Menu

Zanimljivosti - broj 44

Tema ZanimljivostiČitanje 11 minuta

Blagodati zemzem vode

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Najbolja voda na Zemlji je zemzem-voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti” (Taberani u svojoj knjizi Kebir, a Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Džami'a, br. 3322,Albani); "Zemzem-voda je za ono za što se pije." (Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami'a, br. 5502, Albani).


Davna istraživanja pakistanskih naučnika i novija istraživanja Instituta za hadždž u Mekki potvrdila su da zemzem-voda ima specifične i čudne sastojke i da se razlikuje od drugih voda. Predsjednik instituta za hadždž potvrdio je da je zemzem-voda sve više izvirala kako su pokušavali da je iscrpaju u svrhu postavljanja temelja za proširenje Harema, tako da su morali postaviti tri pumpe za crpljenje vode. Tom prilikom uzet je uzorak vode na samom mjestu izviranja kako bi se utvrdilo postojanje virusa u vodi. Analiza je pokazala da u zemzemu nema nijednog virusa i da je voda u potpunosti čista, što upućuje na činjenicu da se moguće zagađenje dešava prilikom korištenja posuda i cijevi, tj. zagađenje dolazi od drugih stvari, a ne iz samoga zemzema. Isto tako jedna od specifičnosti Zemzema jeste da ga ima uvijek, tj. uvijek je izvirao, od vremena Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sve do današnjega dana. Brojni su primjeri onih koji su se izliječili pijući zemzem:

● Stariji čovjek iz Jemena imao je slab vid, čak štaviše, došao je do stepena da je izgubio vid. Volio je da puno čita Kur'an i to iz maloga mushafa koji je uvijek nosio. Ali kako da čita oslabljenog vida? Čuo je da je zemzem lijek i došao je i pio ga. Potom je uzeo mali mushaf iz džepa, otvorio ga i čitao iz njega. Kako to kada nije mogao da čita iz većih mushafa? Rekao je stari čovjek: ''To je došlo poslije moga pijenja zemzema.“

● Jedna muslimanka dugo je imala oboljelo lijevo oko, što je rezultiralo migrenom koja nije prestajala ni danju ni noću, niti su pomagali lijekovi za ublažavanje bolova. U potpunosti je izgubila vid na tom oku. Posjetila je jednoga od najboljih oftalmologa koji joj je rekao da se migrena ne može ukloniti osim davanjem injekcije koja će ukloniti i migrenu, ali i izazvati potpuni gubitak vida na to oko. Spomenuta muslimanka nije gubila nadu u Allahovu milost i lijek, i odlučila je da obavi 'umru i zatraži lijek u Allahovoj kući. U toku obavljanja 'umre oprala je oboljelo oko sa zemzemom i vratila se u hotel. Po povratku iznenadila se vidjevši da je oboljelo oko u potpunosti zdravo i da ne postoji nikakvih tragova oboljenja. Doktor koji ju je liječio saznao je za to i tada je glasno rekao: "Allahu ekber – Allah je najveći."

● Prije nekoliko godina doktor Faruk Anter obolio je od kamenca u mokraćovodu. Doktori su konstatirali da je nemoguće izvaditi kamence bez operacije. Bolesnik je dva puta odgađao operaciju, a potom je odlučio da obavi 'umru i molio je Uzvišenoga Allaha da ga izliječi. Doktor Faruk obavio je 'umru i pio je zemzem. Prije nego što je izašao iz Harema osjetio je da ga nešto probada u mokraćovodu. Požurio je u nužnik i vidio je da izlaze veliki kamenci. Zahvaljujući Uzvišenom Allahu izliječen je bez operacije.

(Izvor: Naučni idžaz u Kur'anu i sunnetu: eajaz.com, Muhammed Kamil Abdusamed i Abdul-Medžid Zindani)

ČISTA VODA

Uzvišeni Allah je rekao: "I Mi s neba čistu vodu spuštamo." (Prijevod značenja Furkan, 48) Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Zaista čistu vodu ne može ništa uprljati (učiniti nečistom)." (Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami'a Albani br. hadisa 1925) Uzvišeni Allah rekao je: ''Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati (ne pohranjujte je i ne čuvate).“ (Prijevod značenja Hidžr, 22) Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, komentirajući Allahove riječi: "Vi time ne možete raspolagati (ne pohranjujte je i ne čuvate)", rekao je: "Tj. vi je ne čuvate, naprotiv, Mi smo je spustili i čuvamo je vama i činimo je izvorima na Zemlji i kada bismo htjeli, udaljili bismo je." Danas naučnici otkrivaju da se pohranjivanjem ispod zemlje voda ustvari čisti i sterilizira. Kako voda na površini zemlje u često bude zagađena različitim sićušnim bacilima koji prouzrokuju različite bolesti kod ljudi, naučnici su još prije nekoliko stoljeća pokušali da prečišćavaju vodu različitim sredstvima za čišćenje vode. Izgrađene su različite stanice za prečišćavanje vode u koje su ugrađeni filteri za pročišćavanje i destilaciju. Međutim, najmodernija metoda pročišćavanja vode, koliko god bila zagađena, jeste stavljanje ispod zemlje. Metodu višemjesečnog pohranjivanja vode u podzemne slojeve ispod površine zemlje izumio je doktor Sajmun Tuz. Ova metoda pročišćavanja zagađene vode je jednostavna i jeftina i garant za ubijanje svih štetnih sićušnih stvorenja koja predstavljaju opasnost za čovjeka, kao što je paraliza djece, proljev i druge opasne virusne bolesti. Ova metoda se smatra jednom od prirodnih metoda pročišćavanja vode (''geopurification''), jer je Uzvišeni Allah odredio da zemlja izvlači i upija iz vode sve vrste virusa, ulja, masnih materija, prljavštine i drugih zagađivača. Ova zadivljujuća metoda ostavila je naučnike u nedoumici. Doktor Sajmun je rekao: "Mi znamo da se zagađenje ukloni, ali ne znamo na koji način." Pojedini naučnici su u novije vrijeme postavili pitanje: ''Ukoliko voda čisti sve, pa kako možemo očistiti vodu od prljavština koje se nalaze u njoj?“ Nakon dugih istraživanja, u vodi su pronađene sterilne materije koje ubijaju bacile, što znači da je Uzvišeni Allah stvorio spomenutu materiju koju učenjaci nazivaju antibioticima. Ova zemlja je izvrsno i besplatno sredstvo za pročišćavanje vode koju pijemo: "I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Prijevod značenja Džasije, 13) Učenjaci su rekli da bi se bez ovih zemljinih specifičnosti voda pokvarila i zemlja ne bi mogla služiti kao rezervar za vodu, a mi nikada ne bismo mogli piti ovu čistu vodu. Zar nije ovo nije potvrdio uzvišeni Kur'an: "A iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati (ne pohranjujte je i ne čuvate)."

(Izvor: Abdul-Daim Kuhejl, kaheel7.com)

UMJETNOST KAMUFLAŽE KOD VILINOG KONJICA

Naučni časopis "Nature" prenio je da se mužjaci vilinog konjica ističu u umjetnosti kamuflaže u toku svoga kretanja. Jedan univerzitetski profesor tvrdi da se ova komplicirana metoda primjenjuje od strane najstarijeg grabežljivca koji je u stanju da leti. Spomenuti grabežljivac vara mrežicu oka žrtve, tako da žrtva vidi svoga lovca da stoji iako on juri velikom brzinom kako bi ga uhvatio. Vilin konjic karakterizira nadnaravni dizajn krila i tijela koji mu daju veliku slobodu za manevar, let i kretanje tačno određenim pravcem, što mu omogućava kontrolu plijena i obrušavanje na njega.
Vilin konjic kamuflažu u kretanju postiže sa izmjenom svoga mjesta, tako da uvijek zauzima isto mjesto u mrežnjači oka žrtve koje ga čini statičnim (nepokretnim) dok se on ustvari kreće. Naučnjaci tvrde da je ova metoda vrlo čudna u tome što zahtijeva vrlo složene procese! Vilin konjic se vrlo brzo i komplicirano, i za svoju žrtvu nevidljivo, kreće i potom se obrušava na plijen. Jedan naučni tim koristio je savremene instrumente, koji mogu da zabilježe položaj bilo kojega objekta u trodimenzionalnom obliku, kako bi snimili pokrete vilinog konjica. Nakon dugog proučavanja, otkrili su da ovaj insekt ima "pametne" planove koji su u mogućnosti da koordiniraju kretanje krila i položaj tijela tokom leta na taj način da plijen misli da je vilin konjic nepokretan i da neće napasti!

Bez ove pametne taktike u maskiranju i skrivanju, ovaj insekt ne bi mogao da lovi manje insekte i uginuo bi od gladi, ali Uzvišeni Allah nije zaboravio nijedno Svoje stvorenje. Omogućio im je puteve za život i njegovo održavanje. Strategija vilinog konjica sadrži preciznu kontrolu leta i definiranje lokacija. Naučnici kažu da je njegov mozak vrlo mali u odnosu na veličinu računarskih operacija koje imaju za cilj da ga prikažu nepokretnim u oku plijena, dok se on kreće velikom brzinom u tri smjera. Ovi inteligentni insekti imaju vrlo velike oči koje pokrivaju veći dio glave, i da nije ovoga izuzetnog ''dizajna'', ne bi bili u mogućnosti da osiguraju svoju opskrbu kao i opskrbu svog potomstva i izumrli bi prije nekoliko miliona godina! U većini izuma, ljude je inspirirao svijetom prirode. Izum aviona u stvarnosti je samo simulacija leta ptica, a izum vojnog aviona nije ništa do simulacija insekata. Međutim, ovaj insekt radi sa mnogo većom učinkovitošću od najnovijih aviona koji su do sada izumljeni! Naučnici kažu da još nisu sigurni u kakvoću izvršavanja kamuflaže (prikrivanja) od strane vilinog konjica. Naravno, on ne može sam da nauči te tehnike ili pak putem posmatranja, naprotiv postoji inteligentan program u genima unutar ćelija njegovog tijela koji mu daje instrukcije kako da to učini. Razmislite o ovom prekrasnom i složenom dizajnu krila vilinog konjica. Zaista je to velika preciznost koju ljudi ne mogu oponašati.

Zar nas ovakve pojave ne navode na razmišljanje o Allahovim stvorenjima? Zar nas ovi insekti ne navode na spoznaju slabosti našeg znanja i sposobnosti spram njih? Zar ne možemo uvidjeti dokaze o uzvišenosti Svemogućeg Stvoritelja i Njegove sposobnosti u Njegovim stvorenjima? Zaista je slavljen Allah!

Nažalost, postoje i oni koji, nakon svih ovih dokaza, i dalje tvrde da je ovaj insekt nastao slučajno i slučajno se sam i naučio i slučajno se razvijao. Oni zaboravljaju da je Svemogući Allah rekao u prijevodu značenja ajeta: ''...ili, zar oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično?' Reci: 'Allah je Stvoritelj svega i On je Jedini i Svemoćni." (Prijevod značenja R'ad, 16) Zato ne možemo reći ništa drugo osim ono što je rekao Allah: "To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili? Ništa! Mnogobošci su u pravoj zabludi." (Prijevod značenja Lukman, 11)

(Izvor: kaheel7.com)