Menu

Blagodati islama

Tema Da'vaČitanje 1 minut
Brate muslimanu i sestro muslimanko, zar ne znate da je jedino naša vjera islam, potpuna vjera: “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, sveobuhvatna vjera: “U Knjizi nismo ništa izostavili.” (El-En’am, 38) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam, najpreciznija vjera, bez nejasnoća i kontradiktornosti: “Da je on (Kur’an) od nekog drugog mimo Allaha, u njemu biste našli mnoga razilaženja.” (En-Nisa, 82) Zar ne znate da je jedino naša vjera islam sačuvana vjera od bilo kakvih izmjena, manjkavosti i nedostataka, jer se Uzvišeni Allah obavezao da će je takvom očuvati: “Mi smo objavili ovaj Kur’an i Mi ćemo ga čuvati.” (El-Hidžr, 9) Budemo li svjesni blagodati ove vjere, budemo li je ljubomorno čuvali u svojim srcima, na svojim jezicima i u svojim djelima, i mi ćemo biti potpuni, sveobuhvatni, precizni i sačuvani od grijeha i stranputice. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ostavio sam vam nešto, pa ako se toga budete držali, nikada nećete zalutati: Allahovu Knjigu i svoj sunnet (svoju praksu)!” (Malik, Muvetta, a šejh Albani ocijenio ga je dobrim u djelu Miškatul-Mesabih, 1/40)