Menu

Finansiranje udruženja

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Jedna od temeljnih stvari vezanih za rad NVO sektora jeste finansiranje, jer ih osnivaju pojedinci koji žele da djeluju organizirano, u skladu sa zakonskim normama, i sva odgovornost pada na te pojedince, pa i pitanje finansiranja. Vrlo često su to osobe koje nisu toliko imućne da finansiraju potrebe udruženja i aktivnosti koje žele da realiziraju, stoga je veoma bitno da svako udruženje ima dobro postavljenu osnovnu finansijsku konstrukciju. To je neophodno uraditi prije samog osnivanja udruženja i planiranje finansiranja treba raditi za svaku narednu godinu, kako se ne bi desilo da osnivači udruženja budu primorani da ugase udruženje. Naravno, nije veliki problem ukoliko udruženje ne bude u stanju da realizira sve projekte, ili da jedan dio godine bude pasivno, stvar je vezana za one osnovne troškove opstojanja udruženja.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike