Menu

Životni uzor

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Braćo i sestre, vi koji ste roditelji i supružnici, vi koji ste ekonomisti, odgajatelji, nastavnici i profesori, činovnici i vođe država, ljekari i pacijenti, svima vama potreban je uzor i vrhovni autoritet, a za sve vas, bez obzira na različitost vašeg poziva, najbolji je uzor Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Osvrnimo se na najbolje ljude, na one koji su se najviše i najbolje ugledali na Muhammeda, alejhis-selam, i vidjet ćemo da im je Allah otvorio sve riznice dunjaluka, da su bili najuspješniji ljudi u historiji ljudskog roda, a pored toga i najbolji vjernici, te vlasnici najboljih džennetskih bašči. Nisu li to, moj brate i sestro, ashabi – drugovi Allahovog Poslanika, alejhis-selam? Nisu li, slijedeći njega, postali najbolji ljudi čovječanstva? Kaže Muhammed, sallalllahu alejhi ve sellem: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim oni poslije njih, a zatim oni poslije njih!” (Sahihul-Buhari, Poglavlje o ashabima, br. 3451)


Svakome čovjeku, a posebno muslimanu, potreban je nekoga na koga će se ugledati. Naravno, osoba na koju se ugleda nesumnjivo mora biti učenija, moralnija, iskrenija... od osobe koja se ugleda. Pored toga, svaki musliman mora težiti boljitku u svakom segmentu svoga života, a da bi u tome uspio, neminovno je da upozna čovjeka koji je upotpunio svoj moral i koji je najbolji čovjek od Adema, alejhis-selam, pa do Sudnjega dana. Naravno, to nije niko drugi nego naš plemeniti poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Obraćajući se Svome miljeniku, Allah, tebareke ve teala, kaže: “I, zaista si ti (Muhammede) najljepše ćudi.” (Prijevod značenja El-Kalem, 4.) Gospodar svih svjetova, Allah Uzvišeni, dao je nekim stvarima prednost u odnosu na druge stvari, te ih učinio boljim, savršenijim, svetijim i uzdigao je spomen na njih više nego na druge stvari, a isti takav slučaj je i sa Njegovim stvorenjima. Tako je, subhanehu ve te'ala, Džibrila uzdigao nad drugim melekima, Mekku nad drugim mjestima na Zemlji, Kur’an nad drugim knjigama, ramazan nad drugim mjesecima, petak nad drugim danima u sedmici, Noć kadr nad drugim noćima, a poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, uzdigao je nad drugim poslanicima, nad svim drugim ljudima i konačno, nad svim drugim stvorenjima. Otuda je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje Allahovo, tebareke ve teala, stvorenje! Nakon što smo spoznali ovu činjenicu, svako razmišljanje i svaki odabir našeg uzora treba da prestane, jer je tvoj i moj jedini izbor uzora – plemeniti poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje i najbolji Allahov poslanik! Allah je njime zapečatio poslanstvo poslavši ga i Arapima i nearapima, napose, čitavom čovječanstvu, svim ljudima i svim džinnima. Imam Šafija, rahimehullahu te'ala, kaže: “Da je Allah ljudima i džinnima objavio samo suru El-Asr, bila bi im dovoljna.”

