informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Sjećanje na šejha Ahmeda Jasina

Nakon njegovog izlaska iz mesdžida i klanjanja sabah-namaza, na povratku kući, mala židovska bezpilotna letjelica, američke proizvodnje, pod direktnim nadzorom zlotvora šarona, ispaljuje „hrabro“ sa velike udaljenosti tri rakete i na… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | Velikani ummeta | 29
0

Salahuddin El-Ejubi - Oslobodilac Kudsa

Muslimani su navalili i Allah Uzvišeni im podari pobjedu. Krstaša je poginulo tog dana 30.000. Drugih 30.000 je bilo zarobljeno, među njima mnogi junaci, konjanici i glavešine. Zarobljen im je i najveći krst kojeg su imali sa sobom i za… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | Velikani ummeta | 29
0

Sjećanje na šejha Albanija

šejh Albani je bio nosioc zastave Tevhida i Sunneta u Siriji. Obišao je veliki broj učenjaka i sa njima vodio žučne rasprave u pitanjima vjere, pristrasnosti mezhebima, kao i raznim oblicima novotarija. Na tom putu je naišao na jak otpor od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Velikani ummeta | 28
0

Islamski velikan Sufjan Es-Sevri

Noću bi klanjao dugo noćni namaz, tako da bi pred zoru uspravljao svoje noge uz zid kako bi mu se krv vratila u gornji dio tijela. Ibnu Vehb, rahmetullahi ‘alejh, kaže: „Vidio sam Es-Sevrija… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | Velikani ummeta | 25
0

Vojna osvajanja za vrijeme Muavije (Drugi dio)

Vladar pravovjernih, Muavija, radijallahu ‘anhu, nakon detaljnih konsultacija sa vojnim zapovjednicima, odlučuje da vojno - da’vetske aktivnosti nastavi na području sjevernog dijela Afrike. Razlog slanja vojnih… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Velikani ummeta | 18
0

Sjećanje na Šejha Jusufa Barčića

(1387 – 1428 h.g., 1967 – 2007 god.) Iz dana u dan se broj onih koji su posjećivali njegova predavanja i nastojali da dođu do njega povećavao, što su primjetili Allahovi neprijatelji i pokušavali na sve načine da poremete. Od toga su i… Čitajte dalje

30. April 2008 | Velikani ummeta | 24
0

Vladar pravovjernih Omer b. Abdul-Aziz (Drugi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da govorimo o halifi, vladaru pravovjernih, Omer ibn Abdul-Azizu, jednom od najvećih velikana i vladara ovog ummeta, koji posebno mjesto zauzima u istoriji islama, a i cijelog čovječanstva. Kad god da… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | Velikani ummeta | 22
0

Vladar pravovjernih - Velid b. Abdulmelik

Njegovo puno ime je Velid b. Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi-As b. Umejje, Ebu-Abdulaziz. Rođen je 50. god. po hidžri. Njegovo djetinjstvo i rana mladost uveliko su se razlikovali od mladalačkog života njegovog oca,… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Velikani ummeta | 20
0

Vladar pravovjernih - Abdulmelik B. Mervan

Njegovo puno ime je Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi As b. Umejje, Ebu-Velid. Rođen je 26. god. po Hidžri u Medini. Djetinjstvo i mladost proveo je u blagoslovljenom gradu odrastajući među ashabima i tabi’inima,… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Velikani ummeta | 19
0

Vojna osvajanja za vrijeme Muavije

Muavija b. Ebi-Sufjan, radijallahu ‘anhuma, nakon što je uspostavio čvrstu i jedinstvenu vlast na svakom društvenom i vjerskom nivou, svoja razmišljanja okreće prema starom i isprobanom da’vetskom načinu izvođenja ljudi iz… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | Velikani ummeta | 17