Menu

Etika diskutovanja u savremenom dobu

Tema AhlakČitanje 6 minuta

Jedna od Allahovih velikih blagodati i lijepih pojava kojima je počastio one koji tragaju za šerijatskim znanjem jeste lakoća znanstvenih polemika, proširenih među onima koji su ljubitelji islamske misli.

Počela je sa nastankom foruma i internetskih stranica, zatim se proširila i produbila pojavom Facebooka, Whatsapp grupa i drugih društvenih mreža.

Veliki je obim znanstvenih koristi i pojašnjenih šerijatskih pitanja koje pratilac tih znanstvenih polemika može pročitati i okoristiti se.

Međutim, pratilac će istovremeno nailaziti na brojne negativne stvari, koje rastužuju srce i stežu prsa, čineći onoga koji voli traganje za šerijatskim znanjem utučenim i tužnim. Razlog za to jesu česta razilaženja i optužbe tokom rasprava, upadanje u riječ sagovorniku i svih ostali postupci koji ne dolikuju muslimanima uopćeno, a naročito ne dolikuju onima koji stječu islamsko znanje ili su svršenici islamskih fakulteta.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike