Menu

Izmirimo se i popravimo svoje odnose

Tema AhlakČitanje 9 minuta
Nema sumnje da su loši odnosi, zavada i razilaženje najopasnije šejtansko oružje i njemu najdraže. Loši odnosi i svađe rezultiraju udaljavanjem nakon bliskosti, razilaženjem nakon jedinstva, neprijateljstvom nakon prijateljstva i bratstva; i nerijetko čak i sukobom dviju zavađenih strana, kaljanjem muslimanske časti ili prosipanjem muslimanske krvi.
Do razilaženja nekada dolazi prirodno zbog same različitosti među ljudima, njihovih različitih sklonosti i pogleda, a nekada je uzrokovano vanjskim faktorima od kojih su najčešći sihirbazi ili njihovi dvojnici nemmami – oni koji prenose vijesti od jednih do drugih kako bi ih zavadili.

Islam priznaje da razilaženje postoji, međutim, ne dopušta da razilaženje poprimi velike razmjere, da rezultira svađom, lošim odnosima i udaljavanjem. Islam podstiče na popravljanje loših odnosa i pomirenje zavađenih.

Popravljanjem loših odnosa, izmirivanjem zavađenih muslimana postiže se čvrsto islamsko bratstvo, jedinstvo muslimana, muslimani se okupljaju i potpomažu: snažni pomaže slabog, imućni siromašnog, ugledni potlačenog, učeni neukog...

Popravljanjem loših odnosa dolazi do zbližavanja srca, razumijevanja, ljubavi i prijateljstva, smanjivanja i odbacivanja razilaženja i cijepanja, a time i zatvaranja vrata neprijatelju, ljudskom i džinskom.

Zbog svega ovoga Allah kaže: “U popravljanju je svako dobro” (En-Nisa, 128) i

Njemu nema dražih koraka od koraka koji se prave da bi se izmirila dva zavađena muslimana!

Zbog svega ovoga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije izgradnje islamske države pobratimio je muhadžire i ensarije!

Zbog svega ovoga islam kroz Kur’an i sunnet mnogo podstiče na popravljanje odnosa i pojašnjava pogubnost loših odnosa.

Svjedoci smo da i mi često dođemo u situaciju kada se naruše naši odnosi, da postoji mnogo zavađenih muslimana, pa hoćemo li se izmirivati, koračati tim najboljim koracima, nalikovati muhadžirima i ensarijama, slušati Kur’an i sunnet, ili ćemo potpomagati neprijatelje islama i muslimana?! Da, neprijatelje islama, jer od loših odnosa i nejedinstva muslimana, nevjernici itekako imaju koristi! Samo oni i niko više!

Kur’an o popravljanju odnosa

Kur’an, kao i sunnet, podstiče i naređuje na popravljanje loših međumuslimanskih odnosa jer u lošim odnosima nema dobra za muslimane. Takva situacija koristi samo neprijateljima islama i muslimana.

Zato Uzvišeni Allah kaže: “Bojte se Allaha i popravljajte odnose među sobom!” (El-Enfal, 1)

Šta je značenje bogobojaznosti? Da plačemo i dan i noć i svoje oči iscrpimo od plača?! Da se ne dižemo s kožice?! Da tespih u ruci okrećemo?! Da oblačimo odjeću isposnika?! Ne družimo se s drugima?! Ne jedemo mnogo?! Je li to bogobojaznost?! Bogobojaznost je da činimo ono što je Allah naredio i ostavimo se onoga što je On zabranio. A jedna od tih naredbi jeste i naredba o popravljanju naših međusobnih odnosa koja je spomenuta odmah poslije bogobojaznosti.

O vrijednosti prakticiranja ove naredbe Uzvišeni Allah kaže: “A ako budete popravljali međusobne odnose i Allaha se bojali, pa doista je Allah Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv” (En-Nisa, 129), tj. ako se izmirite i popravite svoje međusobne odnose, u svemu tome bojeći se Allaha, pa Allah će vam prethodne grijehe, svađe i razmirice oprostiti, a u budućnosti će vam ukazati Svoju milost. Svima nama, bez imalo sumnje, potrebni su Allahov oprost i Njegova milost.

Na važnost izmirenja i popravljanja odnosa među ljudima ukazuje i činjenica da ako se osoba prilikom izmirenja posluži dosjetkom, dvosmislenim govorom i sličnim samo da bi popravila loše odnose, to joj se neće smatrati grijehom. Uzvišeni Allah kaže: “A onaj koji se plaši da je oporučilac (u oporuci) namjerno zastranio ili namjerno zgriješio, pa popravi odnos među nasljednicima tako što oporuku izmijeni, nema mu grijeha. Allah doista prašta i samilostan je.” (El-Bekara, 182)

Sunnet o izmirenju zavađenih muslimana

Slično Kur’anu, i sunnet govori o vrijednostima dobrih odnosa, odnosno o njihovoj izgradnji i štetnosti loših međumuslimanskih odnosa.

