Menu

Kratko druženje sa poviješću zapadne Afrike

Tema Islamski atlasČitanje 1 minut
Islam se na samom početku sjevernom Afrikom širio posredstvom naučnika i trgovaca. Tako je bilo prije potpunog osvojenja sjevera kontinenta i prelaska na Pirinejski poluotok, u današnju Španiju. Međutim, naučnici i trgovci nisu pretvorili oblast zapadne Afrike u islamsku državu, nego su to učinili Murabituni (muslimanska država u Sjevernoj Africi i Španiji) osvojivši Ganu i njen glavni grad Akru. Prema njoj su se uputili pod vođstvom Ebu Bekra b. Omera i osvojili je 460. h.g. Odmah su iskorijenili idolopoklonstvo i trudili se da je u potpunosti pretvore u čistu islamsku državu. Za vladara su postavili jednog domaćeg muslimana i od tada je Gana prava muslimanska država…