Menu

Hoće li Iran naučiti lekciju?

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema Ummet danasČitanje 0 minuta
Iranci moraju znati da se nalaze pred krajem svog ekspanzionističkog projekta gutanja arapskih zemalja (Iraka, Sirije, Libana, Jemena, istoka Saudije i zaljevskih emirata).