Menu

Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Tema AkidaČitanje 1 minut
Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah i pored Svoje neovisnosti o njemu i svim stvorenjima, i pored Svoje svemoći, stidi se Svoga roba, stidi se da njega i njegove mahane razotkrije drugima, pa ga skriva, daje mu mnogo prilika za pokajanje i popravak, oprašta mu i briše grijehe na dunjaluku i ahiretu, zamjenjuje grijehe dobrim djelima, skriva sramote i grijehe Svoga roba, a širi njegove vrline i dobra djela.
Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah i pored Svoje neovisnosti o njemu i svim stvorenjima, i pored Svoje svemoći, stidi se Svoga roba, stidi se da njega i njegove mahane razotkrije drugima, pa ga skriva, daje mu mnogo prilika za pokajanje i popravak, oprašta mu i briše grijehe na dunjaluku i ahiretu, zamjenjuje grijehe dobrim djelima, skriva sramote i grijehe Svoga roba, a širi njegove vrline i dobra djela.