Menu

Komentar sure Jasin (osmi dio)

Tema Kur'anČitanje 13 minuta
“I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas

I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.” (Prijevod značenja Jasin, 51-53.) Spomenuto puhanje u sur jeste puhanje za proživljenje. Allahovom dozvolom i Njegovom svemoći, nakon Israfilovog puhanja u sur, svi će ljudi biti proživljeni. Ustajat će iz svojih kabura i neće krenuti ka svojim kućama ili tražiti svoje porodice, svoje poznanike, već će žurno krenuti ka Uzvišenom Allahu, tj. mjestu predviđenom za iskupljanje svih ljudi. U časnom ajetu spomenuto je proživljenje, ustajanje iz kabura jer se većina ljudi ukopava u kabur, tako da će svi biti proživljeni: i oni koji su izgorjeli ili spaljeni, i oni koji su ostali pod vodom, i oni koje su zvijeri rastrgale i sl. Svi će biti proživljeni i svi će žuriti da stanu pred Uzvišenog Allaha.


Nastavljamo sa komentarom sure Jasin, nakon što smo u broju 51 bili stali. U suri Jasin Uzvišeni Allah detaljno govori o svim događajima vezanim za Sudnji dan: od nastupanja ovog teškog časa, puhanja u sur, proživljenja, iskupljanja ljudi na Mahšeru, obračunavanju za djela koja su činili na dunjaluku, pravednom izricanju nagrade i kazne. Svako učenje ovih ajeta sure Jasin i razumijevanje značenja podstiče vjernika da se bez imalo odlaganja posveti pripremanju za Dan obračuna, za Dan u kojem će vjernici koji su činili dobra djela biti nagrađeni, a nevjernici i poricatelji kažnjeni.

Nastupanje Sudnjeg dana

Na ismijavanje nevjernika s muslimanima i njihovo negiranje ponovnog proživljenja kroz pitanje: “Recite nam kada će se već jednom ta prijetnja (Sudnji dan) dogoditi, ako istinu govorite!”, Uzvišeni Allah odgovara: “A ne čekaju ništa drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti, pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti.” (Prijevod značenja Jasin, 49-50.)

U ovom kur’anskom ajetu Uzvišeni Allah pojašnjava nastupanje Sudnjeg dana, onoga što prethodi proživljenju ljudi iz njihovih kabura. Strašan glas jeste, Allah najbolje zna, prvo puhanje meleka Israfila u rog, čiji izgled i veličinu poznaje jedino Uzvišeni Allah. Od tog strašnog glasa, koji će doći sa nebesa i koji će se prolamati zemljom, tako da će zemlja podrhtavati – ljudi će biti uznemireni. Strah će obuzeti njihova srca. Nisu vjerovali u Sudnji dan! Na dunjaluku su ostali samo oni najgori ljudi. Vjernici koji su vjerovali u Sudnji dan i pripremali se za njega, već su umrli. Sudnji dan će nastupiti nad najgorim ljudima. Dok budu trgovali jedni s drugima, sporili se oko cijene robe, nadvikivali i prepirali, psovali jedni druge i okretali se srditi jedni na druge daleko od svakog lijepog ponašanja, dok budu vezani za dunjaluk daleko od razmišljanja o ahiretu, dok budu u svojim poljima zauzeti sjetvom i žetvom, dok budu tumarali u svome pijanstvu, za stolom, u jelu i piću provodili svoje vrijeme – nebesima i Zemljom prolomit će se strašan glas od kojeg će svi biti prestravljeni. “Moguće da je to Sudnji dan”, pomislit će u sebi. To je vjerovatno ono što su nam pričali naši preci. Poželjet će da idu svojim kućama, svojim porodicama. Međutim, to neće biti u stanju. Neće moći ništa progovoriti, niti se sa svoga mjesta pomjeriti. Od strašnog glasa svi će pomrijeti, svi izuzev Živog i Vječnog.

Poruke i pouke ajeta:

● Potvrda Allahovog, subhanehu ve te‘ala, sveobuhvatnog znanja koje se vidi iz odgovora Uzvišenog Allaha nevjernicima na pitanje kada će se dogoditi Sudnji dan.

● Allahova, dželle šanuhu, svemoć, pa će Uzvišeni samo jednim glasom sve ljude na Zemlji usmrtiti.

● Ovaj glas će doći ljudima iznenada, kada ga neće ni očekivati, bit će nemarni prema njemu, jer se za njega nisu ni pripemali.

● Pojašnjenje stanja ljudi nad kojima će nastupiti Sudnji dan. Svađat će se i prepirati iz škrtosti i pohlepe za dunjalukom. O ahiretu neće razmišljati. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sudnji dan neće nastupiti osim nad najgorim ljudima.” (Muslim, 1964.)

● Puhanje u sur bit će strašno, obuzet će i prestraviti sve ljude, tako da neće moći bilo šta progovoriti niti se sa svoga mjesta pomjeriti. I pored prevelike brige i želje da se susretnu sa svojim porodicama, da vide u čemu se oni nalaze ili da nekome drugom oporuče da se oni raspitaju za njih, to neće moći učiniti jer će nastupati Dan najvećeg straha. Ostat će na svome mjestu na kojem će i umrijeti. Sve to govori o težini toga dana.

Puhanje u sur i proživljenje

Uzvišeni Allah dalje kaže: “I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.” (Prijevod značenja Jasin, 51-53.)

Spomenuto puhanje u sur jeste puhanje za proživljenje. Allahovom dozvolom i Njegovom svemoći, nakon Israfilovog puhanja u sur, svi će ljudi biti proživljeni. Ustajat će iz svojih kabura i neće krenuti ka svojim kućama ili tražiti svoje porodice, svoje poznanike, već će žurno krenuti ka Uzvišenom Allahu, tj. mjestu predviđenom za iskupljanje svih ljudi. U časnom ajetu spomenuto je proživljenje, ustajanje iz kabura jer se većina ljudi ukopava u kabur, tako da će svi biti proživljeni: i oni koji su izgorjeli ili spaljeni, i oni koji su ostali pod vodom, i oni koje su zvijeri rastrgale i sl. Svi će biti proživljeni i svi će žuriti da stanu pred Uzvišenog Allaha.

Mnogi od njih tada će uvidjeti pogubnost svoga nevjerovanja na dunjaluku. Shvatit će da je Sudnji dan, kojem su poslanici i vjernici pozivali, istina. Kada vide strahote Sudnjega dana, povikat će: “Ko nas iz naših kabura oživi?” Merkad u ar. jeziku ima značenje mjesta rukuda – odmaranja, pa kada vide strahote Sudnjega dana i saznaju da je ono što dolazi zasigurno teže, stanje u kojem su bili prije toga smatrat će odmorom. Kajat će se, vjerovati, ali tada kajanje i vjerovanje nikome neće koristiti. Tevba – pokajanje i vjerovanje čovjeku koristi sve dok mu smrt ne dođe ili dok ne nastupi Sudnji dan!

Neko će im odgovoriti, vjernici ili meleki, ili će i oni sami sebi reći: “Evo, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!” Ostvaruje se Sudnji dan. Uzvišeni Allah je obećao da će se on dogoditi. U njemu će i dobri i zli odgovarati za svoja djela. Dobri će biti nagrađeni za svoje dobročinstvo od deset do sedam stotina puta, a loši će biti kažnjeni za svoja djela! Uzvišeni Allah učinio je vjerovanje u Sudnji dan sastavnim dijelom vjere. Učinio je vjerovanje u njega jednom posebnom osobinom vjernika, među prvima spomenutoj u Allahovoj Knjizi. Slao je Svoje poslanike da upozore ljude na njega kako bi se i pripremali za taj težak dan, nakon kojeg više nema povratka i popravka. Na dunjaluku je iznosio jasne dokaze ponovnog proživljenja. Generacije ljudi dovodio je na ovaj svijet, jedne za drugima. Pojedine je ljude, ili čak i skupine, nakon njihove smrti, vraćao u život. Zemlju nakon njenog mrtvila, kišom je oživljavao. Zbog toga je Uzvišeni Allah bio svemilostiv. U tome i mnogo čemu drugom ogledala se Njegova, subhanehu ve te‘ala, svemilostivost. Nakon samo jednog puhanja u sur, svi ljudi će biti proživljeni i svi oni će krenuti ka mjestu iskupljanja i suđenja.

