Menu

Zanimljivosti - broj 103

Pripremio Muhamed Ćeman
Tema ZanimljivostiČitanje 5 minuta

Suptilna dimenzija početka procesa pozapadnjačenja muslimanskog društva

Muhamed Kutb ističe u svoj djelu Vakiuna el-muasir da su Englezi tokom kolonizacije Egipta -- poučeni negativnim francuskim iskustvom -- ostavili Al-Azhar da radi nesmetano, dok su pored njega gradili privatne škole u cilju pozapadnjačenja narednih generacija. Te škole imale su u svojim programima i islamski predmet kao i arapski jezik. Zamka je bila u rasporedu časova, jer su ti predmeti, islamska vjeronauka i arapski jezik, morali biti na kraju radnog dana ili pred sami vikend kada su djeca već sa mislima kod djeda i nene na selu ili u nekoj igri -- tako da učenici svoje osjećanje umora, iscrpljenost ili potrebe za bijegom, kasnije kroz život, uvijek dovedu u asocijaciju sa islamom. Uz to, za predavače tih ključnih predmeta birani su stari, neatraktivni ljudi koji su koristili metode forsiranja memorizacije materijala uz prijeteći prut. S druge strane, časovi engleskog jezika uvijek su bivali na početku radnog dana kada su učenici najodmorniji, uz izlaganje mladih i atraktivnih profesora koji su koristili zanimljive metode rada. Vremenom su učenici počeli zaključivati da je, u poređenju sa engleskim, arapski jezik nenaučan, težak i prevaziđen, te da je i sve što je napisano na tom jeziku takvo. I proces pozapadnjačenja bio je vješto pokrenut, a rezultate analizirajte..."

(Izvor: Edin Tule, Socio-psihološke dimenzije Kur'ana)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike