Allahovo lijepo ime El-Kajjum

Tema AkidaČitanje 11 minuta

El-Kajjum je jedno od Allahovih lijepih imena i zajedno sa lijepim imenom El-Hajj spominje se na tri mjesta u Kur’ani-kerimu.

Uzvišeni Allah u 255. ajetu sure El-Bekara poznatijem kao Ajetul-Kursijja, kaže: “Allah je, nema istinskog boga osim Njega. On je El-Hajj, El-Kajjum/Vječno Živi, Onaj o kojem sve opstoji.” (El-Bekara, 255)

Na početku sure Alu Imran, Uzvišeni Allah kaže: “Elif-lam-mim. Allah je, nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Njega. On je Vječno Živi, Onaj o kojem sve opstoji.” (Alu Imran, 1–2)

U suri Ta-ha Svevišnji kaže: “I pokorit će se sva stvorenja, te ponizno izgledati pred Vječno Živim, Onim o kojem sve opstoji, a onaj koji je činio nasilje, propast će.” (Ta-ha, 111)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Allahovo lijepo ime El-Kajjum je objavljen u broju 92, 01. oktobar 2019. Permalink

Još tekstova na temu Akida