Menu

Kutak za mlade - broj 71

Tema Kutak za mladeČitanje 7 minuta
Nasljedstvo koje je Omer b. Abdulaziz ostavio svojoj djeci; Čudna priča o ljubavi između muslimana i kršćanke; Želiš li zaboraviti dunjalučke brige?; Deset praktičnih koraka do tevbe

Nasljedstvo koje je Omer b. Abdulaziz ostavio svojoj djeci

Omer b. Abdulaziz, poznati halifa iz emevijske države, imao je dvanaestero djece, pa kad je bio na samrtničkoj postelji, rečeno mu je: “Oporuči da se nešto od imetka dadne tvojoj djeci, jer su siromašni!” Omer b. Abdulaziz citirao je ajet: “Moj zaštitnik je Allah, koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima brine” (El-A‘raf, 196), a zatim je kazao: “Tako mi Allaha, neću im dati ništa na što nemaju pravo. Moja djeca mogu biti jedno od dvoje: ili dobri, a Allah će se o dobrima pobrinuti, ili loši, a ja sebi neću dozvoliti da ih pomažem u grijehu i nije me briga gdje će umrijeti, niti ću im ostaviti nešto čime će se pomagati u griješenju Allahu, pa da im budem saučesnik u grijehu nakon svoje smrti.” Nakon toga, pozvao je svoju djecu, posavjetovao ih i kazao: “Sad idite, Allah vas sačuvao i dao vam dobro!”

Kasnije, neki sinovi Omera b. Abdulaziza bili su toliko bogati da su u džihadu učestvovali sa osamdeset konja i neki sinovi Sulejmana b. Abdulmelika od njih su tražili pomoć i sadaku, jer su živjeli u siromaštvu iako im je otac ostavio ogromno bogatstvo. To je zato što je Omer b. Abdulaziz svojim sinovima ostavio Allaha, dželle šanuhu, savjetujući im da se u Njega pouzdaju, a Sulejman i druge Emevije svoju su djecu prepuštali imetku koji su im ostavljali u naslijeđe, a oni su imetak protraćili na prohtjeve.

Omer b. Abdulaziz svoju je djecu odgojio u duhu ajeta: “Moj zaštitnik je Allah, koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima brine” (El-A‘raf, 196), pa ih je Allah, dželle šanuhu, sačuvao i dao im dobro i na dunjaluku i na ahiretu.


Čudna priča o ljubavi između muslimana i kršćanke

Poznati pobožnjak Ebu Abdullah el-Legavi pripovijedao je: “Poznavao sam mladića koji je bio dobar musliman. Prolazeći pored kuće jednog kršćanina ugledao je u njoj djevojku i zaljubio se. Njih dvoje počeli su se dopisivati, potom su se počeli viđati. Između njih se rodila velika ljubav. Međutim, nije bilo moguće da se vjenčaju. Mladić je bio sve udaljeniji od vjere, sve više nemaran prema vjerskim dužnostima, zaokupljen svojom ljubavi.

Bili su svjesni da je njihova ljubav nemoguća, da ne mogu živjeti zajedno. Usljed velike žalosti i očaja zbog toga, mladić se razbolio, odbijao je hranu i piće, i uskoro je bio na samrti.

Posjetio sam ga kako bih ga posavjetovao, u nadi da će se pokajati. Pošto sam mu govorio o Allahovoj milosti, podsticao na pokajanje, mladić mi je rekao: ‘Ebu Abdullah, ti znaš da ja tu djevojku neizmjerno volim, a svjestan sam da na ovome svijetu ne mogu biti sa njom’, a ja sam pomislio da se želi pokajati, no mladić je nastavio: ‘I ne želim da i na onome svijetu budem odvojen od nje.’ ‘Pa, šta želiš sinko?’, upitao sam ga. ‘Znaš da je ona kršćanka’, reče, ‘pa mi budi svjedok da izjavljujem nevjerstvo u Muhammedovu vjeru i umirem u njezinoj vjeri.’ Izgovorivši to, ispustio je dušu, a ja nikom nisam govorio o razgovoru koji se odvio između mene i njega, nadajući se da će mu Allah oprostiti.

Nakon nekog vremena, čuo sam da se djevojka teško razboljela od tuge za mladićem, pa sam odlučio da je posjetim i podstaknem da primi islam. Djevojka mi reče: ‘Ti znaš za ljubav između mene i tog mladića, i znaš da na ovom svijetu nismo mogli biti zajedno.’ ‘Znam’, rekoh, a ona reče: ‘Budi mi svjedok da prihvatam vjeru u kojoj je živio. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik’, i umrla je kao muslimanka.”

Želiš li zaboraviti dunjalučke brige?

Želiš li očistiti srce od svih bolesti? Želiš li osjetiti ako ti se prsa šire? Želiš li zaboraviti dunjalučke brige? Vrati se Allahu i padni Mu na sedždu! Rekao je Uzvišeni Allah: “I padaju licem na tle plačući, i to im povećava skrušenost.” (El-Isra, 109)

Znaš li šta se dešava kada padneš Allahu na sedždu? Kada učiš Kur’an i proučiš ajet sedžde, pa učiniš sedždu, znaš li šta se dogodi? Šejtan te gleda! Gleda te, pa kad vidi da si učinio sedždu, zaplače i ražalosti se, i kaže: “Teško nama, naređeno nam je da učinimo sedždu pa smo odbili i ući ćemo u Vatru, a sinu Ademovom naređeno je da učini sedždu i izvršio je naređenje, pa će za to dobiti Džennet!” “I zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!” (El-Inšikak, 21)

Deset praktičnih koraka do tevbe

Svjestan si da griješenje Allahu nije put sreće i želiš učiniti tevbu – pokajati se, a ne znaš kako? Evo deset praktičnih koraka koji će te dovesti do iskrenog pokajanja:

● Neka tvoja namjera i pokajanje budu iskreni. Onaj ko bude iskren u svojoj namjeri i iskreno se Allahu pokaje, On će ga osnažiti i pomoći mu da ustraje, a ko ne bude iskren, savladat će ga njegovi šejtani.

● Preispitaj svoje stanje. To je način da shvatiš svoje stanje i uvidiš greške i propuste, a to će ti, opet, pomoći da se pokaješ i da se više ne vraćaš grijehu, nego da ustraješ.

● Podsjećaj se na smrt i imaj na umu da ona dolazi iznenada. Zapitaj se da li bi volio da te smrt zatekne u tom stanju.

● Otkloni od sebe uzroke grijeha. Naprimjer, izbjegavaj mjesta na kojima činiš grijeh. U priči o čovjeku koji je ubio stotinu ljudi, primjećujemo da je učenjak tom ubici kazao: “U tvom mjestu živi loš narod, pa otiđi u tu i tu zemlju gdje su ljudi pokorni Allahu, pa Mu robuj zajedno sa njima.”

● Udalji se od lošeg društva i izaberi sebi društvo pobožnih i čestitih. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek je u vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda ko mu je prijatelj.” (Tirmizi)

● Podsjećaj se na loše posljedice grijeha. Ovo će te prvo navesti da ostaviš činjenje grijeha, a potom i da se pokaješ.

● Budi strpljiv i odlučan, naročito u početku, kako bi se odupro šejtanskim došaptavanjima i nagovaranjima lošeg društva da odustaneš.

● Zaokupi se činjenjem korisnih stvari. Obično se iz dokolice i slobodnog vremena skrene na stranputicu, naročito ako se još ima loše društvo.

● Usprotivi se svojim strastima. Onaj ko želi da se iskreno pokaje i raščisti sa svojom prošlošću i ne vraća se više, ne smije robovati svojim strastima.

● Moli Allaha da ti podari da se iskreno pokaješ.