informativniislamskičasopis

Velikani ummeta

0

Muhaddis Ibn Salah

Ibn Salah rođen je u zemlji u kojoj je zastava džihada bila uzdignuta radi povratka Kudsa. Tadašnja islamska vlast dala je ogroman doprinos u podsticanju na stjecanje znanja kroz osnivanje medresa. Ulema je u ovo doba bila posebno poštovana i… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani

Bio je hatib u džamiji na Ezheru kao i u džamiji Amra b. El-Asa, radijallahu 'anhu, u Kairu. Obavljao je mnoge važne funkcije u administraciji Mamelučke države i tako imao pregled na političke tokove u Egiptu i unutrašnje poslove. Bilo mu… Čitajte dalje

13. Juli 2009 | 31
0

El-'Izz Ibn Abdisselam

El-'Izz se okrenu Sultanu i pozva ga: "O Ejjube, šta ćeš imati kao izgovor pred Allahom kad ti kaže: 'O Ejjube, zar ti nisam podario vlast nad Misirom, a ti potom dozvolio prodaju opojnih pića'?" A vladar reče: "Zar se to dešava?" El-'Izz… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Sjećanje na šejha Ahmeda Jasina

Nakon njegovog izlaska iz mesdžida i klanjanja sabah-namaza, na povratku kući, mala židovska bezpilotna letjelica, američke proizvodnje, pod direktnim nadzorom zlotvora šarona, ispaljuje „hrabro“ sa velike udaljenosti tri rakete i na… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Salahuddin El-Ejubi - Oslobodilac Kudsa

Muslimani su navalili i Allah Uzvišeni im podari pobjedu. Krstaša je poginulo tog dana 30.000. Drugih 30.000 je bilo zarobljeno, među njima mnogi junaci, konjanici i glavešine. Zarobljen im je i najveći krst kojeg su imali sa sobom i za… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Sjećanje na šejha Albanija

šejh Albani je bio nosioc zastave Tevhida i Sunneta u Siriji. Obišao je veliki broj učenjaka i sa njima vodio žučne rasprave u pitanjima vjere, pristrasnosti mezhebima, kao i raznim oblicima novotarija. Na tom putu je naišao na jak otpor od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Islamski velikan Sufjan Es-Sevri

Noću bi klanjao dugo noćni namaz, tako da bi pred zoru uspravljao svoje noge uz zid kako bi mu se krv vratila u gornji dio tijela. Ibnu Vehb, rahmetullahi 'alejh, kaže: „Vidio sam Es-Sevrija kako je nakon akšam… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25
0

Vojna osvajanja za vrijeme Muavije (Drugi dio)

Vladar pravovjernih, Muavija, radijallahu 'anhu, nakon detaljnih konsultacija sa vojnim zapovjednicima, odlučuje da vojno - da'vetske aktivnosti nastavi na području sjevernog dijela Afrike. Razlog slanja vojnih formacija u tom smjeru, jeste taj… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Sjećanje na Šejha Jusufa Barčića

(1387 – 1428 h.g., 1967 – 2007 god.) Iz dana u dan se broj onih koji su posjećivali njegova predavanja i nastojali da dođu do njega povećavao, što su primjetili Allahovi neprijatelji i pokušavali na sve načine da poremete. Od toga su i… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Vladar pravovjernih Omer b. Abdul-Aziz (Drugi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da govorimo o halifi, vladaru pravovjernih, Omer ibn Abdul-Azizu, jednom od najvećih velikana i vladara ovog ummeta, koji posebno mjesto zauzima u istoriji islama, a i cijelog čovječanstva. Kad god da… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22