Menu

Brži jezik od pameti

Tema Ummet danasČitanje 10 minuta

Svaki dan izloženi smo obilju novih informacija, vijesti, postova, analiza različitih eksperata, novinskih kolumni, komentara, javnih debata i slično. Kako ispravno postupiti? Islam je u tom pogledu definirao ispravan način postupanja: Ne prenositi sve! Ne širiti sve među ljudima, naročito kada se radi o jedinstvu muslimana, njihovim strateškim ciljevima, nacionalnoj bezbjednosti ili pak o fizičkom opstanku i bitisanju. Nije svako kompetentan za prenošenje i širenje vijesti. Naprotiv, intelektualni krugovi zajednice odlučuju šta je interes da se širi i prenosi. Bojati se za onoga koji se priklanja širenju neprovjerenih informacija da se na taj način odaje slijeđenju prokletog šejtana. A malo je onih koji će se toga spasiti. Zašto ne bi upravo ti bio jedan od njih?

Uzvišeni Allah rekao je: "Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno, šejtana slijedili." (En-Nisa, 83)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike