Menu

Zanimljivosti - broj 38

Tema ZanimljivostiČitanje 10 minuta
KAKO NASTAJE GRAD
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid." (En-Nur, 43)
Značenje ajeta: "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake'', tj. Allah razgoni i tjera oblake sa blagošću i lahkoćom, ''i onda ih spaja'', spaja jedne sa drugima, ''i jedne nad drugima gomila'', tj. nagomilane jedne izad drugih, ''pa ti vidiš kišu kako iz njih pada'', tj. vidiš kišu kako iz njih izlazi – pada, ''On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad'', iz veliki dijelova oblaka koji po veličini nalikuju brdima.
Naučna činjenica: U novije vrijeme naučnici došli su do neobičnih otkrića u vezi sa nastajanjem grada u oblacima. Naime, zapazili su da prvo dolazi do formiranja oblaka koje goni vjetar sve dok se ne susretnu sa drugim oblacima i na taj se način gomilaju oblaci jedni iznad drugih pod djelovanjem određenih zračnih struja sve dok se ne formiraju kumulasti oblaci. Nakon što se kumulasti oblaci uzdignu nekoliko kilometara, sitne kuglice grada počinju da se formiraju. Zatim, usljed djelovanja zračnih struja, grad počinje padati na zemlju, međutim određena količina ostaje u oblacima ili se istopi prije nego što dođe do zemlje. Također, naučnici kažu da grad dolazi zajedno sa bljeskom munje.
Iz prethodno iznesenog može se zaključiti da se savremena nauka podudara sa Kur'anom oko pitanja nastajanja grada i uloge vjetrova u formiranju kumulastih oblaka, i da se munja formira u oblacima u kojima se nalaze kuglice grada. Također, naučnici su zaključili da se grad formira isključivo u visokim kumulastim oblacima, kao što na to upućuju riječi Allaha: "On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad".
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu)
KRAJ SUNCA
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "Kada Sunce sjaj izgubi." (Et-Tekvir, 10)
Značenje ajeta: "Navedeni ajet govori o svemirskoj činjenici i to o kraju Sunca. Naime, Suncu, koje je danas blistavo i sjajno, doći će dan kada će izgubiti sjaj, kada će se istrošiti njegovo gorivo, i kada će nestati kao što nestaju sva druga stvorenja u svemiru i tada će ostati samo Uzvišeni Allah.
Naučna činjenica: Nakon velike tehnološke evulucije u astronomiji, naučnici su zaključili da sunčevo gorivo izgara u prosjeku četiri miliona tona u svakoj sekundi, što znači da će se vremenom potrošiti njegovo gorivo i pretvorit će se u zvijezdu koju naučnici nazivaju "crveni gorostas", a potom će se skupiti i pretvoriti u zvijezdu koju naučnici nazivaju "bijeli patuljak", a potom će se postepeno gasiti sve dok u potpunosti ne izgubi svoju svjetlost.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju I'džaza u Kur'anu i Sunnetu)
ZEMLJA JE OKRUGLOG OBLIKA
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On noću zavija dan i danom zavija noć, On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On je Silni, On mnogo prašta!" (Ez-Zumer, 5)
Značenje ajeta: Uzvišeni Allah u spomenutom ajetu govori o Svojim neizmjernim blagodatima. Obavještava nas o Svome stvaranju nebesa i Zemlje i da On noću zavija dan i da danom zavija noć. Termin "zavija" znači zaobliti (zaokružiti). Otuda se za nebesku sferu kaže da je okruglog (sferičnog) oblika. Iz ovoga se može izvući važan naučni znak i to da se noć i dan kreću sferičnom putanjom.
Naučna činjenica: Spoznaja da je Zemlja okrugloga oblika postala je jedna od činjenica u koje niko ne sumnja. Na ovu naučnu činjenicu ukazuju satelitski snimci Zemlje načinjeni iz spoljne (vanjske) atmosfere. 1968. godine načinjena je prvi satelitski snimak Zemlje uz pomoć svemirske letjelice Apolo. Poslije toga načinjeno je na hiljade snimaka Zemlje i svi su pokazali Zemlju kao loptu koja plovi u gustoj tami. Iz prethodnog ajeta, naročito iz dijela "On noću zavija dan i danom zavija noć" postalo nam je jasno da postoji sferični sistem naizmjeničnog kretanja noći i dana, što je moguće samo zbog Zemljinog okruglog oblika, kako su naučnici zaključili na osnovu satelitskih snimaka.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu)
UŠĆE RIJEKE
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.'' (Furkan, 53)
Naučnici su izučavali pojas ušća – ulijevanja rijeke u more – i saznali su da ovaj pojas karakterizira niz specifičnosti. On je sredina u slanosti i gustoći, a na njegova dva kraja se nalazi pitka rijeka. Posmatrano sa ekološke strane, ovaj je pojas vrlo osjetljiv jer odvaja more od rijeke, sprečavajući na taj način miješanje slane vode sa pitkom i uništavanje rijeka. Iz prethodno spomenute naučne činjenice, jasno se zaključuje da je ovaj pojas razdvajanja između slatke rijeke i slanoga mora vrlo važan, i da se izdvaja sa specifičnostima sa kojima se razlikuje od oba "mora", tj. dvije vodene površine (slatke i slane). Također, naučnici su u ovom prostoru otkrili specifična stvorenja, koja žive isključivo u ovom pojasu tj. u ušću rijeka u more, kao što su pojedine vrste riba. Stoga, kada nas Kur'an podsjeća na blagodat "pregrade" i "nevidljive brane", tj. prostora zaštićenog od preliva mora, onda bismo trebali da zahvalimo na toj blagodati.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu) 

