Menu

Adabi spavanja

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Spavanje je velika blagodat koju je Allah darovao Svojim robovima kako bi se odmorili od svakodnevnih aktivnosti i trke za životnim potrebama i kako bi se tijelo odmorilo i prikupilo snage za naredni dan. Uzvišeni Allah kaže: "Iz milosti Svoje On vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete" (El-Kasas, 73); "I san vaš počinkom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili" (En-Nebe, 9--11). Čovjek mora spavati i ta potreba utkana je u njegovu prirodu, štaviše, san je sastavni dio života i stoga razuman treba da bude svjestan ove činjenice. U narednom dijelu teksta navest ćemo određene adabe i sunnete spavanja.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike