu ljudi iz Benu Israila: gubavca, ćelavca i slijepca, pa im je poslao jednog meleka. Melek je došao gubavcu i rekao: 'Šta bi ti najviše želio?' Gubavac reče: 'Lijepu boju i lijepu kožu, i da se otkloni od mene ono što kod ljudi izaziva odvratnost kada me pogledaju.' Melek pređe rukom preko njegovog tijela i njegova bolest nestade, i bi mu data lijepa boja kože. Zatim ga melek upita: 'Koji ti je imetak najdraži?' Reče: 'Deve (ili je rekao krave – prenosilac se tačno ne sjeća).' Data mu je steona deva i rekao mu je: 'Neka ti Allah dadne u njoj blagoslov.'

Zatim je melek došao ćelavcu i rekao: 'Šta bi ti najviše volio?' Ćelavac reče: 'Lijepu kosu i da se oslobodim ovoga zbog čega kod ljudi izazivam odvratnost.' Melek ga pomilova po glavi, te bolest prođe i dobi lijepu kosu. Zatim ga melek upita: 'Koji ti je imetak najdraži?' Reče: 'Krave.' Data mu je steona krava, pa mu melek reče: 'Neka ti Allah u njoj da blagoslov.'

Zatim je melek došao slijepcu i rekao: 'Šta bi ti najviše volio?' Slijepac reče: 'Da mi Allah vrati vid kako bih mogao gledati ljude.' Melek pređe rukama preko njegovih očiju, pa mu Allah vrati vid. Potom ga melek upita: 'Koji ti je imetak najdraži?' Reče: 'Ovce.' Data mu je rasplodna ovca.

U sve trojice se mal množio i povećavao, pa je tako bivši gubavac imao punu dolinu deva, bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca.

Potom je melek došao gubavcu u njegovom bivšem liku i stasu, i rekao: 'Ja sam čovjek nevoljnik, ostao sam bez opskrbe na svom putovanju i niko mi, poslije Allaha, danas ne može pomoći osim tebe, zato te molim, tako ti Onoga koji ti je dao lijepu boju kože i bogatstvo, da mi daš jednu devu kako bih mogao nastaviti put.' On mu na to reče: 'Imam velike izdatke.' Melek reče: 'Kao da te ja odnekud znam, da ti nisi onaj gubavac kojeg su ljudi smatrali odvratnim i siromah pa ti je Allah podario (imetak)?' On mu odgovori: 'Ovaj imetak sam naslijedio od svojih predaka.' Melek reče: 'Ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.'

Zatim je melek došao ćelavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku, i rekao mu ono što je rekao i gubavcu, a ovaj mu je odgovorio kao i prvi, a zatim melek i njemu reče: 'Ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.'

Potom je melek došao slijepcu u njegovom liku i obliku, pa je rekao: 'Ja sam siromašni čovjek, putnik koji je na putovanju ostao bez opskrbe, i niko mi, poslije Allaha, danas ne može pomoći osim tebe, zato te molim, tako ti Onoga koji ti je povratio vid, da mi daš jednu ovcu kako bih se sa njom pomogao na putu.' On mu odgovori: 'Ja sam bio slijep, pa mi je Allah povratio vid. Uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, što god danas uzmeš, neću te opterećivati da mi to vratiš, radi Allaha, azze ve dželle.' Melek mu tada reče: 'Zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva prijatelja.''' (El-Buhari, 3464, i Muslim, 2964.)

Komentar

U ovome hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijeda nam o trojici Izraelćana koje je Uzvišeni Allah iskušao određenim bolestima: jedan je bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. Nakon toga, Uzvišeni Allah htio je da ih ispita kako će se ophoditi prema Njegovim blagodatima. Uzvišeni Allah ponekad Svoga roba iskušava nedaćom kako bi ga ispitao hoće li biti strpljiv ili će se rasrditi na Allahovu odredbu, a ponekad ga iskušava Svojim blagodatima kako bi ga ispitao hoće li Mu na njima biti zahvalan ili nezahvalan. Trojici Izraelćana Uzvišeni Allah je poslao jednog od Svojih meleka koji je svakog od njih upitao: ‘’Šta bi ti najviše želio?“ Prvo je došao gubavcu, pa ga je upitao: ‘’Šta ti bi ti najviše želio?“ Gubavac je rekao: ‘’Lijepu boju i lijepu kožu, i da se otkloni od mene ono što kod ljudi izaziva odvratnost kada me pogledaju.“ Rekao je ovo jer je većini ljudi u njihovom životu najbitnije zdravlje, naročito u pogledu bolesti koje su prezrene od strane ljudi. Melek ga je potrao i, Allahovom dozvolom, izliječen je od gube i data mu je lijepa boja kože, a još ga je melek upitao: ‘’Koji ti je imetak najdraži?“, na što je on rekao: ‘’Deve – ili je rekao – krave!“ Ispravnije je da je tražio deve, jer je drugi, ćelavac, tražio krave. Tako mu je data steona deva. Izliječen je od bolesti, dobio je steonu devu i još mu je melek učio dovu da mu Allah podari bereketa u njoj.

Zatim je melek došao ćelavcu i upitao ga: ‘’Šta bi ti najviše volio?“, a ćelavac je rekao: ''Lijepu kosu i da se oslobodim ovoga zbog čega kod ljudi izazivam odvratnost.“ Melek ga je potrao i, Allahovom dozvolom, data mu je lijepa kosa. Nakon toga melek ga je upitao za njemu najdraži imetak, pa je rekao da voli krave. Data mu je steona krava i još je melek za njega dovio Uzvišenom Allahu da mu podari bereketa u njemu najdražem imetku. Zatim je melek došao trećem, slijepcu, i upitao ga: ‘’Šta bi ti najviše volio?“, a slijepac je rekao: ‘’Da mi Allah vrati vid kako bih mogao gledati ljude.“ Razmislimo o riječima ovog slijepca. On nije tražio ništa osim onoga što mu je neophodno – vid, kako bi mogao vidjeti druge ljude, dok je gubavac tražio lijepu kožu i još da je lijepe boje, a ćelavac je tražio lijepu kosu. Ništa od toga nije neophodno. Zatim kada je melek potrao slijepca po očima i kada mu je Allahovom dozvolom vraćen vid, upitao ga je za njemu najdraži imetak, pa je čovjek spomenuo ovce. Iz ovoga se, također, vidi njegova skromnost, jer su ovce, u odnosu na deve i krave, mnogo sitnije, nisu toliko vrijedne kao deve i krave. Data mu je sjanjna ovca i melek je tražio od Uzvišenog Allaha da mu podari bereketa u imetku. Uzvišeni Allah dao je bereketa prvom u devama, drugom u kravama i trećem u ovcama. Sve trojica su imali punu dolinu stada. Prvi je imao punu dolinu deva, drugi je imao punu dolinu krava, a treći je imao punu dolinu ovaca. Zatim je Uzvišeni Allah htio da provjeri zahvalnost Svojih robova, pa im je ponovo poslao istog meleka, ali sada, svakom od njih u njihovom prvobitnom liku i stanju. Tako je melek došao prvom u liku siromašnog gubavca, dotrajale pohabane odjeće, izmoren od dugotrajnog putovanja i obratio se nekadašnjem gubavcu, a sada mnogo imućnom i lijepom insanu: ''Ja sam čovjek nevoljnik, ostao sam bez opskrbe na svom putovanju, i niko mi, poslije Allaha, danas ne može pomoći osim tebe!“ Ovaj melek, u liku siromašnog gubavca, rekao je sve što bi zahvalnog čovjeka podstaknulo da mu pomogne: siromah je, na putovanju, daleko od kuće i svojih najmilijih, nestalo mu je sredstava za dalje putovanje, nalazi se u tuđoj zemlji, nikoga ne poznaje osim njega. Svaki iole razuman čovjek pomogao bi ovome siromahu! Rekao je siromah: ‘’...zato te molim, tako ti Onoga koji ti je dao lijepu boju kože i bogatstvo, da mi daš jednu devu kako bih mogao nastaviti put.“ Razmislimo o ovim riječima! Prvo ga je melek svojim izgledom podsjetio na njegovo prethodno stanje: došao mu je u njegovom liku, siromaha gubavca, a zatim ga je svojim riječima podsjetio na Allahovu blagodat koju mu je jedino On Uzvišeni ukazao: ‘’Tako ti Onoga koji ti je dao lijepu boju kože i bogatstvo“. Tražio je od tog njegovog ogromnog imetka samo jednu devu – od pune doline deva tražio je samo jednu devu! Međutim, nezahvalnik koji ima jednu dolinu, želi da ima i drugu dolinu punu imetka, pa mu je odgovorio: ‘’Imam velike izdatke.“ Iako je imao punu dolinu deva, spomenuo je da ima mnogobrojne izdatke, da mnogi kod njega imaju svoja prava, odnosno da on prema njima ima mnogobrojne obaveze. Allah najbolje zna, ali iz njegovih postupaka i riječi moglo bi se zaključiti da on uopće nije svoje obaveze ni ispunjavao, pa su se one stalno nagomilavale. Pomoći putnika-namjernika jedna je od naših velikih obaveza, on u našem imetku ima ogromno pravo. Otuda, kada ovaj nije htio ispuniti svoju obavezu prema njemu, očekivati je da nije ispunjavao svoje obaveze ni prema drugima. Čuvši te riječi, melek ga je direktno i otvoreno podsjetio na njegovo prošlo stanje: ‘’Kao da te ja odnekud znam, da ti nisi onaj gubavac kojeg su ljudi smatrali odvratnim i siromah pa ti je Allah podario (imetak)?“ Međutim, oholnik – da Allah sačuva – i dalje ustrajava u svojoj oholosti, pa kaže: ‘’Ovaj imetak sam naslijedio od svojih predaka.“ Melek mu odgovori: ‘’Ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.“ Nakon toga, melek je došao ćelavcu i zatražio od njega slično kao i od gubavca, a ćelavac je postupio na isti način kao i gubavac. Melek mu na kraju reče: ‘’Ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojem si bio.“

Potom je melek došao slijepcu u njegovom liku i obliku i zatražio od njega jednu ovcu kako bi nastavio svoje putovanje. Nekadašnji slijepac, skroman u svome izboru, ali ne i u svojoj zahvalnosti Allahu na Njegovim blagodatima, vidjevši siromašnog slijepca i čuvši kako mu je ponestalo imetka na putovanju, odmah reče: ‘’Ja sam bio slijep, pa mi je Allah povratio vid!“ Allahu ekber! Potvrđuje Allahovu blagodat, zatim se zahvaljuje na njoj i na drugim Allahovim blagodatima, pa kaže: ''Uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, što god danas uzmeš, neću te opterećivati da mi to vratiš, radi Allaha, azze ve dželle.“ Melek mu tada reče: ''Zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva prijatelja.“ Allah najbolje zna, da se zaključiti da je ovaj nekadašnji slijepac nastavio uživati Allahove blagodati, imao je vid i mnogo imetka, dok su njegova dva prethodnika vraćena u svoje prvobitno stanje, siromaštvo i vidljive tjelesne nedostatke.

Pouke i poruke iz hadisa

●  Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima razlog je očuvanja, dugotrajnog uživanja i povećanja dotične blagodati, kao što je rekao i Uzvišeni Allah: ''I sjetite se kada je vaš Gospodar obznanio: 'Ako budete zahvalni, Ja ću vam zasigurno još više dati! Budete li nezahvalni, pa, uistinu, Moja kazna je žestoka!“ (Prijevod značenja Ibrahim, 7.)

●  Potvrda postojanja meleka. Meleki su nevidljiva bića. Uzvišeni Allah ih je stvorio od svjetlosti. Podario im je ogromnu snagu kako bi mogli ispunjavati Allahove naredbe i, također, ogromnu volju i želju za pokornosti Uzvišenom Allahu, tako da nikada Allahu nisu iskazali nepokornost.

●  Meleki se Allahovom dozvolom pojavljuju i u ljudskim likovima, kako je to spomenuto ovdje i kako se to spominje u brojnim kur'anskim ajetima i drugim vjerodostojnim hadisima.

●  Melek je potrao svojom rukom gubavca, ćelavca i slijepca, i njihove tjelesne mahane, Allahovom dozvolom, su odstranjene, iz čega se jasno uviđa Allahova svemoć.

●  Također, Allah je svemoćan pa može Svome robu dati toliko bereketa u imetku da od male količine nekog imetka kasnije ima veliku količinu, toliko da može njome ispuniti dolinu.

●  Različitost ljudi u pogledu zahvalnosti na Allahovim blagodatima. Gubavac i ćelavac su bili nezahvalni, pa ih je Uzvišeni Allah i lišio blagodati, dok je slijepac bio zahvalan pa je i dalje uživao Allahove blagodati.

●  Svevišnji Allah je pravedan i nagrađuje shodno učinjenom djelu.

●  Škrtost je jedna od najprezrenijih osobina, jer je škrtost potakla te dvije osobe da zaborave Allahovu blagodat i negiraju je, te da još slažu. Škrtost i laž izazivaju Allahovu srdžbu i gnjev, kao što se desilo gubavcu i ćelavcu.

●  Istinoljubivost i plemenitost su pohvalne osobine, a njima se okitio slijepac. Ove dvije osobine podstakle su ga na zahvalu i darežljivost, pa je time zadobio Allahovo zadovoljstvo.

●  U hadisu je podsticaj na udjeljivanje sadake, pomaganje putnicima-namjernicima, a naročito siromasima i starijim osobama.

Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog, molimo da nas učini Svojim iskrenim vjernicima koji će biti zahvalni na Njegovim blagodatima, strpljivi na iskušenjima, i koji će žuriti svome Gospodaru tražeći oprosta za svaki počinjeni grijeh! Sva hvala pripada samo Allahu i neka su salavati i selami na Vjerovjesnika, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!