Menu

Kako sačuvati ispravno islamsko vjerovanje

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 11 minuta

Islamsko vjerovanje (akida) srž je vjere islama, njegova osnova i temelj. U prošlom broju govorili smo o važnosti brige o islamskom vjerovanju, njegovoj nepromjenjivosti čak i u vremenima izazova. A najvažnije što će omogućiti čovjeku da sačuva ispravno islamsko vjerovanje jeste čvrsto se pridržavati Allahove knjige Kur'ana i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, istinski vjerujući u sve što je objavljeno u Kur'anu i sunnetu i da nije dozvoljeno ostaviti nijedan propis iz Allahove knjige Kur'ana i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je obaveza potvrđivati i prihvatati sve što je objavljeno u ova dva primarna izvora vjere.

U ovom tekstu donosimo nekoliko korisnih savjeta kako sačuvati ispravno islamsko vjerovanje.


Čvrsto uvjerenje da su Kur'an i sunnet izvor najpotpunijeg i najispravnijeg vjerovanja

Prve generacije muslimana bile su ubijeđene da Kur'an i sunnet sadrže najispravnije vjerovanje, čistu i blistavu istinu. U Kur'anu i sunnetu nema nikakvih manjkavosti, s bilo kojeg aspekta, i u njima je istina potpuno i jasno pojašnjena. Uzvišeni kaže: "Danas sam vam vjeru vašu usavršio...", tj.: i vjerovanje i ibadet (obredoslovlje) i moral i etiku; "...i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera" (El-Maida, 3). U Kur'anu i sunnetu pojašnjeno je sve što treba ljudima, u pogledu njihovog vjerovanja, ibadeta, međuljudskih odnosa, morala i etike. Štaviše, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Doista je svaki poslanik prije mene bio zadužen da uputi svoj narod na dobro i da ih upozori na zlo" (Muslim, 1844). Iz toga proizlazi da sljedbenici sunneta vjeruju potpunim vjerovanjem, da su ubijeđeni i zadovoljni kako im je njihova vjera, i u pogledu vjerovanja, ibadeta i morala i etike pojašnjena u Kur'anu i sunnetu. Da je cijela, potpuno pojašnjena u njima, u to vjeruju, i toga se drže i u skladu s tim postupaju. Ne trebaju ništa mimo Kur'ana i sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego su postojani na njihovim temeljima i uputama. Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, rekao je: "Doista je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio cijelu vjeru, i temelje i ogranke, i njenu nutrinu i vanjštinu, i znanjem i djelom. Ovo je temelj ispravnog razumijevanja svih temelja znanja i imana. I ko se više bude pridržavao ovog temelja, bit će preči i bliži istini, i znanjem i praksom" (Medžmuul-fetava, 19/155). To znači da se u potpunosti trebamo predati Kur'anu i sunnetu, u kojima je sve pojašnjeno: najsitniji detalji, precizirani propisi od toga kako obaviti nuždu, etika lijepog ponašanja pri tome, propisi čistoće, etika međuljudskih odnosa, i mnogi drugi propisi. Otuda je nemoguće da su precizirani ovakvi najsitniji detalji, a da ispravno vjerovanje ne bude detaljno i jasno pojašnjeno i precizirano. Imam Malik, rahimehullah, rekao je: "Nemoguće je da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je sve pojasnio svome ummetu, čak i kako da se čiste nakon nužde, nije pojasnio tevhid (vjerovanje)!" (Herevi, Zemmul-kelam, br. 210). U Kur'anu i sunnetu nalazi se svako dobro, uputa, istina i pravi put i u pogledu vjerovanja, ibadeta i morala i etike, tako da će ispravnost čovjekovog vjerovanja i ustrajnost na Pravom putu biti srazmjerna njegovom pridržavanju Kur'ana i sunneta. Kako je divno rekao imam Malik, rahimehullah: "Sunnet je Nuhova lađa: ko se u nju ukrca, spašen je, a ko se ne ukrca, upropašten je!" (Hatib el-Bagdadi, Tarihul-Bagdad, 7/336)

Kur'an i sunnet -- rješenje za razilaženja

Sljedbenici sunneta prilikom svakog razilaženja i nedoumica ne vraćaju se ničemu drugom do Allahovoj knjizi Kur'anu i sunnetu Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer su čvrsto uvjereni u to da se bilo kakvo razilaženje ili nedoumice mogu razriješiti i otkloniti samo vraćanjem Kur'anu i sunnetu. Uzvišeni Allah kaže: "A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i Posljednji dan. To je bolje i posljedice su ljepše" (En-Nisa, 59). To je jedan od temelja za ispravno razumijevanje vjere i na tome se duše smiruju. Ko bude tako postupao prilikom razilaženja ili nedoumica, neminovno će spoznati istinu i postojano će kročiti putem istine, i neće biti doveden u sumnju i poljuljan pred izazovima i zabludama. To je jedini ispravan način za rješavanje razilaženja i neslaganja, jer ljudska mišljenja se razlikuju, njihovi razumi su različiti, razumijevanja neke pojave obično udaljena, pa se jedino iskrenim i istinskim vraćanjem Kur'anu i sunnetu to može razriješiti, sa spremnošću da se prihvati sve što je objavljeno u Kur'anu i sunnetu. Na taj način čovjek će očuvati ispravno vjerovanje.

Ispravnost fitre -- prirodne, urođene vjere

Fitra -- od Allaha prirodno urođena vjera, instinkt i potreba za vjerovanjem u Allaha i Njegovu jednoću, priznavanje Njega kao jedinog istinskog Gospodara, to je urođeno u svakoj duši, te je svaka duša kao takva spremna da prihvati vjerovanje -- velika je blagodat od Allaha Uzvišenog, počast i dobrota koju nam je On ukazao. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svako novorođenče rađa se u fitri (prirodnoj, urođenoj vjeri), pa ga njegovi roditelji učine jevrejom ili kršćaninom ili vatropoklonikom" (Buhari, 1385). Stvoreni smo u fitri, i kod sljedbenika sunneta fitra je ispravna, Allah im je čuva od iskrivljivanja i mijenjanja, dok su ostali ljudi uprljali svoju fitru, iskrivili je, naravno, neko manje, a neko više.

U hadisi-kudsiju Allah Uzvišeni kaže: "Ja sam sve Svoje robove stvorio u islamu, potom su im došli šejtani i odvratili ih od njihove vjere" (Muslim, 2865). U plemenitom Kur'anu Allah, džellešanuhu, kaže: "Oni -- šejtani ljude će od Pravog puta odvraćati, a oni će misliti da su na Pravom putu" (Ez-Zuhruf, 37). Šejtan i njegova vojska odvraćaju ljude od Istine i navode ih da mijenjaju svoju fitru. Zato je važno truditi se očuvati fitru ispravnom. Rekao je Uzvišeni: "Ti upravi lice svoje vjeri iskreno; prirodnoj vjeri Allahovoj prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahovog stvaranja, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna" (Er-Rum, 30). Ispravnost fitre povezana je s ispravnošću i čistotom izvora, pa ako se fitra bude čuvala crpeći upute iz Allahove knjige Kur'ana i sunneta Njegovog Poslanika, onda će ostati nepromijenjena, sačuvana od prljavih strasti i zabluda, sumnji koje narušavaju i kvare ispravno vjerovanje, i neispravnih ubjeđenja i mišljenja.

Zdrav i ispravan razum

Prema razumu najispravniji odnos imaju sljedbenici sunneta, jer oni znaju da zdrav razum -- a to je razum neuprljan strastima i sumnjama -- ne može biti u suprotnosti sa vjerskim istinama islama. Štaviše, zdrav i ispravan razum potvrđuje i bespogovorno prihvaća svešto je objavljeno u Kur'anu i sunnetu. To je zato što sljedbenici sunneta znaju da je razum jedno od Allahovih stvorenja koje On najbolje poznaje, da razum ima svoja ograničenja i da se stvorenja u pogledu posjedovanja blagodati razuma razlikuju, neko ima više, a neko manje ove blagodati. Otuda ispravno poimanje razuma podrazumijeva da se ne pretjeruje u pogledu razuma, dajući mu prednost i podređujući razumu tekstove objave, kako postupaju pripadnici racionalističkih škola, koji se oslanjaju na svoje razume umjesto na objavu Stvoritelja razuma. Dobri prethodnici govorili su da su sljedbenici mišljenja i strasti jedinstveni u mišljenju i onome što zastupaju, bili bi Istina, ali nisu jer ih ima toliko različitih mišljenja i strasti, pa se za njih kaže da su sljedbenici strasti. Isto tako ispravno poimanje razuma ne podrazumijeva nipodaštavanje i zanemarivanje zdravog razuma. To je najočiglednije kod nekih sljedbenika sufijskih pravaca, koji prihvataju i zastupaju neka ubjeđenja koja zdrav razum odbacuje, neke od njihovih dogmi i postupaka sušta su suprotnost zdravom razumu, dok sljedbenici sunneta slijede srednji, umjereni put u pogledu razuma, tako da je njihovo razumijevanje najispravnije. Oni znaju da razum ima svoja ograničenja, svoje granice, koje mu je odredio Uzvišeni Gospodar, kao što je odredio i našem vidu, sluhu i drugim čulima. Prema tome, razumu treba dati njegovo pravo, ulogu koju mu je Uzvišeni namijenio, bez prelaženja granica. Allah Uzvišeni poziva nas da koristimo naše razume i spoznajemo: "U stvaranju nebesa i Zemlje, i u izmjeni noći i dana, doista su znakovi za razumom obdarene" (Alu Imran, 190). Zdrav razum vodi ka spoznaji Allaha, omogućava nam da Ga spoznamo i da vjerujemo u Njega u okrilju objave. Jer, zdrav razum vraća nas objavi, postupanju po Kur'anu i sunnetu. Svjesni ograničenosti razuma, spoznaja, ubjeđenja i vjerovanje mogu biti samo u okviru objave, a nemoguće je da ono što je objavio Stvoritelj razuma i svega drugog, razum ne može spoznati i razumiti. To je ispravan, umjeren pristup razumu, bez pretjerivanja ili nipodaštavanja razuma, koji pomaže u očuvanju i jačanju ispravnog vjerovanja.

Smiraj je u ispravnom islamskom vjerovanju

Slijeđenje ispravnog islamskog vjerovanja predstavlja smiraj za srca, spokoj koji Allah uliva u srca sljedbenika sunneta, pa osjećaju neopisivi rahatluk, smirenost, sreću i uživanje spoznavajući, jačajući, obnavljajući ispravno islamsko vjerovanje. I tako ne može osjećati niko osim vjernika ispravnog vjerovanja. Kaže Uzvišeni: "One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju -- a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju" (Er-Ra'd, 28). Spoznajući i gradeći vjerovanje i ubjeđenje na onome što je objavljeno u Kur'anu i sunnetu postiže se smiraj i rahatluk. Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: "Srce može osjetiti smiraj i vjerovati u nešto samo ako je ispunjeno jekinom -- čvrstim ubjeđenjem. Takvi su sljedbenici sunneta: osjećaju smiraj u vjerovanju u Allaha, Njegova lijepa imena, Njegova uzvišena svojstva, Njegova djela i radnje, Njegove meleke, u Sudnji dan, i u tome se ne kolebaju niti podvajaju." (Sevaikul-mursela, 2/741).

Ibn Tejmijja, rahimehullah, rekao je: "Što se tiče sljedbenika sunneta i hadisa, nije poznato da je iko od njih, bilo od uleme ili običnih dobrih ljudi, napustio ispravno vjerovanje i put istine, štaviše, oni pokazuju najveći sabur u trenucima izazova i smutnji. A takvi su i prije njih bili vjerovjesnici i njihovi prvi sljedbenici." (Medžmuul-fetava, 4/50).

Smiraj srca, smirenost i rahatluk mogu se naći u ispravnom islamskom vjerovanju, koje čovjeka vodi na put kojim postiže dobro i ovog i onog svijeta.

Nastavit će se, ako Allah da...

(Izvor: Sebatu akidetis-selef ve selametuha minet-tegajjurat)

Autor: Šejh Abdurrezak b. Abdulmuhsin el-Bedr, hafizehullah

Priredio: Adnan Fetić, prof.