Čija omladina želite da budete?!

Pripremila Adisa Binakaj
Tema Kutak za mladeČitanje 10 minuta

Život nam kazuje da je gotovo nemoguće bit neutralan: čovjek uvijek bude ili na jednoj ili drugoj strani. Nekada se i prividna neutralnost iskazuje indirektnom podrškom jednog opredjeljenja, ali to je u ovosvjetskim stvarima, a kada je vjera u pitanju, onda je moguće deklariranje ili na jednu ili na drugu stranu. Kur’an i hadis jasno govore da će na ahiretu biti samo dvije strane: skupina džennetlija i skupina džehennemlija. To je krajnji ishod ahiretskog stanja. Skupina onih koji su sljedbenici Iblisa, neka je na njega Allahovo prokletstvo, i skupina onih koji će biti pripadnici ummeta jednog od Božijih poslanika.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Čija omladina želite da budete?! je objavljen u broju 90, 17. maj 2019. Permalink

Još tekstova na temu Kutak za mlade