Kur’an, najbolja zaštita od neprijatelja

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Borba plemenitim Kur’anom protiv različitih kategorija neprijatelja vjere islama najbolja je i najefikasnija borba. Uzvišeni Allah nazvao je tu borbu “džihaden kebiran”, velikim džihadom: “Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.” (El-Furkan, 52). Štaviše, Uzvišeni Allah naredio je Svom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da se bori protiv nevjernika tim vidom borbe. Ova se borba realizira navođenjem neoborivih dokaza, opomena, prijetnji, odgovara koji se nalaze u plemenitom Kur’anu.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Kur’an, najbolja zaštita od neprijatelja je objavljen u broju 91, 22. juli 2019. Permalink

Još tekstova na temu Akida