Menu

Život poslije ramazana

Tema Da'vaČitanje 11 minuta

Nažalost, neznanje kod pojedinih koji se pripisuju islamu toliko je da smatraju da ukoliko klanjaju džumu da im je ona dovoljna za sav ibadet tokom cijele sedmice, pa ostavljaju tokom sedmice propisane dnevne namaze. Pojedini smatraju da im je ibadet u mjesecu ramazanu dovoljan za cijelu godinu, pa nakon što jedan mjesec kako-tako provedu u namazu, ostavljaju namaze u ostalih jedanaest mjeseci. Braćo muslimani, nakon velikog širka nema opasnijeg grijeha od ostavljanja pet dnevnih namaza. Stoga se muslimani koji ostavljaju obavljanje namaza i drugih propisanih djela moraju poučiti i odlučno se prihvati svoje vjere, moraju se Uzvišenom Allahu iskreno pokajati za svoje grijehe, svoju nemarnost i nepokornost.


Sva zahvala pripada jedino Allahu, Onome koji svemu mjeru i kraj određuje, koji mijenja dane i mjesece. Zahvaljujem Mu se na neizmjernim blagodatima, a uistinu On je Onaj koji mnogo prašta i koji je zahvalan. Svjedočim da nema drugog istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Allaha, subhanehu ve te'ala, On je jedini i nema sudruga. Njemu pripada sva vlast, i Njemu pripada sva zahvala, On je Svemoćni. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, onaj koji je poslan kao donosilac radosnih vijesti, kao opominjač i kao blistava svjetiljka, neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu i njegove ashabe do Dana proživljenja i iskupljanja.
O vjernici, bojte se Allaha i razmišljajte o brzini protoka dana i noći! Neka vas to podstakne na razmišljanje o brzini vašeg odlaska sa ovoga svijeta! Opskrbite se dobrim djelima. Mjesec ramazan polahko odlazi od vas i otići će sa svojim dobrom i bereketom. Vi ste bili prisutni u svim njegovim danima  noćima, a sada odlazi kao svjedok svome Gospodaru. Svjedočit će o onome koji je spoznao njegovu vrijednost pa iskoristimo njegovo dobro i bereket u pokornosti, ali isto tako, svjedočit će i o onome koji je bio nemaran prema njegovom dobru, pa ga je zapostavljao i nezahvalno se odnosio prema njemu.
Stoga, neka svako od nas svede račun sa svojom dušom, neka je upita šta je to uradila u ovom mubarek mjesecu ramazanu. Onaj koji je radio dobro u njemu, neka se zahvali Allahu i neka Ga moli za primanje tih dobrih djela i za postojanost u njima tokom cijelog svog života, a onaj koji je zapostavljao pokornosti u mjesecu ramazanu, neka se iskreno pokaje Allahu, subhanehu ve te'ala, neka otpočne svoj novi život ispunjavajući preostali dio svoga boravka na ovom svijetu u pokornosti i neka svoj život proveden u nemaru i nepokornosti zamijeni novim životom, i nadati se da mu Uzvišeni Allah oprosti prethodne grijehe i da ga učvrsti u preostalom dijelu života. Svevišnji Allah rekao je: "I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Prijevod značenja Hud, 114) Također je rekao: "Osim onoga koji se pokaje, uzvjeruje i čini dobra djela, takvima će Allah zamijeniti njihova loša djela dobrim, jer Allah je Onaj koji mnogo pašta i koji je milostiv." (Prijevod značenja El-Furkan, 70) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "...i nakon lošeg djela učini dobro pa će ga ono izbrisati." (Tirmizi, 1988; i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u "Sahihul-Džami'u")
Činjenica je da su se ljudi razlikovali u ovome mjesecu. Među njima je bilo i onih koji su ovaj mjesec proveli u pokornosti, ustrajavali u obavljanju pet dnevnih namaza u džematu i obavljanju džuma, udaljavali se od grijeha, ustrajavali i u činjenju dobrovoljnih ibadeta koji su povećali njegovo dobro. Takve, ako Bog da, obasipa Allahova milost zbog njihovih dobrih djela. Allah je rekao: "Uistinu, Allahova milost blizu je dobročinitelja!" (Prijevod značenja El-E'araf, 56)
Među njima je bilo i onih koji su dane ramazana provodili u postu, u noćima su klanjali koliko su bili u mogućnosti, čuvali su pet dnevnih namaza, ali su imali i malih grijeha, ne velikih. Takve, ako Bog da, obasipa Allahov oprost. Svevišnji je rekao: "Ako se klonite velikih grijeha, koji vam se zabranjuju, Mi ćemo vam oprostiti loša djela i uvest ćemo vas u predivno mjesto." (Prijevod značenja En-Nisa, 31) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grijehe koji se počine između njih, ukoliko se sačuva velikih grijeha." (Muslim 233-16.)
Također, među njima je bilo i onih koji su imali velikih grijeha, ali ne i djela širka. Zbog tih velikih grijeha zasluživali su da uđu u Vatru, međutim, u mjesecu ramazanu pokajali su se za njih, proveli su ramazan u postu i koliko su mogli u noćnom namazu, i takve, ako Bog da, Allah oslobađa od džehennemske vatre.
Među ljudima koji su svjedočili mjesecu ramazanu ima i onih koji su mjesec ramazan proveli u griješenju: čineći strogo zabranjeno i ostavljajući strogo naređeno, njihovo stanje nije se promijenilo u ramazanu, nisu se Allahu pokajali za svoja loša djela, ili su se samo privremeno pokajali za vrijeme ramazana, a kada ramazan prođe, takvi se vraćaju svojim lošim djelima i ustrajavaju u njima do sljedeće godine, ako je dožive. Doista, takvi su istinski gubitnici, istinske propalice, bankroti. Svoj život na dunjaluku upropastili su griješenjem i nepokornosti Allahu. Nisu ga valjano iskoristili ni u ovim mubarek mjesecima, a Džibril, alejhis-selam, rekao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko doživi mjesec ramazan pa mu ne bude oprošteno u njemu (ne zasluži svojim djelima Allahov oprost) i bude uveden u Vatru, neka ga Allah udalji od Sebe. Reci: 'Amin!'", pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Amin!" (Tabarani u knjizi Kebir, hadis sahih, Sahihul-Džami'i, 75 Albani)
Braćo muslimani, obaveza je obožavati Allaha u svakom vremenu. Tome nema kraja, izuzev kada smrt nastupi. Uzvišeni Allah rekao je: "I obožavaj svoga Gospodara sve dok ti ne dođe smrt!" (Prijevod značenja El-Hidžr, 99) Također je rekao: "O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani!" (Prijevod značenja Ali Imran, 103) A smrt je, draga moja braćo, veoma blizu.
Onaj koji misli da je ibadet potreban samo u mjesecu ramazanu, a da se može ostaviti poslije ramazana, taj ima loše mišljenje o Allahu, taj nije spoznao Allaha kako treba. Ne obožava Ga osim u ramazanu, ne strahuje od Njega osim u ramazanu, ne nada Mu se osim u ramazanu! Ovakav insan nakon ramazana prekida vezu s Uzvišenim Allahom iako bez Njega ne može ni koliko je jedan treptaj oka. Stoga takav nema nikakve koristi od svoga ramazana. Koristi od ramazana imaju samo sljedbenici imana koji su postojani u Allahovoj vjeri u svakom vremenu, oni koji znaju da je Gospodar svih mjeseci Allah jedan jedini, Onaj koji nadgleda i njih i njihova djela u svakom mjesecu, naprotiv u svakom djeliću vremena.
Nažalost, neznanje kod pojedinih koji se pripisuju islamu toliko je da smatraju da ukoliko klanjaju džumu da im je ona dovoljna za sav ibadet tokom cijele sedmice, pa ostavljaju tokom sedmice propisane dnevne namaze. Pojedini smatraju da im je ibadet u mjesecu ramazanu dovoljan za cijelu godinu, pa nakon što jedan mjesec kako-tako provedu u namazu, ostavljaju namaze u ostalih jedanaest mjeseci. Braćo muslimani, nakon velikog širka nema opasnijeg grijeha od ostavljanja pet dnevnih namaza. Stoga se muslimani koji ostavljaju obavljanje namaza i drugih propisanih djela moraju poučiti i odlučno se prihvati svoje vjere, moraju se Uzvišenom Allahu iskreno pokajati za svoje grijehe, svoju nemarnost i nepokornost.
O vjernici muslimani, nastavite sa činjenjem dobrih djela i nakon mjeseca ramazana. Jedan od znakova primanja dobrih djela u ramazanu jeste i ustrajnost u činjenju dobrih djela i nakon mjeseca ramazana. Mjesec ramazan nije ništa drugo do podstrek da se više približimo Allahu, da Mu se iskreno pokajemo, povećamo svoj ibadet i dobra djela, a prestanak činjenja dobrih djela i obožavanja Allaha, subhanehu ve te'ala, nastupa u smrtnom času, ne prolaskom ramazana. Jedan od znakova primljene tevbe, primljenog pokajanja u ramazanu jeste i da čovjek bude bolji nakon ramazana, dok je jedan od znakova odbijanja i djela i tevbe i jedan od znakova poniženja da stanje čovjeka nakon ramazana bude gore od njegova stanja prije ramazana.
Stoga vodite računa o sebi, pogledajte u svoje stanje nakon mjeseca ramazana! Znajte da su vrata pokajanja stalno otvorena u ramazanu i u svakom vremenu. Stoga, onaj koji je u ramazanu propustio priliku da se pokaje, neka ne gubi nadu u Allahovu milost. Naprotiv, neka požuri s pokajanjem u ma kojem se vremenu nalazio. Uistinu, Allah prima pokajanje svih onih koji Mu se iskreno pokaju, oprašta grijehe svima onima koji od Njega oprosta zatraže i vrate Mu se! Svevišnji Allah rekao je: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati'." (Prijevod značenja Ez-Zumer, 53-55)
Čuvajte dobra djela koja ste postigli u ramazanu! Ne upropaštavajte ih povratkom u griješenje i loša djela, pa da time porušite ono što ste sagradili, uništite što ste ostvarili, jer, uistinu, loša djela, kada se nagomilaju, upropaste čovjeka, prevagnu nad njegovim dobrim djelima, a onaj čija loša djela prevagnu, takav će biti sigurni stradalnik.