Poruke i pouke ajeta:

● Sudnji dan će nastupiti sigurno. Zato se već od danas za njega pripremaj! Svojim ubjeđenjem, riječima i djelima traži od Uzvišenog Allaha Džennet i spas od Vatre.

● Sudnji dan će nastupiti nakon što melek Israfil puhne u sur. Sur je za nas nevidljiv, on je od pitanja gajba. U njega vjerujemo i ne zalazimo u njegovu kakvoću. Kakav je taj sur, samo Uzvišeni Allah zna.

● U ajetu se jasno naglašava Allahova svemoć kada će samo jednim glasom ponovo sve ljude oživjeti.

● Proživljenje će biti istinsko, i dušom i tijelom. Dokaz tome je da će ljudi govoriti i žurno se kretati.

● Nakon proživljenja svi ljudi će ići na jedno isto mjesto, mjesto iskupljanja gdje će biti i suđenje. Na to mjesto će ih usmjeravati i vući meleki ili će Uzvišeni Allah nadahnuti sve ljude pa će znati mjesto sastajanja.

● Nevjernici će toga dana, kada uvide pogubnost svoga nevjerstva, mnogo se kajati, dozivati svoju propast i uništenje.

● Sudnji dan i dešavanja na njemu bit će teški. Život nakon smrti, berzeh, za nevjernike – makar i bili kažnjavani u njemu, spram ahireta i kazne na njemu bit će neznatan. Smatrat će ga poput sna spram onoga što će ih snaći na ahiretu.

● Uzvišeni Allah će ispuniti Svoje obećanje. Neće ga pronevjeriti. Neispunjavanje i pronevjera obećanja dolazi ili zbog neistine ili zbog nemoći, a to oboje daleko je od Uzvišenog Allaha. On Uzvišeni najistinitije govori i On, subhanehu ve te‘ala, svemoćan je.

● Poslanici su bili najiskreniji ljudi i oni su svoje poslanice u potpunosti dostavljali, ništa od njih nisu prešutjeli, zatajili i skrili. Tu istinitost potvrđuje im Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi.

● Kada Uzvišeni Allah nešto naredi, On Svoju naredbu ne ponavlja, već se Njegova, subhanehu ve te‘ala, naredba odmah sprovodi. Onaj koji mora više puta da izda istu naredbu, taj je nemoćan, dok je Svemoćnom dovoljno samo jednom da naredi i Njegovo se odmah sprovodi. O tome najslikovitije govore riječi Uzvišenog: “I naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.” (Prijevod značenja El-Kamer, 50.)

Pravednost na Sudnjem danu

O pravednosti toga dana Uzvišeni Allah kaže: “Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.“ (Prijevod značenja Jasin, 54.)

Na Sudnjem danu nikome se neće nepravda učiniti. Nikome se ništa od dobra neće umanjiti, niti će se ikome zla i loših djela pridodati. Svako će na Sudnjem danu pred sobom naći djela koja je učinio na dunjaluku. Onaj koji je učinio koliko je i trunka dobra na dunjaluku, to dobro će naći na ahiretu, a isto tako i onaj koji je uradio koliko je i trunka zla na dunjaluku, to zlo će naći na Sudnjem danu. Sve, i ubjeđenje, i riječi, i djela i ostavljanje djela, za sve to na Sudnjem danu će se obračunavati i nikome se nepravde nimalo neće učiniti.

Poruke i pouke ajeta:

Potpuna pravda Sudnjega dana. To je dan nagrade i kazne i niko ne smije biti zakinut! Tom danu prisustvuju svi i svima mora biti pojašnjeno i dostavljeno ono što su radili.

● Nimalo i nikome nepravda se neće učiniti, ni vjerniku ni nevjerniku.

● Nagrada je shodna djelu, kako budemo radili, tako ćemo i biti nagrađeni.

Uzvišenog Allaha molim da nas učini Svojim istinskim vjernicima, onima koji se svojim ubjeđenjima, riječima i djelima pripremaju za susret sa svojim voljenim Gospodarom. Molim Ga, subhanehu ve te‘ala, da nas pomogne u činjenju djela kojima je On zadovoljan, koja nas približavaju Njemu Uzvišenom i koja će biti razlog zadobivanja Njegove milosti na Sudnjem danu. Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu, salavat i selam neka je na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!