Menu

Životni put šejha Albanija – ispisan njegovom rukom (četvrti dio)

Tema Velikani ummetaČitanje 3 minute

Ovo je četvrti dio biografije šejha Albanija koja je nastala sakupljanjem šejhovih riječi koje je izrekao o sebi u raznim knjigama, spominjući mnogobrojne blagodati kojima ga je Allah obasuo.

Albanijevo naučno putovanje u Egipat

U kratkom vremenu koje sam proveo u Kairu i Aleksandriji imao sam mogućnost da u kontakt stupim samo sa malim brojem alima poput velikog islamskog pisca Muhibuddina el-Hatiba, profesora Muhammeda el-Gazalija, šejha Abdurrezzaka Afifija i šejha Abdulaziza er-Rašida.

Za vrijeme mog boravka u Kairu, uvijek kada bi mi se pružila prilika, navraćao bih u biblioteku Darul-kutubil-misrije radi proučavanja hadisa. To sam isto radio kad sam iz Kaira otišao u Aleksandriju u kojoj sam dolazio u biblioteku poznatu kao El-Mektebetul-beledijja – Gradska biblioteka. Okoristio sam se mnogim važnim i korisnim rukopisima i knjigama iz te dvije biblioteke. Svojom sam rukom iz druge biblioteke prepisao kraće djelo Ibn Hadžera el-Askelanija u kojem je on proučavao hadise koje je naveo hafiz Kazvini u djelu Mesabihus-sunna – Svjetiljke sunneta i koje je ocijenio kao lažne. (Savtul-areb tes’el)


(Jedan ministar za vakufe u jednoj od arapskih zemalja napisao je jednu skriptu, koja je objavljena nekoliko novina, među kojima i u listu Bejan, u kojoj se iznose razne optužbe protiv onih koji slijede prve ispravne generacije.) u skripti se nije zadržao samo na ovim optužbama, nego pored toga pripisuje i druge koje se vežu za moju ličnost, a koje su neistinije od onih prije njih. Tako se navodi: “…a njega predvodi osoba koja se zove Nasiruddin el-Albani.” To je laž i potvara, što može posvjedočiti svako ko me lično poznaje. Moja preokupiranost pisanjem i verifikacijom (pisanih djela) više od pola stoljeća sprečava me od navedenog vođstva, čak i ako bih ja tome naginjao, a kamoli što se to kosi s mojoj naučnom prirodom! (Ed-Daifa)

Rad na knjizi Miškatul-mesabih koja je štampana, ali treba ponovnu verifikaciju

Ocijenio sam hadis kao dobar (hasen) u komentaru koji sam napisao u Miškatu pod brojem 2251–2252. Ta pojašnjenja bila su napisana nabrzinu zbog kratkoće vremena. Tada nisam imao velike mogućnosti u istraživanju i verifikaciji hadisa koja bi mi pomogla prilikom recenzije i otklanjanja grešaka vezanih za one koji prenose hadise, mišljenja hadiskih imama o njima i o njihovim munker (slabim) hadisima. Molim Allaha da mi oprosti moje greške i ono što sam namjerno učinio, a sve je to od mene. (Ed-Daifa)

Nastavit će se...

Priredio: Asam Musa Hadi

Sa arapskog preveo: Munir Zahirović, prof.