Da bismo se ugledali na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neminovno je da upoznamo njegov život, postupke i riječi. Potrebno je znati šta je govorio, kako je postupao i kako se ponašao u različitim životnim segmentima. Allah Svevišnji posvjedočio je Muhammedu izuzetan moral ili izuzetnu ćud, kao što smo naveli u spomenutom ajetu, pa ko onda može biti ponosniji i radosniji od tebe, moj brate i moja sestro, kao sljedbenika tog najboljeg bića? Dužni smo svakodnevno iščitavati tekstove Kur’ana i hadisa, te historiju islama, kako bismo što bolje upoznali Poslanika, alejhis-selam, i kako bismo ga što dosljednije slijedili i oponašali. Kaže Uzvišeni Gospodar, Allah, tebareke ve te'ala: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.) Međutim, Allahov Poslanik će nam biti uzor tek onda kada ga upoznamo. Da li znamo šta je radio, kako se ophodio prema drugima, kako je govorio, smijao se, jeo i pio, kako je sjedio i hodao, kako se šalio, kako je izgledao, kakav je bio kao muž, kao roditelj, kao vođa države? Zapitajmo se, braćo i sestre, da li mi, zaista, poznajemo našeg uzora i našeg najvećeg autoriteta, poslanika Muhammeda, sallavatullahi ve selamuhu alejhi?! Braćo i sestre, vi koji ste roditelji i supružnici, vi koji ste ekonomisti, odgajatelji, nastavnici i profesori, činovnici i vođe država, ljekari i pacijenti, svima vama potreban je uzor i vrhovni autoritet, a za sve vas, bez obzira na različitost vašeg poziva, najbolji je uzor Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Osvrnimo se na najbolje ljude, na one koji su se najviše i najbolje ugledali na Muhammeda, alejhis-selam, i vidjet ćemo da im je Allah otvorio sve riznice dunjaluka, da su bili najuspješniji ljudi u historiji ljudskog roda, a pored toga i najbolji vjernici, te vlasnici najboljih džennetskih bašči. Nisu li to, moj brate i sestro, ashabi – drugovi Allahovog Poslanika, alejhis-selam? Nisu li, slijedeći njega, postali najbolji ljudi čovječanstva? Kaže Muhammed, sallalllahu alejhi ve sellem: “Najbolji ljudi su moja generacija, zatim oni poslije njih, a zatim oni poslije njih!” (Sahihul-Buhari, Poglavlje o ashabima, br. 3451) Naši učenjaci, Allah im se smilovao, kažu: “Nećeš imati problem a da nećeš naći da je i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao takav problem ili veći od njega, pa pogledaj kako se on, alejhis-selam, ponašao u takvim problemima!” Pogledajmo samo neka iskušenja kroz koja je prolazio Allahov Poslanik i miljenik i najbolji čovjek, salavatullahi ve selamuhu alejhi...

● Rodio se kao jetim! Njegov otac Abdullah umro je nekoliko mjeseci prije njegovog rođenja. Dakle, nikad nije vidio oca. Majka mu je preselila kada je imao samo šest godina. I pored toga, prije nego što je postao poslanik prozvan je u Mekki kao El-Emin (povjerljivi).

● Živio je kao siromah! Čuvao je ovce mekkanskih bogataša za sitnu korist i tako zarađivao za život.

● Napadan je, zbog pozivanja u Allahovu vjeru, od strane svojih najbližih! Njegov amidža Ebu Leheb proganjao ga je i mučio, zatim, jedan od njegovih najboljih prijatelja do tada, Ebu Sufjan, prezirao ga je, vrijeđao, mučio i sl.

● Za života je izgubio šestero od ukupno sedmero svoje djece! Prije njega preselile su njegove kćeri: Zejneb, Ummu Kulsum i Rukajja, te njegovi sinovi: El-Kasim, Abdullah i Ibrahim! Jedina od njegove djece koja ga je nadživjela jeste njegova kćerka Fatima, radijallahu anha.

Ko je od nas prošao sve ove nedaće i još mnoge pored njih? Ko je od nas prošao mučenja, izrugivanja, provociranja, utjerivanje u laž, ko je od nas protjeran, zatvaran, mučen? Kome od nas se desilo da mu neko nogom stane na vrat ili na njega istrese smrdljivu utrobu deve? Malo ko je doživio sva ova poniženja i nedaće! Međutim, pogledajmo kako je to sve podnio i kako se u svemu tome ponašao naš plemeniti Poslanik, salavatu rabbi ve selamuhu alejhi! Zato, dragi moj brate i cijenjena sestro, čitanjem i izučavanjem sire – životopisa Muhammeda, alejhis-selam, ti učiš kako da živiš, kako da se ponašaš, kako da opstaješ na ovom svijetu kao musliman i uz sve to kako da dospiješ do konačnog cilja – Dženneta! Zaista, govor o životu poslanika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, diže moral vjernika, osvježava i oplemenjuje duše, čini te da živiš život onako kako ga je on, alejhis-selam, živio, a to je onaj život kakav Allah voli i s kakvim je On Uzvišeni zadovoljan. To je život koji te uzdiže i na dunjaluku i na ahiretu, a nikako život koji te ponižava! Budeš li živio ugledajući se na život Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, živjet ćeš životom smirenosti, iskrenosti, sreće, imana, istine i časnog poziva u Allahovu uzvišenu vjeru! Zaista je takav bio život Muhammeda, salavatullahi ve selamuhu alejhi! Naposljetku, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata i izbriše mu deset grijeha i uzdigne ga za deset stepeni!” (Sunen En-Nesai, 1297, hadis sahih; vidjeti: Sahihu Džami'a od Albanija, br. hadisa 6359)

Sallallahu alejhi ve sellem!!!