Menu

Gubitak trudnoće (drugi dio)

Tema Naše zdravljeČitanje 0 minuta
U prethodnom broju počeli smo sa novim serijalom kojim će se malo više mjesta dati ženskom zdravlju, sa akcentom na reproduktivno zdravlje žene i komplikacije koje ga često mogu pratiti. Tema kojom smo započeli serijal jeste ''gubitak trudnoće''. Osvrnuli smo se na definicije spontanog pobačaja, glavne uzroke kao i osnovne podjele. U ovom broju govorit ćemo o najranijim znakovima spontanog pobačaja kao i dijagnostičkim metodama koje se primjenjuju u otkrivanju njihovih uzroka.