Menu

Zanimljivosti - broj 71

Tema ZanimljivostiČitanje 9 minuta
Grad Irem; Jeste li znali... nazive stubova u Poslanikovoj džamiji u Medini; Nar ili šipak – čudesno voće spomenuto u Kur’anu; Inovacija inspirirana kur’anskim ajetom

Grad Irem

U Kur’anu, u suri El-Fedžr spominje se grad po imenu Irem: Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, punog palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo?” (El-Fedžr, 6–8)

Grad Irem bio je toliko nepoznat historičarima da su čak i neki mufesiri –komentatori Kur’ana, osjećajući se nelagodno i braneći vjeru, protumačili da se ovaj grad u Kur’anu spominje u metaforičkom smislu i da je Irem možda čovjek, a ne grad.

Godine 1973. počela su iskopavanja u Siriji na mjestu gdje se nalazio drevni grad Ebla i pronađena je kolekcija zapisa na glinenim pločama. Zapravo, ova biblioteka koja je u Ebli pronađena sadrži veći broj ploča starijih od 4.000 godina nego što je ikad dotad pronađeno na drugim lokacijama.

Zanimljivo je da se u National Geographicu iz godine 1978. može naći da se u ovom pločama spominje grad Irem. Ljudi iz grada Ebla trgovali su sa ljudima iz Irema, što potvrđuje da je ovaj grad ipak nekad postojao.

(Dr. Gary Miller – Abdul-Ahad Omar)


Jeste li znali... nazive stubova u Poslanikovoj džamiji u Medini

U Poslanikovoj džamiji u Medini nalazi se osam stubova koji su imali posebne karakteristike, po kojima su i nazvani u historijskim djelima. Kako se zovu ti stubovi i po čemu su nazvani, saznajte u tekstu koji slijedi.

El-ustuvanetul-muhalleka – Mirisni stub. Smatra se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, često klanjao nafile iza tog stuba, pa je zato nazvan mirisnim, a iz istog razloga naziva se još i Alemu-musalla – mjesto na kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao namaz. Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilježe da je Selema b. Ekva, radijallahu anhu, volio klanjati nafilu ispred tog stuba, pa kad je upitan o tome, kazao je: “Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da često klanja na tom mjestu.”

Ustuvanetus-sejjida Aiša – Aišin, radijallahu anha, stub. Također se naziva stub muhadžira jer su se muhadžirski velikodostojnici okupljali oko njega i razgovarali. U djelu Fethul-Bari navodi se kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, običavao često klanjati nafilu kod oba ova stuba, ali je ovaj nazvan Aišinim, jer je ona obavijestila da je iza njega klanjao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kazala je: “Kad bi ljudi znali koji je to stub, samo bi se bacanjem kocke mogli dogovoriti ko će klanjati iza njega”, pa se stoga taj stub naziva i Ustuvanetul-kur‘a. Aiša, radijallahu anha, nije svima otkrila koji je to stub, nego je to kazala svom sestriću Urvi b. Zubejru, pa su ljudi shvatili o kojem se stubu radi vidjevši ga da često klanja iza njega. U djelu Fethul-Bari, također, navodi se da je pored tog stuba postavljen sanduk u kojem je čuvan El-Mushaful-imam – Glavni Mushaf, koji je Osman, radijallahu anhu, ostavio za stanovnike Medine.

Stub tevbe ili Ebu Lubabin stub. Nazvan je tako jer se za njega zavezao Ebu Lubaba, radijallahu anhu, kajući se što je svojim saveznicima iz plemena Benu Kurejza odao tajnu muslimana. Nakon što je u Kur’anu objavljeno da mu je Allah oprostio, Ebu Lubabu je odvezao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad je klanjao nafilu iza ovog stuba, a nakon sabah-namaza običavao je sjediti pored njega. Na tom mjestu okupljali su se siromašni muslimani i oni koji su spavali u džamiji, nemajući drugog mjesta za spavanje, pa ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao vjeri i razgovarao sa njima.

Ustuvanetus-serir – Stub postelje. Odmah pored Stuba tevbe, sa njegove istočne strane, nalazi se stub postelje. Nazvan je tako jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, običavao prileći blizu tog stuba, pa mu je tu stavljana postelja. Ponekad mu je ta postelja postavljana i pored Stuba tevbe.

Stub straže ili Stub Alije, radijallahu anhu. Alija, radijallahu anhu, običavao je klanjati pored ovog stuba, pa je nazvan njegovim imenom: od ovog stuba pružao se pogled na vrata Poslanikove, salallahu alejhi ve sellem, kuće, pa je Alija, radijallahu anhu, imao običaj da sjedi pored njega i čuva ulaz, zbog čega je stub dobio naziv Stub straže.

Stub delegacija. Kod ovog stuba Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, običavao je da se sastaje sa delegacijama plemena, kao i sa uglednim ashabima.

