Menu

Muke jednog pastira

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Vođa je pastir i odgovoran je za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovoran za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado." (Muttefekun alejhi)

Uzvišeni Allah kaže: "O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti." (Et-Tahrim, 6)

I navedeni hadis i ajet jasno govore o odgovornosti svake osoba koja ima određeno zaduženje, a posebno o odgovornosti roditelja u pogledu djece, kao i o odgovornosti oca i supruga u pogledu njegove porodice. Ovdje ćemo se osvrnuti na samo jednu od tih odgovornosti, a to je odgovornost roditelja u pogledu djece.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike