Menu

Kutak za mlade - broj 70

Tema Kutak za mladeČitanje 8 minuta
Budimo nasmijani!; Otkupljivanje duše; Hadis zbog kojeg se šejh Albani veoma obradovao; Mu’minki od srca; “Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske”; “Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove da činite ono što vas oživljava!”

Budimo nasmijani!

Kako je lijepo vjerničko društvo u kojem su osmijesi česti! Osmijeh, bez sumnje, život čini ljepšim, druženje s tobom ugodnijim, a sigurno će ti i ublažiti boli. Za osmijeh nije potrebno da budemo lišeni svih briga i problema. Kad bi bilo tako, dok smo živi, ne bismo se nasmijali.

Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, bio je vedra osoba i često je bio nasmijan. Tirmizi u Sunenu bilježi da je Abdullah b. Haris b. Džez’, radijallahu anhu, rekao: “Nisam vidio nikoga da je nasmijaniji od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Albani je ovaj hadis ocijenio sahihom)

Štaviše, osmijeh je plemenito djelo za koje će vjernik biti nagrađen lijepom nagradom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je: “Osmjehnuti se svome bratu, to je sadaka!” (Tirmizi, Sahih, a Albani ga je ocijenio sahihom) 


Otkupljivanje duše

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je svoje bližnje da otkupe od Allaha, dželle šanuhu, svoje duše u zamjenu za Džennet koji će im dati. Imam Buhari u Sahihu bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okupio svoju rodbinu u Meki i održao im goovr u kojem im je kazao: “O porodico Abdumenafa, otkupite svoje duše od Allaha! O porodico Abdulmuttalibova, otkupite svoje duše od Allaha! O tetko Alahovog Poslanika! O Fatima, kćeri Muhammedova! Otkupite svoje duše od Allaha! Jer, ja vam zaista kod Allaha ništa ne mogu pomoći!”

Muslimani iz prvih generacija shvatili su ovaj poziv ozbiljno, pa su pohrlili da otkupe svoje duše i zadare Džennet. Neki su to učinili udjeljujući sadaku, a neki predanošću ibadetu. Jedan od brojnih divnih primjera jeste primjerHalida et-Tahhaba koji je izvagao koliko je težak, pa udijelio srebra trostruko više od svoje težine. Neki su se posvetili ibadetu i činjenju dobrih djela i govorili su: “Mi smo robovi koji radimo da bismo se oslobodili.”

Hasan el-Basri kazao je: “Vjernik je na dunjaluku poput sužnja koji se nastoji otkupiti i ne osjeća se sigurno sve dok ne sretne Uzvišenog Allaha.” Hasan el-Basri također je rekao: “O sine Ademov, ti koji odlaziš ujutro ili navečer tragajući za profitabilnom trgovinom, neka ti najveća briga bude otkup tvoje duše, jer nemaš ništa dragocjenije od nje!”

Ebu Bekr b. Ajjaš pričao je: “Kad sam bio momak, neki čovjek rekao mi je: ‘Momče, gledaj da otkupiš svoju dušu dok si na dunjaluku, jer onaj ko bude okovan na ahiretu, nikad se neće osloboditi.’ I tako mi Allaha, te riječi su mi uvijek na umu.”

Muhammed b. Hanefijja rekao je: “Ponuđen vam je Džennet za vaše duše, pa ih ne prodajite za nižu cijenu!”

Hadis zbog kojeg se šejh Albani veoma obradovao

Šejh Albani istraživao je sened jednog hadisa u kojem se nalazi prenosilac Hasan b. Sevab čiju biografiju dugo nije mogao naći i utvrditi radi li se o pouzdanom prenosiocu. Kada je pronašao njegovu biografiju i utvrdio da je pouzdan prenosilac, od dragosti što je hadis koji je istraživao pouzdan učinio je sedždu zahvalnosti – šukr-sedždu. Taj hadis obradovat će svakog vjernika koji ga čuje.

Želiš li saznati o čemu govori hadis, čitaj dalje... Imam Bejheki u djelu Šuabul-iman bilježi da je Enes, radijallahu anhu, rekao: “Neki beduin došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, poduči me hajru!’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo ga je za ruku i rekao mu: ‘Izgovaraj: subhanallahi vel-hamdulillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber!’ Beduin je počeo nabrajati te riječi na prste ruke, i otišao. Potom se, nakon što je malo razmislio, vratio, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, osmjehnuo se. Kada je prišao, beduin reče: ‘Allahov Poslaniče, subhanallahi vel-hamdulillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber’ je za Allaha, a šta je za mene?’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Kada izgovoriš ‘subhanallah’, Allah kaže: ‘Istinu si rekao!’

Kada izgovoriš ‘el-hamdulillah’, Allah kaže: ‘Istinu si rekao!’

Kada izgovoriš ‘la ilahe illallah’, Allah kaže: ‘Istinu si rekao!’

Kada izgovoriš ‘Allahu ekber’, Allah kaže: ‘Istinu si rekao!’

Kada izgovoriš ‘Allahu, oprosti mi!’, Allah kaže: ‘Učinio sam!’

Kada izgovoriš ‘Allahu, smiluj mi se!’, Allah kaže: ‘Učinio sam!’

Kada izgovoriš ‘Allahu, opskrbi me!’, Allah kaže: ‘Učinio sam!’

Beduin je ovih sedam stvari počeo nabrajati na prste i otišao.” (Es-Silsiletus-sahiha, broj 3336)

Sad kad smo pročitali hadis jasno nam je zašto se šejh Albani obradovao utvrdivši da je vjerodostojan! Ovaj hadis govori nam o velikoj Allahovoj dobroti prema vjernicima koji Ga spominju i mole.

Mu’minki od srca

U bajkama si sigurno čitala o bajnom princu na bijelom konju, ali ako očekuješ takvog princa i maštaš u stvarnom životu, znaj da živiš u velikoj obmani. Ako želiš princa, tada maštaj o mladiću koji je hafiz Kur’ana, kojem je najveći uzor naš plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je čvrste vjere, povjerljiv, čedan i čestit, čiji je bijeli konj bogobojaznost, a sablja mu islamski ponos.

Nije svaka djevojka koja je uzela univerzitetsku diplomu vrijedna poštovanja. Istinske su vrijednosti moral i čednost. Djevojka koja nema univerzitetsku diplomu, ali je čedna i čestita, bolja je od one koja je stekla diplomu, ali se guši u močvari nemorala, nemara i neodgovornosti.

Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske”

Često čujemo riječi Uzvišenog Allaha: “Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade ne bi li se povratili.” (Er-Rum, 41)

Zastanimo kod ovog ajeta i razmislimo o ponašanju ljudi i njihovim djelima koja uzrokuju nered na Zemlji, na njenom kopnu i moru! Razmislimo o upozorenju Uzvišenog Allaha da će ljudi još na ovome svijetu osjetiti kobnost barem jednog dijela svojih postupaka: “da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade”.

Zatim dobro razmisli o ovim Njegovim riječima: “za dio onoga što rade”, i zapitaj se šta bi bilo s nama kada bi nas Allah, dželle šanhu, kaznio za sve ono što uradimo!

Ajet završava objašnjenjem mudrosti te kazne: “ne bi li se povratili”

Allahu dragi, kako si blag i milostiv prema Svojim slabašnim robovima! Gospodaru naš, učini nas od onih koji se Tebi kaju! (dr. Esme er-Ruvejšid, Hakeza ašu meal-Kur’an)

Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove da činite ono što vas oživljava!”

Dok sam učila napamet suru El-Enfal, često sam bila pod dojmom riječi Uzvišenog Allaha: “O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove da činite ono što vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj pred kojim ćete biti sabrani.” (El-Enfal, 24)

Ovaj ajet postao mi je mjera po kojoj se ravnam jer tako na lahak i brz način razlučujem postupam li ispravno ili se udaljavam od Pravog puta.

Apelirajući na iman, ajet naređuje vjerniku da se žurno odazove svakoj naredbi Allaha, dželle šanuhu, i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravajući da bi neodazivanje ili kolebljivost za posljedicu moglo imati to da se Allah, dželle šanuhu, uplete između vjernika i njegovog srca udaljavajući ga od Pravog puta. Allahu moj, o Ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na Pravom putu! (dr. Esme er-Ruvejšid, Hakeza ašu meal-Kur’an)