Stub murebbeatul-kabr ili Džibrilov stub. Ovaj stub nalazio se pored Aišine, radijallahu anha, sobe, u pravcu sjeverozapada. Sulejman b. Muslim prenosi da su u blizini stuba bila vrata Fatimine, radijallahu anha, kuće.

Ustuvanetut-tehedždžud – Stub noćnog namaza. Kada klanjač stane iza ovog stuba, sa slijeve strane mu se nalaze Osmanova vrata, poznata i kao Džibrilova vrata.

Danas se na tim stubovima nalaze napisana njihova imena, tako da se lahko mogu pronaći.

(Izvor: tohajj.com)

Nar ili šipak – čudesno voće spomenuto u Kur’anu

Savremena naučna istraživanja pokazuju da konzumiranje nara ima brojne zdravstvene koristi. Konzumiranje ploda i soka od nara koristi u trudnoći, jer pozitivno djeluje na prenatalni rast i razvoj djeteta, posebno njegovog mozga. Brojne studije govore u prilog tome da su preparati na bazi nara od velike pomoći u sprečavanju ili ublažavanju posljedica zloćudnih oboljenja prostate. Dokazano je da permanentno konzumiranje soka nara značajno smanjuje PSA (prostata specifični antigen), marker, vrijednost koja upućuje na to kolika je vjerovatnoća da muškarac ima rak prostate. Nadalje, nar pozitivno djeluje i na libido, ali i pomaže kod manjih problema s erekcijom te poboljšava kvalitetu sperme i plodnost muškarca.

Nar pogoduje kod bronhitisa i tuberkuloze, djeluje protiv čira na želucu i probavnih poteškoća te općenito smanjuje štetne posljedice nastale usljed konzumiranja alkohola, pušenja, UV-zračenja i onečišćenja okoline. Sok i pripravci od nara djeluju protiv upala izazvanih virusima i bakterijama (testira se učinak nara na HIV virus), potiču zacjeljivanje rana te primjerice smanjuju reumatske bolove, poteškoće sa zglobovima, posebno artritis. K tome, nar pogoduje zdravlju sluznice i zubnog mesa. 

S obzirom na to da sadrži i biljne hormone, fitoestrogene, nar dokazano pomaže u slučaju hormonalne neravnoteženosti i ublažava neželjene simptome prije i za vrijeme menstrualnog ciklusa, a posebno u razdoblju klimakterija i menopauze.

Između ostalog, ublažava ili sprečava nagle promjene raspoloženja, umor, noćno znojenje, navale vrućine i crvenilo kože i suhoću sluznice te, što je posebno važno, djeluje i u slučaju osteoporoze.

Vjerujem da će naše sljedeće čitanje Allahovih riječi: “u njima će biti voća i palmi i šipaka – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!”, u svjetlu ovih saznanja biti potpuno drugačije od dosadašnjeg.

Inovacija inspirirana kur’anskim ajetom

Donesite mi velike komade gvožđa!” I kad on izravna dvije strane brda, reče: “Pušite!” A kad ga usija, reče: “Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem.” I tako oni* nisu mogli ni da pređu niti su ga mogli prokopati. (El-Kehf, 96–97)

Dok je učila ove ajete i razmišljala o njihovom sadržaju, dobila je inspiraciju za rad na svojoj sljedećoj inovaciji.

Egipćanka dr. Lejla Abdulmun‘im je inžinjer građevinarstva i ima preko 100 inovacija, a za inovaciju inspiriranu kur’anskim ajetom iz sure El-Kehf dobila je nagradu “Order of Merit” koju dodjeljuje britanska kraljica za posebna dostignuća na polju nauke, umjetnosti, literature.

Nagradu “Order of Merit” dobila je na Globalnoj konferenciji održanoj u Londonu 2003., na kojoj je rangirana među stotinu najznačajnihih naučnika našeg doba.

S obzirom na posao kojim se bavi, kao i predanost istraživanju i inoviranju, došla je na ideju da eksperimentira sa materijalima koji su spomenuti u ajetu. U svojoj inovaciji koristila je iste materijale koji su spomenuti u ajetu: rastopljeno željezo pomiješano sa bakrom i bitumen (asfalt, katran).

Nakon brojnih eksperimenata, uspjela je dobiti betonsku smjesu otpornu na zemljotrese jačine do 6,4 stepena Rihterove skale.

Ova inovativna smjesa dr. Lejle može se koristiti za gradnju zidova i betonskih ploča i predstavlja efikasnu zaštitu objekata od zemljotresa i produžava vijek trajanja objekata.

Osim navedene nagrade, dr. Lejla Abdulmun‘im dobila je i niz nagrada u arapskom svijetu od kojih je najznačajnije spomenuti “Shield for Scientific Superiority”, nagradu koju dodjeljuje libanski predsjednik za posebna dostignuća na polju nauke.

Lejla Abdulmun’im rođena je 1949. godine u Kairu.

(Izvor: communitytimes.me i web.mustafahosny.com)