informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Osvijetlimo svoje kuće učenjem Kur’ana

“Kur’an je svjetlo u našim kućama. I alčak, kada hoće u nečijoj kući da zijan napravi, prvo razbije sijalicu i ugasi svjetlo. Tako i šejtan, prvo iz naših kuća udalji… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | hfz. Nedim Botić, prof | 88
0

Pravednost u govoru

Savremena sredstva komunikacije omogućila su svim ljudima da u javnost iznose svoje mišljenje o svemu, analiziraju vjerske i društvene prilike, što naročito dolazi do izražaja na… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | mr. Osman Smajlović, prof. | 88
0

Ovako je sebe opisao Allahov Poslanik

U ovom tekstu želja mi je prenijeti neke od hadisa Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi ovi hadisi uzeti su iz djela Sahihul-džamiu… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Halil Makić, prof. | 88
0

I u dobru se natječite!

Natjecanje u dobru i razvijanje takmičarskog duha vrlina je uspješnih pojedinaca, ali zajednica. Čovjeku je potrebna motivacija kako bi se lakše podstakao na činjenje dobra i kako… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 87
0

Emanet i muslimani

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na pogubnost licemjerstva i ukazao na osobine i obilježja munafika – licemjera, rekavši: “Kada govori – laže,… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 87
0

Plodovi iskrene bogobojaznosti

Uzvišeni Allah naredio nam je da izvršavamo Njegove naredbe, tj. islamske propise poput namaza, posta, hadža i drugih ibadeta koji spadaju u vidljive ibadete, a dao je da stvarnost… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Abdullah ef. Tričić | 87
0

Kako sačuvati svoja dobra djela

Iskreni vjernici duboko su uvjereni u to da činjenje dobrih djela donosi nur u srcu, blještavilo na licu, obilnu nafaku i ljubav u srcima stvorenja, stoga u svakom danu nastoje da… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 86
0

Koji ćemo put odabrati: put traženja opravdanja ili put osude?

Koji ćemo put odabrati: put traženja opravdanja ili put osude? … Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 85
0

Strpljivost u nedaćama

Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo, doista, Allahovi i Njemu ćemo se, sigurno, vratiti. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Senad Muhić, prof. | 85
0

Uvažavanje osjećanja drugih ljudi

Vjera islam pridaje veliku pažnju uvažavanju i čuvanju osjećaja drugih ljudi. Pridavanje pažnje osjećajima drugih ljudi sjedinjuje mu’minska srca, jača međusobnu ljubav i… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 85