MUNJA
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće – i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (R'ad, 12-13); "I jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju" (Er-Rum, 24).
Značenje ajeta: Ovi plemeniti kur'anski ajeti govore o munji – oružju sa dvije oštrice. Naime, munja nagovještava dolazak kiše, a u isto vrijeme može da uništi ljudska dobra i da ubije ljude. Kur'anski komentatori kažu da grom uvijek uništava i biva strašan, jer dolazi iznenada i pogađa sve što mu se nađe na putu.
Naučna činjenica: Nakon dugog izučavanja munje, naučnici su otkrili da je oblak uvijek naelektrisan, odnosno da se na njegovom donjem dijelu nalazi elektronegativan naboj, a na gornjem dijelu elektropozitivan naboj, dok je zemlja u većini slučajeva elektropozitivnog naboja. Kada se prethodnica negativnog naboja dovoljno približi, pozitivni naboj sa zemlje krene tim putem prema oblaku. U trenutku spajanja suprotnih naboja – što se odvija velikom brzinom koja dostiže više od sto hiljada kilometara u jednoj sekundi – nastaje munja. U većini slučajeva, munja udara iz teških olujnih oblaka kumulonimbusa, kao što kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "...i On stvara teške oblake". Također, iz konteksta ajeta primjećuje se da se govori o nastajanju munje i povezanosti njenog nastajanja sa padanjem obilne kiše: "...i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina". Na početku spomenuti ajet jasno upućuje i govori o povezanosti između munje i visokih teških oblaka: "On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake", što je, kako vidimo, i naučno dokazano u novije doba.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu)
KRETANJE ZEMLJE
Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da hoće, ostavio bi je da miruje – i kako smo uredili da na nju Sunce utječe, a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo." (Furkan, 45-46)
Značenje ajeta: Uzvišeni Allah u ovome ajetu govori o kretanju sjene na Zemlji i ukazuje na činjenicu da je Sunce učinio dokazom za to kretanje. Dakle, govori nam o sjenci i njezinoj rasprostranjenosti koja nastaje zbog kretanja Zemlje u odnosu na Sunce. Naravno, govori nam o Suncu kao dokazu za ovo kretanje, a kao što je poznato, u astronomiji je dokaz za kretanje nečega ono na osnovu čega se poredi stvar koja se ne kreće. Naprimjer, kaže se da se određeno auto kreće brzinom od sto kilometara na sat u odnosu na nešto što se ne kreće i tako se sjena kreće slijedeći u tome kretanje Zemlje, dok Sunce u odnosu na Zemlju ostaje nepomično, jer Zemlja kruži oko Sunca.
Naučna činjenica: Spoznalo se da Zemlja nije nepomična, kao što se smatralo u prošlosti, već da se kreće oko svoje ose i oko Sunca. Shodno tome, kao rezultat ovih kretanja dužina sjene se mijenja bez prestanka slijedeći kretanje Zemlje oko svoje ose i oko Sunca.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur'anu i sunnetu)