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar da vas ne obavijestim o onome što je bolje od posta, namaza i milostinje?!” Prisutni su odgovorili: “Svakako.” Rekao je: “Izmirenje zavađenih muslimana, jer je zavada brijač.” (Ebu Davud, 4919, i Tirmizi, 2509. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim) U jednoj verziji ovog hadisa navodi se dodatak: “To je brijač koji ne brije kosu, već brije vjeru.” (Tirmizi, 2510. Albani ga je ocijenio dobrim)

Također, u hadisu se kaže: “Nijedno čovjekovo djelo nije bolje od klanjanja namaza, izmirivanja zavađenih i lijepog ponašanja.” (Albani, Sahiha, 1448)

O opasnosti zavade i loših odnosa najbolje nam govori hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Džennetska se vrata otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom, pa se oprašta svakom robu koji Allahu ne pripisuje druga, osim dvojici koji su u neprijateljstvu i svađi. Kaže se: ‘Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire! Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire! Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire!’” (Muslim, 2565.)

Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se njihov namaz ne diže iznad njihovih glava više od pedlja: čovjeku koji predvodi narod, a oni ga mrze, ženi koja zanoći, a njen muž je srdit na nju, i dvojici braće koja su u sukobu.” (Ibn Hibban, Taberani, Dejlemi i drugi. Busiri u djelu Misbahuz-zudždže, 1/330, kaže: “Lanac prenosilaca hadisa je vjerodostojan i prenosioci su povjerljivi.”)

Ako nam prethodno navedeno nije dovoljno da podvučemo crtu i zaustavimo i prekinemo svoje svađe, razmirice i razilaženja, pročitajmo i ovaj hadis. Fedala b. Ubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko izbjegava svoga brata više od tri dana, on će biti u Vatri, osim da ga Allah počasti Svojom plemenitošću.” (Hejsemi, Medžmea, 8/67, kaže: “Bilježe ga Taberani i njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.”)

Kao ni Kur’an, ni sunnet ne ubraja u grijeh ukoliko bi čovjek posegnuo za određenim riječima, malo preuveličao situaciju, a sve to samo u cilju izmirivanja zavađenih. Ummu Kulsum bint Ukba b. Ebu Muajt, radijallahu anha, jedna od prvih muhadžirki koje su dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, čula ga je kako kaže: “Nije lažljivac onaj koji popravlja stanje među ljudima, koji govori dobro i prenosi dobro.” (Buhari, 2692, i Muslim, 2603)

Da ukratko rezimiramo nakon spomenutih šerijatskih tekstova:

1. Onaj koji bude popravljao međusobne odnose, taj dokazuje da se boji Allaha.

2. Takvome se obećavaju Allahov oprost i Njegova milost.

3. On čini djelo bolje od dobrovoljnog namaza, posta i sadake.

4. Onaj koji nastavi živjeti u zavadi s bratom muslimanom, sam je odabrao da mu se njegova dobra djela ne prime kod Allaha, a među tim djelima je i namaz, a dobro nam je poznata važnost i vrijednost namaza.

5. Onaj koji neće da se pomiri sa svojim bratom, pruži mu ruku i pređe preko razmirice, takav se izlaže kazni u Džehennemu na drugom svijetu, a zna li takav da njegovo tijelo nije u mogućnosti da izdrži džehennemsku kaznu?

6. Pridodajmo još ovome i to da je popravljanje loših odnosa i izmirivanje zavađenih muslimana štit od nifaka – licemjerstva. Uzvišeni Allah u Kur’anu spominje brojne osobine licemjera, a jedna od njih jeste da oni čine nered na Zemlji iako tvrde da oni samo uspostavljaju red i popravljaju stanje na Zemlji. Kaže Uzvišeni Allah: “A kada im se kaže: ‘Ne činite nered na Zemlji’, oni kažu: ‘Mi uistinu, samo popravljamo.’ Naprotiv, oni doista čine nered, ali to ne osjećaju.” (El-Bekara, 11–12)

Nasuprot licemjerima su istinski vjernici koji doista popravljaju stanje i riječima, i djelima i ubjeđenjem, ne izazivaju nered u vjeri niti među ljudima, sprovode ono što im nalaže Kur’an i sunnet. Uzvišeni Allah kaže: “Allah dobro zna ko čini nered, a ko popravlja.” (El-Bekara, 220)

Popravljanje loših odnosa među muslimanima i izmirivanje zavađenih dokaz je čistoće srca onoga koji to čini, dokaz njegovog imana jer drugima voli ono što voli i sebi, i prezire im ono što prezire i sebi, ulaže i žrtvuje svoje vrijeme, napor i imetak radi popravljanja stanja među muslimanima.

Zato, brate i sestro, budimo ljudi čistih srca, pređimo jedni drugima preko pogreški, ujedinimo svoj saf i međusobno se potpomažimo u dobročinstvu i bogobojaznosti, u pitanjima dunjaluka i ahireta.

Ako su pak naša srca otvrdnula na Allahove riječi i riječi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pogledajmo oko sebe i analizirajmo svoje stanje: dok se svi drugi izmiruju i ujedinjuju, muslimani se svađaju i razilaze. Nije teško izračunati kakav će biti rezultat takvog stanja za muslimane!